Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Sunday, June 28, 2009

Apakah dielek bahasa bagi kerajaan Srivijaya?

Saya secara tiba-tiba tergerak hati untuk membuka email spam saya. Terdapat email di bawah iaitu balasan daripada Web Dewan Bahasa dan Pustaka.

DBP : Soalan Belum Dijawab
Monday, 22 June, 2009 04:00
From:
"sbmbsys@dbp.gov.my"
Add sender to Contacts
To:
jihadin82@yahoo.com
Pertanyaan anda memerlukan rujukan yang lebih terperinci dan akan mengambil masa. Kami akan menghubungi anda dalam masa terdekat ini .
Terima kasih kerana menggunakan Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sebenarnya saya member soalan secara talian (online) kepada Khidmat Nasihat DBP berkenaan beberapa persoalan bahasa yang saya hadapi.

Panjang juga soalan saya iaitu persoalan dielek apakah yang digunakan apabila Bahasa Melayu dikatakan menjadi Lingua Franca kerajaan Srivijaya. Perlu diingat, Srivijaya adalah kerajaan Buddha yang merangkumi Sumetera, Tanah Jawa dan Patani (Langkasuka). Apakah rakyat Langkasuka berinteraksi dengan dielek Bahasa Melayu aliran Srivijaya? Jika ia digunakan oleh Sultan Ternete mengutus surat kepada kerajaan Eropah, dielek apakah yang digunakan (sejarah merakam bahawa tulisan Sultan adalah tulisan jawi, dieleknya tidak diketahui).
Hari ini dielek yang digunapakai oleh kerajaan Malaysia dan Indonesia adalah dielek Melayu Riau-Johor. Indonesia menambah perbendaharaan Jawa dan Betawi. Malaysia menambah dengan dielek Patani dan Minangkabau juga.

Soalan yang saya telah saya berikan secara SMS kepada Prof Emeritus Abdullah Hassan (bekas pensyarah ayah saya tahun 1974 di USM dulu). Beliau menjawab akibat kekangan masa kini, sehingga beliau tidak berkesempatan meneliti pelbagai bahan secara terperinci. Saya yakin ia ada secara tersirat dalam bahan-bahan yang disimpan oleh DBP mahupun Prof Abdullah. Jika saya ada peluang menelitinya sendiri, saya akan gunakan kesempatan itu..

2 hari kemudian DBP memberi email lagi kepada saya;


Salam sejahtera Muhammad Nuruddin Bin Bashah,
Soalan : Jika kerajaan srivijaya menobatkan bahasa melayu, saya ingin tahu dalam dielek apakah lingua fraca pada abad itu? Kerana kita tahun semua bangsa dan etnik kelompok melayu juga menganggap dielek merekalah yang benar2 linguaa franca pada zaman srivijaya

Jawapan : Bahasa Melayu menjadi lingua franca (bahasa perantaraan) daerah Kepulauan Melayu sejak zaman-berzaman. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perhubungan antara orang-orang yang tinggal di Kepulauan Melayu dan orang-orang yang mendatang, seperti pedagang dari Eropah dan Asia Barat, dan pengembara dari India dan China. Untuk maklumat lanjut, saudara boleh mengunjungi Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membuat penelitian dan penyelidikan kerana pertanyaan saudara memerlukan kajian mendalam. Saudara juga boleh mengunjungi mana-mana Perpustakaan Negara atau mana-mana pusat sumber untuk tujuan tersebut.
Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Nuruddin Bashah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...