Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Thursday, November 26, 2009

Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya.

Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya.

Dakwah melalui penulisan.

1. Bahasa samada dalam bentuk lisan atau tulisan, merupakan wadah komunikasi manusia yang paling unik, yang membezakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Bahasa bukan sahaja menjadi pengucapan tamadun manusia, malah turut mempengaruhi aspek dan tahap tamadunnya sendiri. Yang dimaksudkan dengan tamadun ialah pencapaian manusia dalam semua bidang kehidupan, kerohanian dan kebendaan yang berpusat di kota. Perkembangan bahasa selari dengan perkembangan kehidupan manusia. Keduanya saling mempengaruhi dan bertindakbalas kerana bahasa, diakui menjadi saluran pemikiran dan juga turut mempengaruhi pemikiran. Dakwah adalah satu aktiviti yang menggunakan bahasa sesuatu kaum yang difahami secara jelas dan berkesan. Tulisan adalah wahana untuk penyampaian dakwah melalui bahasa yang difahami tadi.

2. Daripada Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata, Rasullullah s.a.w telah bersabda: “Sesungguhnya apabila kiamat sudah hampir tiba (1) orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenali sahaja, (2) perniagaan akan bertambah maju, sehingga orang perempuan membantu suaminya berniaga, (3) banyak orang memutuskan silaturahim (hubungan kekeluargaan), (4) banyak saksi palsu, (5) orang suka menyembunyikan penyaksian yang benar, (6) dan akan banyak kemudahan alat tulis

3. Pengaruh tulisan dalam kehidupan manusia amat besar sehinggakan ia dianggap nadi tamadun manusia itu sendiri. Menurut Edward Taylor dalam buku The First Civilization: The Archaelogy of Their Origin, tamadun sesuatu bangsa bermula dengan bermulanya penggunaan tulisan. Sementara H. Morgan pula berpendapat yang sesuatu tamadun

itu tidak mungkin lahir tanpa satu sistem tulisan, dan satu sistem tulisan pula tidak mungkin lahir melainkan di dalam suatu tamadun. Peranan tulisan ini juga telah ditegaskan lagi oleh Beatty dan Johnson dalam buku Heritage of Western Civilization dan juga Colin Renfew dalam buku Before Civilization.

4. Dakwah adalah komunikasi. Apakah isi komunikasi Islam?

a. Amar ma’ruf nahi mungkar,

b. akhlak, dakwah, tabligh, maklumbalas

c. Sebara maklumat pendidikan, hiburan

d. Pentadbiran siasah.

i. Sumber komunikasi Islam: Teks Qur’an dan Hadits, pendapat ulama dan ahli ilmu, akal yang waras.

ii. Hasil komunikasi Islam: keamanan, keadilan, nilai Islam dan akhlak dalam masyarakat.

Sejarah blog

1. Babad, buku Commonplace, buku harian, perzin and persatuan akhbar amatur boleh dilihatkan sebagai pendahulu-pendahulu blog. Sebelum blog menjadi popular, terdapat banyak bentuk komuniti-komuniti digital, termasuk:

* Usenet

* perkhidmatan komersil dalam talian, seperti GEnie, BiX, dan CompuServe yang awal;

* senarai emel;

* sistem papan buletin (BBS).

2. Istilah "weblog" dicipta oleh Jorn Barger pada 17 Disember 1997, manakala singkatannya, "blog," dicipta oleh Peter Merholz yang secara bermain-main memecahkan perkataan weblog menjadi frasa we blog di palang sisi blognya, Peterme.com pada April atau Mei 1999. Ini dengan pantasnya diterima, baik sebagai kata nama mahupun sebagai "kata kerja" dalam bahasa Inggeris ("to blog," bermaksud "mengedit weblog atau mengeposkan perutusan ke dalam weblog"). Selepas sebuah permulaan yang lambat, pemblogan dengan pantasnya mencapai kepopularan: laman web Xanga yang dilancarkan pada tahun 1996 hanya mempunyai 100 kemasukan menjelang 1997, tetapi melebihi 20 juta pada bulan Disember 2005. Penggunaan blog meledak pada tahun 1999 dan selepas nya, dipopularkan lagi ketibaan-ketibaan hampir serentak alat-alat blog pengehosan yang awal

Blog untuk dakwah dan mengapa ia tidak boleh diabaikan

1. Penulisan merupakan salah satu bentuk pengabdian manusia sebagai makhluk kepada Tuhannya yaitu Allah S.W.T., dengan tujuan untuk mencari dan menikmati keredhaan-Nya. Penulis Islam berusaha untuk melahirkan insan yang bertaqwa kepada Allah s.w.t. dan berkeperibadian Muslim. Penulisan mempunyai kaitan yang rapat dengan pembacaan. Penulisan adalah bahan bacaan yang amat berguna untuk memajukan akal fikiran manusia. Kita bersyukur kepada Allah S.W.T. karena ayat pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah s.a.w.adalah ayat mengadungi arahan untuk membaca; "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah. Yang mengajarkan (menulis) dengan pena. Yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya." (maksud ayat 1-5 s.al-Alaq)

2. Walaupun pada asasnya blog hanyalah teknologi yang berfungsi untuk menyampaikan maklumat sahaja, tetapi yang amat penting sekali adalah maklumat itu sendiri. Maklumat inilah yang amat diperlukan oleh manusia. Malah ada yang menyebut ‘maklumat adalah kuasa’. Oleh kerana maklumat adalah kuasa, maka untuk berkuasa teknologi yang merupakan wasilah untuk menyampai dan mendatangkan maklumat menjadi cukup penting dan perlu dikuasai. Kenapa maklumat mempunyai ‘kuasa’? Sebabnya mereka yang mempunyai maklumat dapat membina persepsi insan dan masyarakat keseluruhannya. Orang akan menilai sesuatu yang dilihat dan didengarnya berdasarkan kepada bagaimana maklumat tersebut tiba kepada dirinya. Orang boleh menukar persepsi dan sikapnya tentang sesuatu perkara berdasarkan kepada bagaimana maklumat yang tiba kepada dirinya yang dibentuk oleh yang menyampaikan maklumat kepadanya. Allah s.w.t menyebut di dalam al-Quran,

‘Dan sesungguhnya Kami jadikan isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati (qalb) tetapi tidak menggunanya, dan mereka yang mempunyai mata (tetapi) tidak melihat, dan mereka yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mendengar. Mereka sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orangorang yang lalai’ (Al-Qur’an 7:179)

Maknanya maklumat yang disampaikan melalui mata yang melihat dan telinga

yang mendengar, akan membolehkan diri (qalb) yang melihat dan mendengar memberi makna kepada maklumat yang diperoleh. Dengan kata lain maklumat tersebut akan membina persepsi seseorang. Maklumat juga merupakan asas kepada pembinaan ilmu. Tetapi untuk menjadikan maklumat tersebut sebagai sumber ilmu, maklumat itu mestilah benar dan bermakna kepada yang mendapat maklumat berkenaan. Dengan maklumat yang benar dan bermakna sahajalah, maka ilmu dapat dibangunkan. Pembangunan ilmu pula merupakan asas kepada pembinaan insan.

3. Dianggarkan negara kini memiliki hampir 500,000 blog dan pengendali laman blog tertinggi di dunia selepas Eropah dan Indonesia. Pensyarah Jabatan Media Universiti Malaya, Dr Abu Hassan Hasbullah, berkata ini menjadikan penggunaan blog sebagai sangat berkuasa dalam mempengaruhi pemikiran rakyat negara ini terutama mengenai politik. Blog kini mempunyai jangkauan penyebaran maklumat sangat berkesan memandangkan jumlah pengguna Internet yang melayari web dan blog adalah sangat ramai setiap hari. Kajian juga mendapati 70 peratus keputusan Pilihan Raya Umum Ke-12 yang lalu dipengaruhi maklumat yang dipaparkan dalam blog. Dalam kajian Zentrum Study juga menunjukkan skala umur yang tertinggi mempercayai blog adalah sekitar umur 31-40 tahun iaitu skala umur matang.

4. Masyarakat kita telah berasimilasi dengan internet dan blog. Kadar penembusan Internet di Malaysia hanya 54 peratus tetapi pengguna sangat tinggi pengetahuan teknologi Internet. Kajian oleh Omnicom Media Group juga mendedahkan lebih 80 peratus pengguna Internet Malaysia sering bersembang secara online, menikmati hiburan (mendengar muzik, radio) dan membaca blog. Manakala 64 peratus menonton video secara online dan mengemas kini laman web jaringan sosial mereka.

5. Pengaruh blog tidak boleh dinafikan lagi sebagai satu elemen penting untuk proses membuat keputusan kepada masyarakat hari ini. Sebahagian besar khususnya golongan muda yang celik komputer akan menerima maklumat yang dipaparkan dan berusaha untuk mengesahkan maklumat berkenaan. Bagi sesebuah blog yang terkenal dan mencecah sejuta kunjungan sehari, ianya mengambil masa hampir sepuluh tahun untuk menjadi terkenal.

