Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Sunday, August 9, 2009

Email kepada Prof Teo Kok Seong

Saya sedang siapkan buku kedua saya bertajuk Ranjau Perjuangan Tulisan Jawi.
Sebentar tadi saya baru memberi email kepada Prof Teo Kok Seong iaitu Felo Penyelidik Utama Dan Profesor Sosiolingusitik bahasa Melayu di Institut Alam dan tamadun Melayu, UKM bertanyakan berkenaan tulisna jawi.
Saya selalu mengikuti tulisan beliau dalam majalah dewan bahasa dan yang terkini dalam Jurnal Pemikir (Utusan).
Beliau ada menceritakan keadaan Cina Muslim yang berdagang sejak berkurun lamanya di nusantara. Saya terus bercadang berdiskusi dengan beliau berkenaan tulisan-skrip yang digunakan oleh para pedagangan cina muslim tersebut samada skrip jawi arab atau skrip cina yang dikekalkan. Jika para pendakwah berkenaan datang ke nusantara mereka pastinya membawa kitab-kitab dan khazanah ilmu agama untuk disebarkan. Fakta berkenaan pastnya melengkapkan penulisan buku saya kelak.
Muhammad Nuruddin Bashah
sedang bertugas di kilang

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...