Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Thursday, February 28, 2008

Tabiat Membaca di Malaysia

Isu tabiat membaca di kalangan masyarakat Malaysia sentiasa hangat. Laporan Tabiat Membaca yang dibuat oleh UNESCO untuk sesi cerapan 1999 menunjukkan rakyat Malaysia membaca dua buah buku setahun; berbanding hanya dua muka surat dalam laporannya untuk sesi cerapan 1996. Walaupun terdapat peningkatan minat membaca yang agak tinggi, nilai ini masih rendah berbanding negara-negara maju. Pihak kerajaan amat bimbang akan situasi ini dan sememangnya kebimbangan ini relevan kerana hanya dengan masyarakat yang berilmu sahaja, negara dapat maju dan gemilang. atas dasar itu, beberapa tindakan yang positif dan konkrit perlu dilaksanakan segera untuk membendung fenomena tidak sihat ini.

(Wikipedia)

  • Bukan isu ini sahaja, isu penterjemahan buku di Malaysia cukup mandul dan tenggelam berbanding negara Indonesia sebagai contoh. Rakyat Malaysia tidak rakus apabila melihat kulit-kulit buku. Kenapa?

Pendita Bitara

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...