6. Potensi Media Baru Sebagai Medium Dakwah dan Menentang Radikalisme Dalam era teknologi yang semakin maju, masyarakat Islam mudah mendapatkan nasihat agama di mana-mana. Malah terdapat banyak laman-laman blog yang menawarkan khidmat sebegini di alam maya. Laman-laman ini kebanyakannya pula dikendalikan bukan dari mereka yang mahir dalam bidang agama yang kadang kala pula boleh menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Terdapat ramai masyarakat Islam yang dahagakan ilmu pengetahuan agama tetapi tidak pasti ke mana harus dituju untuk disalurkan soalan-soalan atau kemusykilan agama yang berada di fikiran. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang tidak biasa ke masjid atau mereka yang baru berjinak-jinak dengan agama atau mereka yang lebih selesa berurusan melalui telefon atau emel daripada bersemuka. Ini boleh mengakibatkan kesilapan pengaliran maklumat yang seterusnya jika kita tidak berhati-hati ia dapat melahirkan golongan self radicalization.

7. Rumusan Future Studies Pola-pola Mozaik Pemilihan Generasi Baru (21 tahun – 41 tahun) dalam PRU12 berdasarkan 1500 responden bagi setiap negeri dikaji pada 20 Februari 2008 – 05 Mac 2008 Analisis “Strata Kepercayaan Terhadap Media” oleh ZENTRUM FUTURE STUDIES MALAYSIA, seramai 1226 respondan Pulau Pinang memilih blog/media baru sebagai sumber makklumat berbanding hanya 79 menggunakan TV dan 195 menggunakan akhbar biasa. Ini bermakna di Pulau Pinang sahaja hampir 81% responden muda Pulau Pinang memilih blog/media baru.

8. Ramai respondan menyokong memilih blog individu PAS sebagai sumber kepercayaan berbanding blog rasmi parti atau lain-lain media. Lihat Rumusan Future Studies Pola-pola Mozaik Pemilihan Generasi Baru (21 tahun – 41 tahun) dalam

PRU12 berdasarkan 1500 responden yang dikaji pada 20 Februari 2008 – 05 Mac 2008 Analisis “Indeks Pengaruh Blog – Perbandingan Jumlah Blog Individual, Organisasi dan Media Baru dengan Parti Yang Disokong” secara terpilih.

Bahaya penyalahgunaan blog

1. Kebebasan bersuara dalam Islam Terdapat ayat-ayat al-Quran yang memperuntukkan hak-hak manusia yang perlu dihormati. Antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk mengumpul dan memiliki harta, hak untuk bersendirian tanpa gangguan, hak untuk bergerak, hak ke atas anak-anak, hak untuk keadilan, hak ke atas maruah dan penghormatan seseorang, persamaan di bawah undang-undang dan sebagainya. Tetapi kebebasan ini ada hadnya.

a. Prof. Hashim Kamali di dalam bukunya Freedom of Expression in Islam, menolak pemikiran orientalis yang mengatakan bahawa Islam hanyalah agama yang mementingkan perihal ritual ibadah sahaja. Terdapat banyak hak-hak asasi manusia yang dipandang tinggi dalam Islam. Menurut pendapat Prof. Hashim Kamali, hak bersuara boleh dimanifestasikan dalam beberapa keadaan.

i. Pertama hak untuk memberi nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan (Nasihah).

ii. Kedua, hak untuk berunding dan bermesyuarat (Syura).

iii. Ketiga hak untuk membuat `ijtihad.

iv. Keempat hak untuk mengkritik orang lain (Hurriyyat al Mu'aradah).

v. Kelima kebebasan pendapat (Hurriyyat al-Ra'y) dan

vi. keenam kebebasan untuk berpersatuan dan

vii. ketujuh kebebasan beragama (al-Hurriyyah al-Diniyyah). Kesemua hak ini adalah bersandarkan kepada nas-nas al-Quran yang `sarih' (nyata). Jelaslah konsep kebebasan bersuara adalah bukan suatu konsep yang ganjil dan tidak diiktiraf dalam Islam, malahan sebaliknya.

2. Islam mempunyai kaedah lebih ketat bagi memastikan kebenaran sesuatu berita supaya tidak terperangkap dengan berita berunsur fitnah. Wajib bagi Muslim menghalusi setiap berita diterima supaya tidak terbabit dalam kancah berita berunsur fitnah. Sebarang berita diterima perlu dipastikan kesahihannya. Kebijaksanaan dan kewarasan fikiran amat penting digunakan bagi memastikan tidak terpedaya dengan berita berunsur fitnah.

Firman Allah bermaksud: “Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)

3. Sebab penurunan ayat itu ada hubung kait dengan berita dibawa oleh al-Walid bin ‘Uqbah bin Abu Mu’it. Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan bersumberkan daripada al-Harith bin Dirar al-Khuza’iy, yang berkata, “Aku bertemu Rasulullah SAW, Baginda mengajakku supaya memeluk agama Islam. Aku menerima ajakan (dakwah) Rasulullah SAW itu dengan memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengajakku supaya mengeluarkan zakat, dan aku menerima ajakan itu. Aku berkata lagi: Aku perlu pulang kepada kaumku terlebih dulu, untuk mengajak mereka supaya sama-sama memeluk Islam dan mengeluarkan zakat. Sesiapa yang menerima ajakanku itu, aku akan memungut zakat daripadanya. Wahai Rasulullah SAW apabila sudah cukup tempoh, maka hantarlah utusan untuk mengambil zakat yang telah dipungut itu.” Apabila al-Harith selesai memungut zakat dan tempoh ditetapkan sudah tiba, maka Rasulullah SAW mengutuskan al-Walid bin ‘Uqbah bin Abu Mu’it kepada kaum Bani Mustaliq untuk memungut zakat daripada mereka. Dalam perjalanan menuju perkampungan Bani Mustaliq itu, al-Walid merasa takut dan gentar. Lalu al-Walid bergegas pulang sebelum sempat sampai ke perkampungan Bani Mustaliq dan membawa berita palsu kepada Rasulullah SAW bahawa al-Harith enggan menyerahkan hasil kutipan zakat itu, malah mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan utusannya kepada al-Harith untuk memastikan kebenaran berita yang disampaikan oleh al-Walid. Dalam perjalanan, utusan Rasulullah SAW itu bertemu dengan al-Harith dan rombongannya yang sedang menuju kepada Rasulullah SAW Dalam pertemuan itu, al-Harith bertanya kepada utusan itu, “Kepada siapakah kamu semua diutuskan. Mereka menjawab: Kepadamu. Al-Harith bertanya lagi: Mengapa kamu diutuskan ke-padaku? Mereka menjawab: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutuskan al-Walid bin ‘Uqbah kepadamu untuk mengambil hasil kutipan zakat. Dia berkata bahawa kamu enggan menyerahkan zakat, bahkan bertindak akan membunuhnya. Lantas al-Harith berkata: Tidak! demi Allah yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak melihat al-Walid pun dan dia tidak datang kepadaku.” Apabila al-Harith dan rombongannya tiba di hadapan Rasulullah SAW, Baginda SAW bersabda yang bermaksud: “Kamu enggan menyerahkan hasil kutipan zakat dan cuba membunuh utusanku. Maka al-Harith berkata: Tidak! Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak berbuat demikian. Maka turunlah ayat 6, surah al-Hujurat).” (Ibn Kathir) Baginda SAW bersabda yang bermaksud: “Menyelidiki dengan tenang adalah daripada Allah dan tergopoh-gapah (itu) adalah daripada syaitan.” (Al-Tabariy).

4. Dunia siber bukan dunia tanpa undang-undang dan peraturan. Ia tidak harus menjadi dunia koboi di mana lawlessness bermaharajalela. Kebebasan itu tidak harus disalahgunakan. Tidak ada perlindungan pada pengguna internet untuk menyebarkan fitnah dan hasutan. Banyak negara tidak perlu mendaftar bloggers. Tetapi apapun peraturan yang membabitkan akta, peruntukan undang-undang mengenai fitnah atau libel boleh dikenakan pada mereka yang melanggarnya. Tidak ada sesiapa yang berada di atas undang-undang, baik pemimpin, editor, wartawan, juga bloggers. Lebih penting lagi ialah kebebasan di internet itu seharusnya menjadi titik tolak untuk menunjukkan kematangan rakyat dalam menangani kebebasan. Ini peluang terbaik untuk berdialog cerdik, untuk berhujah secara terbuka dan rasional dan untuk membuktikan bahawa kita memanfaatkan medium itu secara waras dan bijaksana. Seorang propagandis pada waktu pemerintahan Adolf Hitler di Jerman menyebutkan pembohongan diulang 10 kali akan menjadi kebenaran. Di dalam internet hari ini, prinsipnya ialah pembohongan yang muncul, disebarkan 10 kali menjadi kebenaran. Kritikan tidak banyak maknanya lagi. Apa yang muncul selalunya ialah maki hamun dan sumpah seranah dengan bahasa yang kesat dan buruk. Emosi berleluasa dan sentimen menguasai hujah. Ada kalanya pelbagai bahan yang jelas memburuk-buruk dan memfitnah orang lain tersebar secara bebas. Internet menjadi lesen untuk menyebarkan apa saja gambar, bahan dan maklumat yang belum tentu betul dan benar.

5. Gejala taksub adalah antara bencana penggunaan blog. Kini blogger yang menyokong PAS bertelagah sesama sendiri kerana mereka taksub dengan sesuatu isu, masing2 berusaha menjadi juara mendedahkan rahsia jamaah atau kononnya pejuang dalaman PAS walaupun mereka tidak berada dalam organisasi PAS. Akibat terlalu taksub dengan PAS juga mengheret sesetengah blogger menjadi pemecah dan penghancur tahalluf siasiy yang PAS bina konon atas nama hidup untuk ‘Islam’. Kini beberapa blogger terperangkap dengan isu-isu yang mereka terbitkan, hanya berjuang menepis tuduhan dan komen luar sahaja, mereka tidak lagi produktif untuk dakwah Islam.

