Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Monday, October 6, 2008

Inginkah daging korban anda ditinkan?

Semalam saya berkunjung di sebuah rumah kakitangan sekolah (tempat saya bekerja) untuk menziarahi rumahnya sendiri sempena hari raya. Walaupun kami sama-sama dari Balik Pulau, saya hanya pergi ke rumahnya hanya sekali sekala dan tidak pernah berkesempatan menjenguk sendiri ke dalam rumahnya.

Beliau adalah antara keluarga yang layak menerima zakat tetapi terpinggir dari senarai kebajikan masyarakat kerana belum pernah menerima sebarang bantuan dengan kesesakan hidup yang dihadapinya. Gaji yang sekadar RM 700 ++ tidak berdaya menampung belanja makan dan pendidikan 6 orang anak. Tanpa kenderaan yang sempurna untuk beliau berulang alik ke Teluk Kumbar saban hari.

Saya telah mengambil keputusan untuk menyalurkan bantuan bulanan iaitu beras dan milo (2 makanan rugi keluarga dia katanya). Mungkin wang ringgit yang sekadar RM 50 – RM 100 tidak akan bermakna bagi sesetengah orang. Tetapi jika bagi keluarga ini, jika ia ditukar kepada beras dan barang dapur, ia bagaikan nyawa bagi mereka.

Tentang misi kebajikan juga, saya ada berjumpa dengan Ketua Unit Amal Balik Pulau iaitu saudara Roslan Mat Atan untuk membincangkan hubungan kerjasama antara Unit Amal dengan Muslim Aid di Kuala Lumpur. Kami di sini berminat untuk membuat kerjasama untuk mengedarkan daging korban dalam tin yang diagihkan oleh Muslim Aid di Balik Pulau bersama-sama bahan bantuan lain dari kami seperti beras dan barang dapur lain.

Tegasnya, Muslim Aid memerlukan pengorban iaitu individu yang berkemampuan serta suka mengonfaq harta di jalan Allah. Korban yang disalurkan melalui Muslim Aid berlainan sekali. Dengan hanya bayaran RM 350, kita akan diberi seekor kambing atau bahagian lembu. Korban ini akan dilaksanakan melalui amanah kita kepada Muslim Aid dan kos bayaran tadi akan digunakan untuk menyembelih, memasak daging dan ditinkan. Tin tersebut tahan selama 2-3 tahun dan mampu diagih juga ke luar Negara untuk misi perang dan kebajikan antarabangsa.

Saya terfikir, betapa nutrisi dan zat makanan amat penting bukan sekadar nasi dan tepung penyambung nyawa. Alangkah mulianya jika kita mampu berikan zat dan vitamin dari setin daging korban kepada sebuah keluarga di mana rata-rata kita mampu menikmati daging hampir setiap hari.

Di KL dulu saya tertarik dengan cara Food Not Bomb edarkan makanan vegeteriannya. Dipilihnya sayur kerana sesuai untuk semua agama dan kaum. Di edar bahan berkhasiat kepada pengemis dan orang yang lapar. Sekadar seminggu mereka dapat makan sayur yang pelbagai cukup untuk mereka mendapat antibodi untuk meneruskan hidup minggu ke minggu.

Saya berharap dan mneyeru agar lebih ramai akan menjalani ibadat korban melalui Muslim Aid. Anda boleh menghubungi saya di 017-6291368 ( jihadin82@yahoo.com) atau Muhammad ( 012 3377195). Daging yang ditinkan boleh disalurkan sepanjang tahun berbanding pengedaran daging mentah.

Dengan kerjasama Unit Amal, daging tersebut akan tepat sampai ke sasaran Insya Allah. Mereka benar-benar bekerja untuk Allah. Silalah membuat keputusan.

Muhammad Nuruddin Bashah
Anggota unit Amal Balik Pulau
Aktivis Muslim Aid

Thursday, October 2, 2008

Siapa Jurubicara Islam?

