Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Monday, October 21, 2013

Membeli Tafsir Ibnu Abbas


Saya berminat untuk mengetahui dan mendalami penafsiran Al Quran oleh Sahabat Rasulullah yang tersohor dalam bidang berkenaan iaitu Saidina Abdullah Ibnu Abbas.

Ibnu Abbas yang semenjak kecil diasuh oleh Nabi, malah pernah beliau solat mengikuti Nabi di bahagian belakang kiri, Rasulullah memiat telinga sambil mendukung beliau ke sebelah kanan...demikian akrabnya Nabi dengan beliau.

Saya mendapat kitab ini melalui Ustaz Khairi yang merupakan pembekal kitab secara ansuran kpada saya. Melalui ustaz juga saya melanggan mjalah As Sunnah sejak tahun 2007 hingga kini  dari Indonesia.

Tafzir yang saya miliki ini adalah himpunan tafsiran Ibnu Abbas yang disusun  oleh al Fairuzzubadi. Namun saya dapati ia memiliki banyak riwayat yang diriwayat mealui As Suddi dan Al kalbi yang terkenal membawa pandangan dhaif malah palsu dalam riwayat Ibnu Abbas. Tidak hairan A Fairuzzubadi berjaya mendapat 30 juzuk tafsiran Ibnu Abbas sedangkan ramai mengatakan beliau tidak emntafsirkan kesemua ayat Al Quran.

Saya dapat pula kitab Tafsir Ibnu Abbas riwayat Ali Bin Abi Talhah yang lebih sahih. hanya satu jilid dan ia logik kerana Ibnu Abbas hanya menafsir ayat terpiih sahaja.

Jom miliki koleksi tafsir dan telaah hingga mata dan minda kita cekang!

Muhammad Nuruddin Bashah


1 comment:

Anonymous said...

salam, apa tafsiran ayat ini dari tafsir ibnu abbas:

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan yang angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk Syurga sehingga unta masuk di lubang jarum dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan.
(Al-A'raaf 7:40)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...