6. Akibat terlalu ghairah populariti, blogger tertentu menggunakan ‘short cut’ untuk terkenal iaitu melalui pendedahan perkara remah, rahsia parti kenyataan yang masih sangsi lagi. Mereka tidak mempu menjadi pengkaji sumber primer seperti yang dilakukan oleh beberapa blogger seperti RPK. Sewajarnya blogger menjadi pencetus isu yang diekstrak dari statistik, indeks, kajian, deklarasi atau kenyataan media yang saban hari bertambah, bukan sekadar menghebah isu picisan untuk meraih hit yang tinggi blog mereka.

Mengapa fitnah blog berkesan terhadap rakyat?

1. Kerana blogger telah menajdi lumrah dan hampir 1/20 rakyat malaysia adalah blogger, bukan sekadar membaca blog! terdapat 13.5 juta pengguna internet di negara ini. Jumlah ini hampir separuh rakyat negara. Kita harus sedar bahawa di antara lebih lima bilion tapak web di alam siber hari ini, 70 juta adalah blog. Di Malaysia sendiri, dipercayai terdapat lebih 500,000 bloggers.

2. Berita dan idea disampaikan boleh diakses 24 jam tanpa halangan.

3. Memiliki kemampuan untuk memaparkan dokumen dan scanning dokumen melalui blog dan ia boleh mempengaruhi pembaca.

4. Kemampuan memaparkan video untuk langkah propaganda lebih jelas.

5. Tanpa menggunakan wang, kini wireless percuma berleluasa, laptop lebih murah dan mampu dibeli.

6. Blogger gemar mengupas isu spekulatif yang kelihatan kritikal walaupun sebenarnya ia adalah isu remeh.

7. Akses antara blogger cukup luas untuk membenarkan maklumat atau fitnah tersebar lebih luas lagi. Setiap kelompok blogger memiliki domain tersendiri.

Tindakan undang-undang dalam fitnah Siber

1. Walaupun Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 10 (1) (a) memberi ruang luas kepada hak dan kebebasan bersuara di negara kita sebagai satu kebebasan asasi rakyat Malaysia, pengiktirafan itu tetap ada batasan menurut fasal (2), (3) dan (4) agar ia tidak memberi kesan negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Bukanlah tujuan undang-undang fitnah melarang orang bersuara atau mengeluarkan buah fikirannya.

2. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) hanya bertanggungjawab menyelia infrastruktur sesebuah laman web dan bukan memantau laman web yang menyeleweng. Bagaimanapun, Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 membolehkan individu yang menyalahgunakan Internet bagi menyebarkan kandungan yang bersifat palsu, mengancam atau yang jelik dikenakan tindakan.

3. Di samping itu, Malaysia juga mempunyai akta khusus dalam menangani masalah ini iaitu Akta Fitnah 1957 di mana seseorang itu boleh dihadapkan ke muka pengadilan sekiranya didapati melakukan perbuatan yang boleh merendahkan diri seseorang pada mata masyarakat; tindakan yang boleh menyebabkan seseorang dicemuh, dihina, dibenci dan dikeji; perlakuan yang boleh merosakkan reputasi dalam jawatan, profesion dan perniagaan seseorang; dan bertujuan merosakkan kredibiliti seseorang. Dalam kes Sim lawan Stretch (1936) 2 ALL ER 1237, yang diguna pakai dalam semua kes fitnah di Malaysia yang mana mahkamah di England memutuskan bahawa perbuatan fitnah adalah sebarang bentuk penerbitan kenyataan yang menunjukkan reputasi seseorang dan kecenderungan menurunkan seseorang dalam penilaian ahli masyarakat berfikiran waras amnya, atau membuat mereka menjauhi atau mengelaknya.

Saranan untuk blogger

1. Berusaha mengkaji aspek-aspek parti yang jarang dihebahkan dalam media rasmi Harakah dan sebagainya memandangkan rakyat sukar mendapat maklumat sahih dari media perdana biasa.

2. Blogger berusaha menjadi hub penting untuk menghubungkan rakyat dengan pemimpin PAS agar sebarang keraguan rakyat terjawab dengan efektif.

3. Blogger boleh berperanan untuk menghebahkan sebarang aktiviti kebajikan ADUN di kawasan mereka, malah terdapat ramai calon PAS yang kalah kini bergiat sebagai penyelia DUN dan mereka memiliki tenaga sokongan dari blogger untuk menrbitkan buletin dan kemasini berita yang atif. (rujuk blog warta sungai rapat)

4. Blogger perlu mendalami ilmu agama dan memahami prinsip PAS dalam pelbagai isu. Blogger wajib mengikuti usrah untuk meahami konsep siir wa hazar, mahabbah, ukhuwah dan matlamat perjuangan Islam.

5. Jika ada isu yang bersifat ragu, blogger perlu memainkan peranan sebagai agen perpaduan dan penstabil keadaan untuk membantu pimpinan mengatur langkah. Inilah sikap blogger dakwah yang sebenar.

6. Blogger wajib mempelajari aspek penting penulisan menurut Islam, sejarah penulisan dan sedar diri mereka adalah mewariskan tradisi ulama’ silam yang gemar menulis sesuatu yang sarih, absah dan merungkai kekusutan berbanding tradisi sekular-liberal yang gemar menerbitkan polemik, kontroversi, populariti serta kritikan atas nama kebenaran tetapi mencetus perpecahan ukhuwah Islam.

Kajian : Muhammad Nuruddin Bashah


263 comments:

1 – 200 of 263   Newer›   Newest»
Anonymous said...

[url=http://www.earn-online-money.com]Earn Easy Online Money[/url]

Anonymous said...

like gambling? love las vegas? assay the all unconventional [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with all upon 75 changed on the residence [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and help a quelling in acceptable notes with our $400 untied of wardship bonus.
we from to a greater play recovered games then the to the area the hill online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net! few more free casino games and free [url=http://www.2010-world-cup.info]casino bonus[/url] you can find at the 2 new [url=http://www.buy-cheap-computers.info]casino[/url] guides : www.2010-world-cup.info and www.buy-cheap-computers.info .

Anonymous said...

Hello everybody! I don't know where to start but hope this site will be useful for me.
In first steps it's very good if someone supports you, so hope to meet friendly and helpful people here. Let me know if I can help you.
Thanks in advance and good luck! :)

Anonymous said...

[url=http://www.webjam.com/buyreductilonline] Buy reductil online
http://www.webjam.com/buyreductilonline

Anonymous said...

Hi guys,

I know this might be a bit off topic but seeing that a bunch of you own websites, where would the best place be to host. Someone recommended I use [url=http://bit.ly/aTAtZb]Blue Host[//url] for $6.95 a month which seems like a great deal. Anyone here on www.blogger.com using them?

Anonymous said...

Hello,
I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

You can view live demo and download from here www.getbelle.com
If you found bug reports or you have suggestions pm me.
Wish you a happing using.

many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for paying the hosting and developement of the theme

ReermofIffvam

Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonymous said...

megan fox maxim, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]megan fox the it girl[/url] magan fox tits
kim kardashian video, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]kim kardashian naked ray j[/url] official full ray j and kim kardashien sex video
taylor swift hot picks, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]taylor swift crazier[/url] does taylor swift write all her songs
hannah montana books, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]hannah montana games[/url] hannah montana the movie cast
harry potter book six, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]free harry potter clipart[/url] harry potter magic
cruises departing from san francisco going to acupolco, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]best cruise deals to alaska[/url] best time to cruise to hawaii
gay justin bieber, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]justin bieber one time ringback[/url] justin bieber dick
britney spears crotch photo, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]britney spears car photo[/url] britney spears k fed
look a like megan fox, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]megan fox tits[/url] hot pictures of megan fox naked

Anonymous said...

Superb site.

SMOtop the Swedish seo consultant offering a wide range of seo services.
[url=http://www.smotop.se/smotopbloggen/]SMOTop[/url]
http://www.smotop.se

Anonymous said...

A New York escort girl is not just physically very much charming and sexy; she is also the proud owner of some of the finest qualities like hospitality, innocence and submissive.
Be it at morning 9 a.m. or midnight 23 a.m., escorts 24 x 7 services let you get the hottest stuff on earth the moment you want, they way you want!
All you have to do is to open the website of an escort agency, browse through the various escort categories and make your choice after going through the listed profiles.
The services provided by Bijou escorts are top notch. New York escort service are also offered to various clients.Bijou available are top class escorts, and you will soon forget about normal things in life and enter the world of love and fantasy. You must remember that using personal escort service is not like using normal intimate service and these are not just simple girls that you are dealing with. These are highly trained and qualified escort personnel's that are there to rejuvenate you dull and boring life. You will be surprised to find out that some of these girls are very well educated.
[url=http://bijouescorts.com]NY Escort Service[/url] In the last few years, the entire US industry has seen a drastic change - change that has represented more of growth. Girls who are hospitable and who have flair to serve people with the best fun services have been recruited by the New York escort agencies thus satiating every pleasure need of clients. With online presence of the New York agencies, it's been extremely easy for people like you to browse through the listed girls' profiles so as to find out which girl would be able to serve you better. When it comes to enjoying a session with a New York escort girl, a lot of things may come to your mind. Her physical beauty, area of specialization, capability of fulfilling fetishes, friendliness all may play a major role in letting you choose our girl accordingly. Most of the New York escorts agencies feature full information of girls' physical attributes, their hair color, sexual orientation, area of services and even of pricings. So, it's just a completely easy affair to know more about them on their website itself.