Saya tertarik dengan ulasan buku oleh penulis dan pembaca ini. Moga Allah merahmati dirinya.
www.saifullahzulkif li.blogspot. comAntara buku yang sedang saya baca sekarang adalah bukuterbaru yang ditulis oleh Esposito dan Dalia Mogahedbertajuk Who Speaks For Islam?: What do Billions ofmuslims really Think. Satu buku yang saya rasakansemua ummat Islam terutama mereka yang terlibat dalamgerakan Islam harus baca. Oleh kerana saya masih belumhabis baca buku tersebut jadi saya tidak berniat untukmembuat kupasan buku disini. Namun Demikian buku iniyang ditulis hasil daripada kajian yang dibuat sejak2002 hasil dapatan daripada ummat Islam seluruh dunia.Menanyakan beberapa persoalan fundalmental yangmenjadi permasalahan pokok kepada imej ummat Islam danIslam itu sendiri.
Apa yang saya ingin ungkapkan disini adalah ucapantahniah saya kepada Dalia Mogahed yang berbahas dalamsatu forum bersama dgn seorang feminis terkenal IrshadMunji, Toronto Canada. Beliau telah menulis beberapabuku kontroversi termasuklah The Trouble With IslamToday: A Muslim's Call for Reform in Her Faith. danThe New Hope for Islam yang boleh di dapati dalambahasa melayu dan dibaca secara percuma.Bagi saya Irshad mempunyai niat yang murni untukmelihat Islam dipandang positif oleh orang bukanIslam, dan beliau mahu menegakkan keadilan dalampersektif beliau sendiri. Beliau yang kelihatanseperti seorang yang penuh kekecewaan percaya bahawaIslam adalah merupakan faktor kepada kemunduran dankezaliman kepada kaum hawa. Dengan kefahaman ini,beliau seperti mana feminis2 yang lain menggagaskankepada rekonstruksi al-Quran kepada fahaman2 yangdianggap lebih progressif mambela hak asasi manusia.Erm.. niatnya nampak murni tapi kefahamannya salah dankecelaruan sudut pandang sarwajagat Islam, Islamicworld view. Inilah masalahnya apabila kita meletakkanagama, hukum dan keadilan di tangan sendiri. Ketiga2perkara ini akan disalah gunakan dan dimanipulasimengikut nafsu dan suka hati kita sendiri.
Dalam halini, manusia memerlukan satu garis panduan yang jelas daripada sesuatu yang berkuasa, merujuk kepada wahy.Wahyu yang diturunkan adalah merupakan panduandaripada Allah swt yang mencipta manusia, mengetahuilebih daripada kemampuan akal. Akal mungkin bolehmengatakan ya kepada sesuatu, tetapi tidak kepadawahy. Ini adalah kerana, akal hanya mampu menafsirkansesuatu yang mampu dicapai oleh lima deria manusia,daripada deria ini akal manusia membuat tafsiran,tetapi tidak bagi wahy, wahy adalah jauh daripadalimitasi deria manusia apatah lagi untuk menentukanapa yang baik dan buruk kepada manusia.Berhubung kait dengan isu ini, saya ingin kaitkandengan hujah yang disampaikan oleh irshad yangmengatakan bahwa terdapat seorang Imam di Amerika yangmenulis satu artikel, membolehkan perkahwinan antarapelbagai penganut agama tanpa perlunya kepadapenukaran agama. Irshad yang mengagung-agungkantulisan Imam tersebut mengatakan tulisan itu akhirnyatelah diterjemah kepada 19 bahasa dan menjadi rujukankepada ummat Islam moden.Menarik disini adalah apabila Dalia secara tuntasmenempelak hujah tersebut dengan mengutakan bahawaadalah hal agama, hukm dan keadilan dalam Islam tidakboleh diterjemah dan ditafsirkan sesuka hati, tanpaadanya 'religious authority' atau pun mereka yangmempunyai hak, kreadibiliti di dalam menafsirkan hukumdan agama.
Mereka haruslah melalui sistem pendidikanIslam, dan melalui perguruan ilmu bersama ulama-ulamayang muktabar dan diberi Ijazah, pengtauliahandaripada ulama tersebut.Saya sendiri jika boleh berhujah, saya pertikaikanbagaimana sebuah hukm boleh dibuat dan dijatuhkanmelalui sebuah artkel, tambah pula imam mana, atausiapa tidak pula diketahui Kalau di Malaysia, ImamAyah Pin yang mungkin buat hukm, pasti jadi masalah.Orang yang tidak mempunyai hak dan layak di dalammendifinasikan hukm, diberikan kuasa yang tidaksepatutnya. Al-Qardhawi sendiri malah mana2 ulamaIslam sekali pun dalam mengupas satu2 isu bukanmenulis artikel, tetapi hujah mereka di tulis dalamsebuah buku. dibuat secara terperinci, berhati-hatidan bertanggungjawab.Inilah masalah yang akan timbul apabila agama, hukmdan keadilan dibawa ke tangan sendiri, maka kecelakaandan kecelaruan akan berlaku. Dalia menambah, al-Qaedayang dikatakan berjuang atas nama agama pun berlakuakibat daripada sikap dan pendekatan ini kepadaal-Quran dan wahy dalam Islam. Intrepetasi mungikutsedap nafsu ini akhirnya mengakibat dua kelompok yangkian dominan dalam dunia Islam pada hari ini. Dalamfenomena inilah al-Qardawi meletakkan dua kelompokyang lahir digelar sebagai al-Ghulub Tafarraqu fiDeen, kelompok yang melampau dalam agama dan kelompakpelonggar agama Tasahul fi Deen.Berkait rapat dalam hal ini, saya ingin memberikancontoh di luar agama Islam. Sewaktu dunia kecoh denganfilem kontroversi adaptasi daripada novel Dan Brown.Da Vinci Code. Filem Da Vinci Code yang mempersoalkanpelbagai perihal fundamental dalam kristian, malahmemaparkan bahawa wujudkan gerakan rahsia Opus Dei,isu The last Supper dan Mary Maglandale dan Priory ofSion, menjadi isu kontroversi dalam dekad ini kepadaagama Kristian. Ketika itu, ramai penganut Islam yangmemandang sinis dan ketawa kepada agama kristian.Pembesar-pembesar Kristian membantah dan menafikansemua isu-isu yang diusulkan oleh Dan Brown. Malahpenganut Kristian diseluruh dunia membantah,dibeberapa negara termasuk Filipina, Italy dan Indiamengharamkan filem ini dan di India terdapat mogoklapar membantah filem ini.
Di saat ini saya menyatakan bantahan saya kepadakepada filem tersebut. Bukan bermaksud saya mengakuikebenaran Kristian, tetapi di dalam hal agama kitaharus punya prinsip biarlah mereka yang layak danwibawa dalam agama tersebut untuk bercakap mewakiliagama tersebut. Masalah ini begitu menular dalamIslam. Mereka yang liberal, sekular dan ekstrimmengaku mewakili Islam akan kemudian memberikantanggapan yang salah terhadap Islam.
Bayangkanbagaimana jika dalam dialog antara agama, Islamdiwakili oleh Zainah Anwar dan Kristian diwakili olehDan Brown. Pasti rosak agama.www.saifullahzulkif li.blogspot. com30 Sept/ 30 Ramadhan6.45 pm Seksyen 14

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...