Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Friday, December 26, 2008

Ibnu Sina dan teori kenegaraannya

Teori negara menurut Pandangan Ibnu Sina. Inilah tajuk buku yang saya miliki (salinan) sejak tahun 2006. Baru kini berkesempatan meneliti semula perpustakaan saya sendiri di rumah.

Dalam buku ini, Ibnu Sina diceritakan semua pemikirannya oleh H. Zainal Abidin Ahmad terbitan Bulan Bintang 1974. Idea Ibnu Sina berkaitan keadilan sosial, hak warganegara, pemerintahan yang telus dan praktikal serta bagaimana rakyat menggunakan akal untuk memakmurkan alam.

Perbandingan antara pemikirannya dengan pemikiran Marxism juga diberikan dalam buku ini.

Ramai hanya mengetahui Ibnu Sina atau gelaran Avicenna hanya memiliki kemampuan perubatan dan teologis-metafizik. Sebenarnya lebih lagi kemampuan beliau. Hampir tiada pemisahan fakulti, madrasah pemikiran dan ilmuan d zaman beliau.

Silalah baca buku ini. Saya dapati naskhah aslinya di Perpustakaan Universiti Malaya. Jika ingin membaca salinannya, sila hubungi saya (017-6291368).

Pendita Bitara
USM

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...