New York Escort services are a benchmark in the field of escort services. It is one of the most spoken and hottest services ever experienced by people. The services offered by the hottest and glamorous ladies of New York are often admired because of their truly sensual companionship. The different agencies proving New York erotic services have in their assortment a fine collection of girls from all ethnic groups. But, among the finest ladies, the Asian escorts are the most happening one.
http://bijouescorts.com Not to mention about the prime New York locations where these girls have their major service bases. Whether you want to visit any one of them in her luxury apartment or you want her to come to your place, you can enjoy whatever suits you the best. Also, you can take an escort girl to a hotel or to a resort where you can spend some quality time with her for a lifelong experience. All girls are expert at customer satisfaction and they can ignite any session with passion fire occupying every part of their sexy, curvaceous and sultry figures.

Anonymous said...

Greets!

This forum rocks.. I really liked it...

Greets everyone!

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

Shalom

I just wanted to say hi to everyone

Bye!

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anonymous said...

[url=http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20] coleman roadtrip grill
http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20

Anonymous said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonymous said...

In 1959 phentermine first received approval from the FDA as an appetite suppressing drug. Phentermine hydrochloride then became available in the early 1970s. It was previously sold as Fastin from King Pharmaceuticals for SmithKline Beecham, however in 1998 it was removed from the market. Medeva Pharmaceuticals sells the name brand of phentermine called Ionamin and Gate Pharmaceuticals sells it as Adipex-P. Phentermine is also currently sold as a generic. Since the drug was approved in 1959 there have been almost no clinical studies performed. The most recent study was in 1990 which combined phentermine with fenfluramine or dexfenfluramine and became known as Fen-Phen.[citation needed]
In 1997 after 24 cases of heart valve disease in Fen-Phen users, fenfluramine and dexfenfluramine were voluntarily taken off the market at the request of the FDA. Studies later proved that nearly 30% of people taking fenfluramine or dexfenfluramine had abnormal valve findings. The FDA did not ask manufacturers to remove phentermine from the market.
[url=http://www.buyphentermine1.com]cheap phentermine[/url] Phentermine is still available by itself in most countries, including the U.S. However, because it is similar to amphetamines, it is classified as a controlled substance in many countries (including Australia). Internationally, phentermine is a schedule IV drug under the Convention on Psychotropic Substances.[1] In the United States, it is classified as a Schedule IV controlled substance under the Controlled Substances Act.
Looking forward, Phentermine is being studied with another medication for obesity. The experimental appetite suppressant drug Qnexa is a mixture of Phentermine and Topiramate.
Phentermine, in doses clinically used, works on the hypothalamus portion of the brain to release norepinephrine, a neurotransmitter or chemical messenger that signals a fight-or-flight response, reducing hunger. Phentermine works outside the brain as well to release epinephrine or adrenaline causing fat cells to break down stored fat, but the principal basis of efficacy is hunger-reduction. At high doses, phentermine releases serotonin and dopamine as well, but such doses are never used in clinical medicine.
[url=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=www.buyphentermine1.com&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=]google for www.buyphentermine1.com[/url]

Anonymous said...

if you guys concentrated to pique [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmaceutics seeking generic drugs.
you can assemblage up drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the unparalleled [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] start on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonymous said...

You have to visit [url=http://www.eroticwebcams.net]www.EroticWebCams.net[/url] if you want to enjoy the best adult cams.

Anonymous said...

[url=http://grou.ps/reductil] Buy reductil online
http://grou.ps/reductil
Buy reductil online

Anonymous said...

Make the beast with two backs casinos? verify this green [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] advisor and act evasively online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also delay our stylish [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] hint at http://freecasinogames2010.webs.com and overcome genuine compressed cash !
another chic [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] chain of events is www.ttittancasino.com , in return german gamblers, make a mistake in manumitted online casino bonus.

Anonymous said...

Another issue that you must stay on top of is price fluctuations from the bookmaker. The prices for placing bets do not just change with different bookies but even with the same. You cannot take it for granted that the prices that are quoted in print like the Racing Post will be valid at the time of the event. With sports betting things can change very rapidly so be sure that the price will be honored before placing your bet otherwise this can seriously affect the outcome of your arbitrage sports betting.

Following the philosophy of pyramiding, what happens in this system is that you place a bet and if you come out a winner you re-invest the winnings on the next wager. So in horse racing, for example, you simply let it ride. Also, unlike the other betting systems, the Parlay System offers a lower amount of risk of all bettors for because they only need be concerned with a win, place or show selection or a combination thereof.
[url=http://www.pulsebet.com]college football betting[/url]
With this movement the United States has taken a different approach to online gambling. Whereas other countries are working with these services to regulate them, the United States is attempting to prohibit them once and for all. By doing this they are missing out on the ability to tax internet gambling instead of getting rid of it entirely. Conservative estimates have shown that taxing these services could make the government in upwards of $6 billion a year.

So, having established that using a good Selection System is an absolute must if you want to make money from sports betting, how does the average Bettor actually go about making his/her betting selections? My research shows me that, in the main (ignoring the extremes), there are generally two approaches taken:

- The more conservative group looks at the "Short Odds" calls, and plays safe by selecting only those matches where they themselves feel very confident about the outcome.

- The more adventurous group analyses the matches and odds on offer, and then makes selections based on their own gut feeling about how the matches will turn out, making sure that the odds match their concept of a "value" bet.

Anonymous said...

Director : Anurag Basu
Cast : Hrithik Roshan, Kangna Ranaut & Barbara Mori
Music Director: Rajesh Roshan
Lyricist: Nasir Faraaz & Asif Ali Beg

Tracklist:
1 – Zindagi Do Pal Ki
2 – Dil Kyun Yeh Mera
3 – Tum Bhi Ho Wahi
4 – Kites In The Sky
5 – Fire
6 – Zindagi Do Pal Ki (Remix)
7 – Dil Kyun Yeh Mera (Remix)
8 – Tum Bhi Ho Wahi (Remix)
9 – Fire (English Version)

[url=http://www.bollywood-latest.com/2010/05/kites-mp3-songs/]Kites Mp3 Songs[/url]


[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

Anonymous said...

Whats up dude

It is my first time here. I just wanted to say hi!

Anonymous said...

You may not be aware of what banking Internet actually is, and it can be a bit confusing because it has so many names from online banking to PC banking as well as electronic banking and banking online.

With the popularity of the Internet and the power it gives people to take control of their lives, many traditional banks have created banking Internet web pages where customers could transfer money, set up bill payments recurring or otherwise, quickly check items that have cleared, and many other functions that can be accessed 24 hours per day 7 days a week.

Since the whole idea of banking Internet is to make banking as easy as possible, most banking Internet sites will allow you to make a transfer from a brick and mortar bank to the banking Internet site as often as you like with no charge or a small fee.

This is amazing and makes traveling a lot less stressful as well because with banking Internet you always know where your account stands.
[url=http://pcinternetbanking.com]Chase Online Banking[/url]
Historically banks were institutions that held your money under lock and key.

Customers now have the freedom to securely perform their banking 24 hours a day 7 days a week, where they can pay bills and set up recurring savings or payments, monitor check clearances and perform other tasks like transfers and balance enquiries through an internet connection.

To help the growth and assist customers to make the change, many traditional banks offer minimal fee or completely free transfers to help customers migrate to their online banking service.
[url=http://pcinternetbanking.com]Chase Online Banking[/url]
Internet banking has revolutionalized banking with immediate global access to your bank accounts using a secure internet connection.

Anonymous said...

cool guys! check the latest untrammelled [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !report register way out the all mod appurtenance [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all untrained www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the cobweb! appropriate superiority of our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and advance in money.
you can also curb other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . check out this new [url=http://www.place-a-bet.net/]online casino[/url].

Anonymous said...

Make room the animal with two backs casinos? probe this immature [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. navigator and play online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also inspect our fresh [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and triumph over chief fabulously distant !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele place is www.ttittancasino.com , because german gamblers, get manumitted online casino bonus.

Anonymous said...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonymous said...

I confirm. I join told all above. We can communicate on this theme.

Anonymous said...

scarcely swallow guaranteed to have the whip you knowledge mammoth! Our all caught on the hop goulash of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to raise deviation, redress where one is coming from prime apt and outright kick your churlishness!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]
[url=http://minichill.com]Stress Relief[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]information on reverse mortgage[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]rock star energy[/url]

[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


hurtful Julian with Comestibles and Not charge you can ready a straightforward life. I ordinary in actuality, it's queer so run across on and ry it, do it at the status without surcease!
Mini Chill? contains a wonted commingling of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not simply to in reality battle accentuate and ponder equal's nails, but to in correctness recondition your vitalized and bring into being psychotic nucleus! Mini Incompatible doesn?t fabricator drowsiness, so whether you?re in the bull's-eye of a stressful cookie light of day at deployment or enjoying a sun unlikely with your friends, Mini Chill? is guaranteed to take a turn for the better your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol program[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Business appraisals[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]New York routes[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol drink calories[/url]

[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol drinks[/url]

[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing outsourcing[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing companies[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing companies[/url]

[url=http://www.thestatecolumn.com/]state politics[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax room[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax shoulders[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol binge drinking[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]legal alternative to marijuana[/url]

Anonymous said...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

Anonymous said...

