Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Monday, August 17, 2009

syarat untuk menawan dunia selepas 'baca buku'

Kata Napolean, dengan rajin membaca buku anda dapat menawan dunia, begitu juga pendapat Lincoln dahulu..tetapi mereka tidak menyatakan syaratnya....ada syarat untuk menawan dunia selepas 'baca buku'.....

Aspek penjelmaan idea buku ke dalam kerangka 'benar' dan 'hidup' dalam masyarakat....buku adalah kerangka yang pragmatik kepada sesiapa yang 'ahli' dengannya...ia bertukar menjadi dogma dan idealis yang terpisah dari sosial apabila bukan 'ahli' menggunakan buku....lantaran itu ada si penentang dogmatik...turut menjadi penuntut dogma yang sadis tanpa mereka sedari....

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...