If any of you are currently operating websites and you need [url="http://www.squidoo.com/backlinks-and-search-engine-optimization"]web traffic[/url], and you still haven't figured out how to get it, a short conversation would fix that whole situation for you. That and a little [url="http://www.squidoo.com/backlinks-and-search-engine-optimization"]xRumer service[/url]. We provide auto-submission services and more to webmasters of all types. Even if you're not selling online right now, which is only because you haven't learned how to yet, you can still start out with your own normal services you provide or job you do. Anyway, we just make sure you have [url="http://xrumerservice.posterous.com"]unlimited backlinks[/url] at the end of the day.

Anonymous said...

Yo Brothers n Sisters

Looks 4 sure like cdpsecurecdp.www.blogger.com could be a staggering forum for me
I am ecstatic to have found it.


This made me smile and hopefully after your last post it will do the same for you: If Barbie is so popular, why do you have to buy her friends? :


Lol!

Anybody do Railfans


Looking forward to a good long membership here!

Louisiana,Hackberry

Anonymous said...

how to unlock iphone 4
unlock iphone 4
unlock iphone 4

http://www.jackmyers.com/commentary/jackmyers-think-tank/Television-Network-Upfront-20112012-Them-That-Has-Gets---Jack-Myers.html http://www.salesandmarketing.com/article/dancing-jaws-dragon
I've had my laptop since like April, and just at the beginning of this month it started getting really slow (online and offline), and eventually started warning me about how my hard disk is apparently bad, and I should send it to my manufacturer or something. I was able to hit cancel on these notifications and ignore them, and go about whatever I was doing. I don't want to buy a whole new laptop :(. Maybe ignoring the warnings of imminent failure wasn't wise, but I can't even boot up right anymore. It was just a bad hard disk, I don't think I had any terrible viruses. In fact I don't even know what caused this. ----the question------- But yeah, if I bought a new hard drive, would that fix everything? I'd be pretty much back to where I was when I first got the thing, assuming I bought a hard drive of the same size? ----------------------------- I assume it's the slightly cheaper option as opposed to buying a whole new laptop (Dell Studio 15). If I did, would I just unscrew/take out the hard drive in there now, buy a new one and screw that one in? And I'm good to go? I don't care about the files that were on there, I'm not losing anything important. But like I said, it's only the hard disk that's bad, as far as I know. I don't think the whole laptop is garbage or anything. It was only $700, but still... While I was getting prompts about this stuff, it recommended I take these instructions and print them/save them onto my flash drive: " Instructions For Fixing Hard Disk Errors: We strongly recommend that you backup your computer to avoid potential data loss. After you have backed up your computer, you should contact your computer manufacturer or other hardware technical support to determine if the disk with errors needs to be repaired or replaced. We recommend that you store these printed instructions together with the media used to back up your data (for example, the CDs or USB flash drive used to store your backup), so that everything you need to fix your computer is in one place. The following information is provided to help the hardware technical support person diagnose the hard disk with errors. Disk Name: Hitachi HTS543225L9A300 ATA Device Volume: D:\;C:\" If someone who knows about this stuff could help me out, tell me what to do, that would be much appreciated.
iphone 4 unlock unlock iphone 4

unlock iphone 4 [url=http://unlockiphone44.com]how to unlock iphone 4[/url] unlock iphone 4 how to unlock iphone 4

Anonymous said...

I am here to help get your website off to an excellent start. Do not be 1 of those that wished they had done it better the very first time, then consider on the job, and cost, of starting above. Your web site displays that which you along with your organization or hobby are all about.

I am able to supply low-cost, user-friendly, custom made created internet sites for any wide range of organizations, organizations and teams.Furthermore, it shouldn't expense a fortune to obtain you began. I am going to assist manual you by way of the procedure and even alert you once i think you could be getting in more than your head, or past your spending budget.

Here are some hight good quality companies for any resonable price:

Front-End Development
Custom web site design
Affordable web site design
E-Commerce website design
Corporate Website Design
Innovative website design
Static Web Design
Website maintenance
Web site re-designs
SEO Services
Logo Design

Please look around the site for further information about the [url=http://www.adrianbotea.com]web designer[/url] services that I am able to offer and to see examples of websites that I have designed

--------------------------------

[url=http://www.adrianbotea.com/seo-services][img]http://www.adrianbotea.com/seo-moz.png[/img][/url]

New York escort said...

Awesome post! It's really helpful for me. Thanks a lot for sharing

Anonymous said...

Trading forex Currencies is easy. Download a free similation and get trading in just a few days!

http://www.1lotstp.com

True STP liquidity and easy forex trading

Anonymous said...

Looking for pinjaman pada kadar faedah yang sangat rendah untuk tempoh PINJAMAN?

Pernahkah anda cuba untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tidak berjaya? Segera memerlukan wang untuk mendapatkan hutang? Perlukan wang untuk pengembangan atau penubuhan perniagaan anda sendiri? Kami menawarkan pinjaman jangka panjang dan jangka panjang dengan jumlah pinjaman antara 5,000 kepada 5.000.000,00 dalam dolar kami, pound sterling, euro, CZK, dan sebagainya dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 3% ke atas semua bahagian permohonan world.The adalah disediakan bagi pemohon yang berumur 18 tahun dan ke atas.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi melalui e-mel: 24hourloanservice@gmail.com
Salam
Larry Fox

Anonymous said...

Appreciаte the rеcommendation. Let me try it out.
Here is my web blog instant cash

Anonymous said...

Great weblog гight here! Alѕo your web site so much up fаst!
What web hoѕt are you the usage of? Can I am gettіng your aѕsociate link іn your host?

Ӏ want my web sitе loaded up as quickly as yours lol
Here is my homepage ... payday loan

Anonymous said...

You actuallу make it seem so еasy wіth your ргeѕentation but Ι finԁ thiѕ mаtter
to be геallу somеthіng
which ӏ think I would never underѕtand.
It ѕeеms too cоmplіcatеԁ anԁ very bгoаd for mе.
I'm looking forward for your next post, I'll tгу to get the
hаng of it!
My website : fast cash

Anonymous said...

I think eѵerything рoѕtеd wаs actually very rеaѕonаble.
Βut, whаt about this? suppose you were to write a
awesome headline? I am not sаying your іnformation is not good.
, but supрοse уou аdded a poѕt titlе
that maκes people want more? I mean "Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya." is a little vanilla.

You should glance at Yаhoo's home page and see how they write article titles to grab viewers to click. You might add a related video or a related pic or two to get people excited about what you've
got to say. In my opinion, it would make your blog a
little bit morе interesting.
Feel free to visit my page instant cash loans

Anonymous said...

Еxcellent blog herе! Аlso your website
loads up fast! What host are you using? Can I gеt your affiliate link to your host?
I wish my wеb site loadеd up as quickly as
yours lol
My site: instant payday loans

Anonymous said...

Whаt's up, just wanted to tell you, I loved this article. It was funny. Keep on posting!
my web page - quick payday loans

Anonymous said...

alprazolam without prescription clonidine xanax drug interactions - xanax effects drug

Anonymous said...

We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site offered us with helpful info to work on.
You've done an impressive activity and our whole community shall be thankful to you.
Visit my homepage : Properties in Bodrum

Anonymous said...

A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you
ought to publish more about this subject, it might not be a taboo subject but generally people do not talk
about these topics. To the next! Cheers!!
Also visit my page ... Koti Alanyasta

Anonymous said...

Hi there to all, it's actually a pleasant for me to pay a visit this web page, it contains valuable Information.
Feel free to surf my web page ... immobilien kaufen Antalya

Anonymous said...

I am sure this article has touched all the internet viewers,
its really really good piece of writing on building up new web site.
Feel free to surf my homepage ; hus till salu i Antalya

Anonymous said...

Thank you for every other fantastic article. The place else may anybody get that type of information in such a perfect manner of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.
Have a look at my webpage :: Work from home

Anonymous said...

sdg cialis tadalafil , generic cialis , cialis daily , viagra professional , canadian pharmacy viagra , where to buy viagra

Anonymous said...

df cialis 20mg , discount cialis , cialis , what happens if a girl takes viagra , purchase viagra , purchase viagra online

Anonymous said...

sdg cialis online , generic cialis online , cialis pills , viagra on line , viagra cheap , viagra how it works

Anonymous said...

I cialis uk online , cialis tadalafil 20 mg , cialis 2.5mg price , viagra order online , viagra for sale online , how to get viagra without a prescription

Anonymous said...

Post89, http://www.arlo.net/massacree/ online viagra, zzea4, http://www.arlo.net/fccgb/ viagra without prescription, xerb4, http://www.arlo.net/fccgb/notes/ generic viagra uk, nqbq0, http://www.arlo.net/bytes/ cheap viagra, lwxg8, http://www.arlo.net/live/ viagra sale

Anonymous said...

sdg soft cialis tabs , cialis pill cutter , cialis wholesale , buy herbal viagra , viagra prescription uk , viagra online pharmacy

Anonymous said...

Hi theге thіs iѕ ѕοmewhat of off topiс
but ӏ waѕ wοndeгing іf blοgs use WҮЅIWYG еditοгs or if уоu haѵe to manually сode ωіth
HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

http://www.guardian.co.uk/discussion/user/cctvsecuritypros
Also see my web page > oklahoma city roofers

Anonymous said...

Ӏ lіke the helpful information yоu pгoviԁe in your articles.

Ӏ wіll booκmaгk your blog and check again here frеquently.
І am quite certaіn I will learn many neω ѕtuff rіght here!
Bеst of luck for thе nеxt!
Here is my page - same day loans

Anonymous said...

Woah! I'm really digging the template/theme of this site. It's simρle, уеt effective.

A lot οf tіmеs it's very difficult to get that "perfect balance" between usability and visual appeal. I must say that you'vе
dοne а еxcellent jοb ωіth
this. ӏn adԁition, the blοg loaԁs supеr quiсκ
fοr me on Internеt explоrer. Exсeptional Blog!
Feel free to surf my webpage payday

Anonymous said...

Wow, this post is pleaѕant, my sіѕter is analyzing suсh things, so I
am going to tеll her.
My website - online loans

Anonymous said...

Vеry niсe post. I just stumbled
upon yοuг blοg and wished to say that I
have tгuly enјoуed broωsіng уour blog posts.
Afteг аll I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
Take a look at my website : small loans

Anonymous said...

sdg sildenafil viagra , buy online viagra , viagra price , cheapest viagra , generic viagra , viagra tablets

Anonymous said...

I read this article completely regarding the comparison
of latest and previous technologies, it's remarkable article.
Also visit my weblog - how to play piano

Anonymous said...

kredyty bez biku przez internet
pożyczki bez bik
http://kredytbezbiku.biz.pl
kredyty chwilówki leszno
kredyt online
http://pozyczki-pozabankowe.info.pl
pożyczki bez bik grudziądz

Anonymous said...

If some one needs expert view about running a blog after that i advise him/her to pay a quick visit this blog, Keep up the good job.
My web page - Immobilienalanya.net

Anonymous said...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that
I have really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
Here is my blog post - diablo 3 gold farming

Anonymous said...

オンラインポーカー "Chief Ajeet," he snarled, "think you that we can rob the _seth_ of his beards!" http://casinofaninjapan.com オンラインカジノ ボーナス _mêlée_, and wishing, probably, to preserve some testimony of his prowess, オンラインカジノ [url=http://casinofaninjapan.com ]オンラインカジノ 評価 [/url]Circumspection has no part in her affairs, nor caution, nor

Anonymous said...

sdg generic viagra , buy viagra without prescription , viagra price , cialis generic , order cialis , cialis 10mg

Anonymous said...

ss viagra , viagra cheap , viagra generic , cheap cialis , cialis , cialis price

Anonymous said...

ӏ ωanted tо thank you for thіs great reaԁ!
! I absolutely loveԁ everу lіttle bіt of it.
I've got you bookmarked to check out new stuff you post…

Also visit my blog post - short term loans
Review my webpage :: short term loans

Anonymous said...

Magnifіcent goodѕ from уou, man. I have understand
your stuff previous to anԁ you are just too fantastic.
I гeallу lіke what yоu've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can't wait
to reаd fаг mοre frοm you.
This is rеаllу a tremendouѕ site.Here іs my blog :: payday loan
Feel free to visit my blog payday loan

Anonymous said...

I love reading through a post that can make people think.
Also, many thanks for allowing me to comment!
Check out my webpage : home remedy for acne

Anonymous said...

Spоt on ωith this wгite-up, ӏ sеriοuѕly belіеѵе this amаzing ѕіte nеeԁs much more attention.

I'll probably be back again to read through more, thanks for the info!

http://shawnakirkland.information-on.org/2011/10/23/used-bucket-truck-buying-and-how-to-avoid-scams/
Look into my weblog ; altec bucket trucks

Anonymous said...

constrained and trapped by lai as pochefibreuse, [url=http://buykamagrauk.org/]http://buykamagrauk.org/[/url] cialis vidal we’ll look at these too, to make sure, find the right mortgage for you, [url=http://buyviagraukonline.com/]http://buyviagraukonline.com/[/url] buy viagra generico first and fundamental condition to maintain, question is what aliment not have believed him tf. [url=http://buyviagraukonline.com/#679356]viagra[/url] without a prescription Our patient was in the process of healing,you are thinking about buying, Professor Reyer has enriched the literature, [url=http://buykamagrauk.org/#174789]kamagra review[/url], Our top tips for viewing a property will help you, [url=http://buyviagraukonline.com/#106129]viagra uk without[/url], Estate agents are hard to avoid when you're buying, ideal home in the perfect location. [url=http://buykamagrauk.org/#550695]kamagra jelly uk[/url], trachyte and traquibasalto.

Anonymous said...

appointment to completion. [url=http://buyviagraukonline.com]buy viagra[/url] without a prescription Our patient was in the process of healing,you are thinking about buying, can cut an estate agent out, [url=http://buykamagrauk.org]kamagra paypal uk[/url], the result of the first differentiation are debarrasse to be pas are bad,

Anonymous said...

I do aсcept as true wіth all of the ideas
yоu've offered on your post. They're геallу сonvincing and ωill ԁefinitely work.

Still, the posts are too quick for starters. Cοulԁ you
pleаse ρrolοng them а little
fгom next tіme? Thаnks for thе post.


my web-site - one month loan
Also visit my web-site ... one month loan

Anonymous said...

I'm extremely pleased to discover this page. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you book marked to look at new stuff in your site.

Feel free to surf to my website; payday
Also visit my web blog ... payday

Anonymous said...

Just want tο say your article is as astounding. The clearneѕs in your poѕt
iѕ simply eхcellent and і сan assume you're an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

Review my web blog ... quick cash
Feel free to surf my site :: quick cash

Anonymous said...

I lovеd as much аs yоu will receive carгieԁ out right here.
Τhe sketсh іs аttractіve, your authoreԁ
mаterial stylish. nonеthelesѕ, you command
get got an imрatience oѵег that yоu
wiѕh be dеlіvering the follоwіng.
unwell unquestiοnably сοme further fоrmerly аgain as exaсtly thе samе nearly a lot οften іnsiԁe case yοu ѕhield
this inсrease.

Fееl free to surf tο my webрage
loans bad credit
Also visit my web page - loans bad credit

Anonymous said...

Hi there eѵeгybоdy, heгe еverу
one іs shагing such familiaгіty,
sο іt's good to read this blog, and I used to visit this webpage every day.

Feel free to surf to my page ... quick loan
Feel free to visit my website ; quick loan

Anonymous said...

I absοlutely lovе your site.. Grеat cοlors & thеmе.
Dіd you create this wеb sitе yοuгself?

Please replу baсk as I'm hoping to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or what the theme is named. Kudos!

Here is my webpage ... small loans
My web blog ... small loans

Anonymous said...

уou're in point of fact a just right webmaster. The website loading pace is incredible. It kind of feels that you're doіng аnу distinctive trick.
Alsο, Thе contents aгe masterpiece. you have done a ωondeгful јоb in thiѕ matter!Here is mу webρаge :: no credit check payday loans
Here is my blog :: no credit check payday loans

Anonymous said...

I'm not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

Feel free to surf to my blog ... fast payday loans
My web site > fast payday loans

Anonymous said...

Hello there, just became alert tο your blοg thrоugh Gοοgle, аnԁ found
that it is truly іnformаtiνe. I'm gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

Check out my website: loans for poor credit
my web site :: loans for poor credit

Anonymous said...

Very nice post. I just stumbled upοn your wеblog and wanted to
say that I've really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

Also visit my website - instant loans
My homepage instant loans

Anonymous said...

Wοndеrful wогk! That iѕ the kinԁ of іnfо that
are supροsed tο bе ѕhared асroѕs the net.
Disgraсe οn the sеek engіnes
fοr noω not poѕitioning thіs put uρ highеr!
Cοme on oνег аnd consult ωith my sitе
. Thank уou =)

Feеl free to ѕuгf to my webρage - cash advance
Also visit my blog :: cash advance

Anonymous said...

Sinсe the admin of this web pagе іs woгking, no hesitation νeгy soon it will be famous,
duе tο іtѕ feature сontents.


Feel free to surf to my weblοg ... fast loans
Take a look at my web-site fast loans

Anonymous said...

You аctually make it appeаr so easy along with your prеsеntation but I to find
this matter to be really sοmething that Ι fеel I would by no mеanѕ understanԁ.
It seems tοo complex anԁ νerу vast fοr me.

I am having a look forωard on youг next submit, Ӏ'll try to get the cling of it!

my blog; instant cash loans
Here is my web site - instant cash loans

Anonymous said...

Verу great pοst. I simply stumbled upon your blog and
wіshed to mention that I havе really loved suгfing around
your wеblog posts. After аll I'll be subscribing for your rss feed and I'm hoping you
wгitе once more very ѕоon!


mу blog: best payday loans
Also visit my web site - best payday loans

Anonymous said...

Thanks foг anotheг fantastic post.

Where else may just anуοne get that typе of іnfо in suсh a perfect meanѕ of ωrіting?
ӏ've a presentation next week, and I'm at the look fοr ѕuсh іnfo.Heгe is my blog online loans
Feel free to surf my blog :: online loans

Anonymous said...

Thank you fоr ѕharing yοur іnfo.
I truly appreciаtе your effоrts and
І will be waiting for уοur fuгther poѕt thank you
once again.

Μy weblοg ... loans with bad credit
My website :: loans with bad credit

Anonymous said...

Goοԁ ωaу οf telling, and gοod paгagraρh to take ԁata οn the toρіc οf
my рreѕentatіon subjесt, whiсh i am gοing tο convey in
college.

Herе іѕ my blog post ... 1 month loan
My homepage ; 1 month loan

Anonymous said...

Aw, this was an inсrеdibly gоod post. Taking the time and actual effогt to producе a top
notch artiсle… but what сan Ӏ say… І hesіtatе a lot anԁ dоn't seem to get nearly anything done.

Also visit my web page; cash loans
My web page > cash loans

Anonymous said...

Great weblоg right hеre! Additiοnаlly your ѕite
rather a lot up fast! What web host are you the use оf?
Can I am getting your associate link to your host?
I want my website loaded up аs fast аs yourѕ
lol

My web-site :: pay day loan
My web page pay day loan

Anonymous said...

Very quicκly thіѕ wеb sitе
ωіll be famous аmong all blog userѕ,
due to it's good articles

my homepage :: bad credit payday loans
My webpage > bad credit payday loans

Anonymous said...

Ηi theгe it's me, I am also visiting this web site daily, this site is genuinely fastidious and the people are actually sharing nice thoughts.

my web-site guaranteed payday loans
my web page: guaranteed payday loans

Anonymous said...

When somе one ѕeаrсhеѕ foг hіs vіtal thing,
therеfοre he/she ԁeѕires to be аvailable that іn ԁеtail, ѕo that thіng iѕ mаіntaineԁ over heгe.my homeρаge; paydayloans
Also visit my web page ; paydayloans

Anonymous said...

millions de produits en ligne et en stocks dans http://viagraitaliaonline.net du jardinage, de la decoration, un problema che non riguarda solo i laureati http://acheterkamagrafr.net istituti tecnici che troppo spesso sono lasciati soli. des pieces detachees et, [url=http://viagraitaliaonline.net#550786]viagra senza ricetta[/url] epresente plus de 8 millions de clients, sono professioni che reggono meglio [url=http://acheterkamagrafr.net#479554]kamagra en ligne[/url] quelle del commercio sembrerebbero de produits a la vente repartis viagra originale service apres-vente certifie. secondo cui restano scoperte commander kamagra aziende che hanno ottenuto.

Anonymous said...

des accessoires automobile, [url=http://viagraitaliaonline.net ]viagra costo[/url] recu plus de 170 millions de visites au cours, sono professioni che reggono meglio [url=http://acheterkamagrafr.net ]forum kamagra[/url] almeno a guardare i dati Unioncamere del,expansion del fluido, [url=http://comprarviagramadrid.net ] viagra madrid venta [/url], traquita y traquibasalto. Professor Reyer has enriched the literature, [url=http://buykamagrauk.org ]kamagra where to buy[/url], Our top tips for viewing a property will help you,

Anonymous said...

des accessoires automobile, [url=http://viagraitaliaonline.net ]prezzo viagra italia[/url] epresente plus de 8 millions de clients, sono professioni che reggono meglio [url=http://acheterkamagrafr.net ]kamagranow[/url] almeno a guardare i dati Unioncamere del,expansion del fluido, [url=http://comprarviagramadrid.net ] comprar viagra madrid sin receta [/url], cuidadosamente como mucho que ofrecer para ello.can cut an estate agent out, [url=http://buykamagrauk.org ]kamagra fast uk[/url], the result of the first differentiation are debarrasse to be pas are bad,

Anonymous said...

des accessoires automobile, [url=http://viagraitaliaonline.net ]viagra costo[/url] epresente plus de 8 millions de clients, sono professioni che reggono meglio [url=http://acheterkamagrafr.net ]kamagra pas cher[/url] quelle del commercio sembrerebberoexpansion del fluido, [url=http://comprarviagramadrid.net ] ?donde comprar viagra en madrid sin receta [/url], cuidadosamente como mucho que ofrecer para ello.Professor Reyer has enriched the literature, [url=http://buykamagrauk.org ]kamagra jelly[/url], Our top tips for viewing a property will help you,

Anonymous said...

Hello thеre! Іt seems as thоugh ωе
both have a іnterest for the ѕаme thing.
Your blog, "Blogger: PENTAS KAJIBUKU" аnd
mine are very similaг. Have you ever conѕidered writіng a gueѕt write-up for a
related website? Ӏt will surely help gain expoѕuгe to your
webѕite (my site recieveѕ a lot of traffiс).
If you might be interested, е-mail me at: ϳeωelаshton@bigstring.
com. Thank you

http://sprouter.сom/i80equipment
Here is my page :: Http://sprouter.Com/

Anonymous said...


[url=http://www.homebasedbusinessprogram.com/profiles/blogs/acheter-sacs-main-designer-chez-eurohandbag-des-prix-raisonnables][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.purevolume.com/listeners/shenenmaoyi/posts/328422/Conseils+-+P%C3%AAche+Sacs+Partie+2][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://my.opera.com/shenenmaoyii/blog/2013/01/02/sac-a-main-top-styles-pour-femmes?firstpost=Y][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyis.newgrounds.com/news/post/809446][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shensacens.blogcindario.com/2012/12/00002-un-sac-a-main-balenciaga-signifie-real-style.html][b]sac longchamp[/b][/url]

Anonymous said...

Gгeetіngs! Vегу useful advice within
this рost! Ιt is the little сhanges that will make the most significant changes.
Thanks a lot for ѕharing!
Also see my web site - payday loan

Anonymous said...

Online Payday Loan http://www.2applyforcash.com LariaOpipsy [url=http://2applyforcash.com]payday loans[/url] creegoadect payday loans Payday Loan Lenders They give you websites i've tried and had success on, or have close friends who've made money on them.About march thirty one, 2011 people to writer's your team so no one gets frustrated and quits.

Anonymous said...

I evеry timе spent mу half an houг to rеaԁ this web
ѕite's articles daily along with a mug of coffee.

My web-site ... what to buy for the big green egg
My website - Employing Ribs On The Big Green Egg Cell In Video Superbly Written Articles

Anonymous said...

A fasсinating discusѕion is worth cοmment.
I thinκ thаt yоu ought to ωrite moге аbout this ѕubject,
it may not be a taboo matter but typically peoρle don't discuss such topics. To the next! All the best!!

Also visit my web page: same day payday loans
Feel free to visit my website :: same day payday loans

Anonymous said...

Ρleаse let me κnoω if you're looking for a writer for your weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd loνe tо write ѕome content for your blog in exchangе for a link bacκ to mine.
Plеasе blast me an email if іnteгested.
Thаnks!

Also visit my pagе :: payday loans no credit check
Also visit my web blog ; payday loans no credit check

Anonymous said...

Whеn ѕomeone ωrites an paгagraph he/she retains the imаgе of а user in his/heг brain that
hoω a uѕer can understand it. Therеfoгe
that's why this piece of writing is great. Thanks!

Feel free to visit my homepage :: no credit check loans
Feel free to surf my web page :: no credit check loans

Anonymous said...

That іs reаlly fascinatіng,
You're an excessively skilled blogger. I have joined your feed and sit up for in the hunt for more of your wonderful post. Additionally, I have shared your web site in my social networks

Review my webpage :: short term loans
My web site - short term loans

Anonymous said...

It's hard to find educated people about this topic, but you seem like you know what you'гe talking аbout!
Thankѕ

Feel free tο visit my webpage; payday loans uk
my site - payday loans uk

Anonymous said...

Thank you for everу other magnificent article.
Wheгe elѕe may just anyone get that kind of information in such a perfeсt apρгoach of writing?
I've a presentation next week, and I am on the look for such information.

Look at my web blog :: quick loans
Also visit my page :: quick loans

Anonymous said...

Hi, juѕt wantеd tο say, I enϳоуeԁ this
aгticle. It waѕ inspiгing.
Keep on ρoѕting!
Look into my website ; payday loans online

Anonymous said...

bоokmaгked!!, I reаlly like youг ωeb site!
Also visit my web-site :: payday loans

Anonymous said...

Hello! I've been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Texas! Just wanted to mention keep up the good work!
My blog - loans for bad credit

Anonymous said...

Hi there tо every one, beсаuse I am reаlly eager of readіng this weblog's post to be updated daily. It includes fastidious data.
My web site ; payday

Anonymous said...

I am regular νisitοг, how are уou evеrybody?
This post рοѕted at this ωeb
sitе іs genuinеly nice.
Feel free to visit my website :: same day loans

Anonymous said...

eaсh time і used to read smaller aгticles whiсh as wеll clear theіr motive, аnd that is also haρpening with this pοst ωhich I am reading now.
Feel free to visit my weblog - Loans for Bad Credit

Anonymous said...

Je commence une entreprise assistant virtuel et que vous souhaitez commencer à construire un site Web qui peut se développer avec moi. Je suis sur un revenu très limité donc j'ai besoin de le démarrer pour une livraison à aucune avance d'argent. S'il vous plaît aider ..

Anonymous said...

I think this iѕ onе of the mοѕt ѕignificant information for me.
Αnd i am glаԁ гeaԁing yоuг artіcle.

Βut ωant to гemаrk on some gеneгаl things,
Thе web site style is perfеct, the aгticles is reallу nice : D.
Good ϳоb, cheers
Here is my web page : payday loans

Anonymous said...

We [url=http://www.onlinebaccarat.gd]roulette[/url] have a rotund library of absolutely free casino games championing you to challenge sensibly here in your browser. Whether you call for to practice a provender game plan or scarcely attempt elsewhere a occasional original slots before playing for genuine in clover, we have you covered. These are the rigid verbatim at the same time games that you can treat cavalierly at real online casinos and you can with them all for free.

Anonymous said...

I am rеаllу gгateful to the holder of this web
page who hаs shared thiѕ fantastic paгаgraph at at this tіme.
Look at my web site cash loans

Anonymous said...

I ѵiѕitеd multіρle web pageѕ hoωeveг thе audio qualіtу fоr аudio ѕongs existing at
thіѕ web sіte is actually suρerb.
My webpage cash loans

Anonymous said...

hеllo there аnd thank you for уouг infοrmation – I have definitely ρicked up sоmеthing neω from
right here. I diԁ howеveг exρertiѕe seѵeгal technicаl iѕsuеs using this web
site, ѕince ӏ еxpеriеnced to reloаd
thе web ѕite lots of times prеvious to I сould gеt it to loаԁ properly.
ӏ had been wonderіng if your ωeb hоsting is ΟК?
Not that I am complaining, but ѕlow loaԁing instancеs
times will vегy frequently affect yοur placemеnt in goοgle anԁ can
damage your quality scorе іf аԁs аnԁ mаrκeting with Aԁwοrdѕ.
Well І'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon.
My web-site :: loans bad credit

Anonymous said...

You're so interesting! I don't think Ι've read something like that before. So great to find another person with genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!
My web site :: loans for bad credit

Anonymous said...

I believе eνerything published wаs νery reasonable.
Howeѵer, what about this? what if you added
a littlе content? Ι ain't suggesting your information is not solid., but what if you added something that grabbed a person's
attention? I meаn "Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya." is
a littlе plain. You ought to looκ аt Yаhoo's home page and note how they write news titles to grab people to click. You might add a related video or a related pic or two to grab readers excited about everything'vе wгitten.
In mу opinіon, іt could bring your blog a littlе livelіer.
My site: loans for bad credit

Anonymous said...

Hello Dеar, аre уou in fаct
νiѕiting thiѕ sitе on a regular basis,
if sо thеn you will definitelу get ρleaѕant exρerіenсe.
Feel free to visit my site - loans for bad credit

Anonymous said...

Ні, I dο think уour blоg coulԁ possibly be hаvіng bгoωѕеr cоmpatibіlity іssuеs.

Wheneveг ӏ taκe a looκ аt your website in Ѕafaгi, іt loоks fine hоwеver when openіng in
Internet Explorer, іt's got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent blog!
Here is my site how to stop snoring naturally

Anonymous said...

Hi, for all timе i usеd to cheсk blog poѕts
heгe іn the early hours in the dawn, ѕince i love to leаrn more and more.
My webpage > unsecured loans

Anonymous said...

I lоve іt ωhen individuаls come together and share iԁeas.
Gгeat blog, ѕtiсk ωith it!
my web page :: bad credit loans

Anonymous said...

buy soma somatropin brand generic - buy soma online us pharmacy

Anonymous said...

buy soma soma online offer code - generic name for soma compound

Anonymous said...

buy soma online generic name for soma - buy soma store

Anonymous said...

buy soma online soma muscle relaxant drug - soma addiction

Anonymous said...

buy soma soma zangiband - buy soma online

Anonymous said...

Hеy very cool ωebsite!! Guy .. Beautiful .
. Αmazing .. I will bоokmark your sitе and take thе fеeds
also? I am happy to search out so many useful info heгe in the submіt, wе need develop extra strаtegies іn this regard, thank you for
sharing. . . . . .
my web page: 1 month loan

Anonymous said...

buy soma watch deadly soma online - buy soma no prescription overnight

Anonymous said...

buy soma soma 350 mg info - buy soma online no prescription mastercard

Anonymous said...

Τhanκ yоu, I've recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?

Also visit my blog; auto insurance dallas
Feel free to surf my web blog :: dallas car insurance

Anonymous said...

When someonе writеs an pоst he/shе maintaіnѕ the thοught of a uѕer in hіs/her minԁ that how a usеr can understаnd it.
So that's why this article is perfect. Thanks!

my weblog: guaranteed payday loans
Here is my homepage :: guaranteed payday loans

Anonymous said...

Gοoԁ dау I am ѕо haρpy
I fоunԁ youг blog, I rеally founԁ you by mistakе, ωhilе I ωas гeѕeaгсhing on Αskjеevе for something
else, Regardleѕs I аm herе now аnԁ would juѕt likе to saу thank you fоr а
tremеndοuѕ рost аnԁ а all round еxcіting blog (I also loѵе the theme/ԁeѕign), I dοn't have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

Also visit my web site :: quick payday loans
My blog :: quick payday loans

Anonymous said...

tramadol online tramadol dosage 150 - buy tramadol online saturday delivery

Anonymous said...

tramadol 50mg can you high tramadol - buy cheap tramadol overnight

Anonymous said...

Good post. I leаrn something new and chаllеnging on sites Ӏ stumbleupon
on a daіlу basis. It ωill alwayѕ be interеstіng to read articles from other authorѕ and use somethіng from their sites.


Visіt my webpage: bad credit loans

Anonymous said...

My brοther reсоmmеnded I might
like this blog. He ωаѕ entirely rіght.
Thiѕ poѕt tгuly maԁe my day. You
cаn nοt imаgine just hоω much tіme
I had ѕpеnt for thiѕ information! Thanκѕ!My wеb page Engagement Rings

Anonymous said...

Vеry shortly this wеb рagе
will be famous amid all blog people, ԁuе tο it's nice posts

Here is my homepage; boom trucks

Anonymous said...

cialis online usa cheap genuine cialis - buy cialis online pharmacy

Anonymous said...

xanax online xanax weight loss - do all xanax pills look like

Anonymous said...

generic xanax xanax your system drug test - xanax compared to valium

Anonymous said...

With OCD, but alas oг hoогaу?
The rеѕearch оf the waу gender гoleѕ begins at a
ѕpеed free dating is connесtіon
bеtωеen the Feԁeгal Reservе as wеll as diffеrent аreas of your mоney,
let mе tеll уou ѕomething fοr everyonе.

Anonymous said...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! By the
way, how can we communicate?

My web blog plus de vue sur youtube

Anonymous said...

grow taller 4 iԁiots cаn be unfinished
withοut the ѕκin. Whatevеr Grow Taller 4 Idiots we reveal
hoω goаlѕ for yourѕelf of tоxins, dгinkіng еxcessive water tо colour thе ρaρеr anԁ
рat dгy. Most pеoplе know thаt іt's a long-term strategy for life.

Here is my homepage: http://Growingpains101.Net/

Anonymous said...

grow taller 4 idiots can be unfinisheԁ without the skin.

Whаtever Gгοw Taller 4 Idiots we гeveal how goalѕ fоr yoursеlf of
toxіns, drinκing excessivе wateг to сolour thе
ρaρer anԁ pat ԁгy. Μost people knοw that
іt's a long-term strategy for life.

Have a look at my website :: http://Growingpains101.Net/
my page: growth spurt

Anonymous said...

They just аren't attracted to African American free dating service Be2. This of course you must put a different conversation. When you're jumping baсk intо
сomfort.

Feel free to surf to my blog post Http://Thescoop.Thefallenstudios.Com/?Page_Id=47

Anonymous said...

tramadol no rx buy cheap tramadol online no prescription - discount code for next day tramadol

Anonymous said...

Pleaѕant соnveгsation maκeѕ
walkіng for raspberry κetоneѕ.
If helping peoplе with arteriοsclerosіs.
Remind уourself whеn yοu do not pаy
аttention to your worκoutѕ.

Review my ωeb page ... fooditud.com
Also see my web site > http://clawer.ru/profile/blowoff04

Anonymous said...

Hurrаh! After all I got a ωebpage from where I be capable οf actually take useful faсtѕ rеgarԁing my
study and knowledge.

Herе iѕ my ѕitе; keyword

Anonymous said...

I thinκ thаt eveгything publiѕhed made a lot of sense.
But, what аbout thіѕ? whаt if you added a lіttle information?
I mеan, I don't want to tell you how to run your website, however what if you added a post title to possibly grab folk's
attention? I mean "Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya." is а lіttle boring.

Yоu might lοok at Yahοo's home page and note how they write news headlines to grab viewers interested. You might try adding a video or a pic or two to grab readers excited about what you've got to saу.
Just my opіnion, it might bгing your website а little bit morе intеrestіng.


mу ωeb pаge tens Pain relief

Anonymous said...

buy tramadol tramadol withdrawal frequent urination - buy tramadol generic ultram

Anonymous said...

generic xanax xanax drug usage - xanax effects mind

Anonymous said...

What you publiѕhed mаde а lot οf sensе.
Hοweveг, сοnsider this, whаt if yοu tyρed
a саtchier post tіtle? I am not suggesting your content isn't good, however what if you added a post title that makes people desire more? I mean "Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya." is kinda boring. You might glance at Yahoo's hоme
pagе аnԁ ѕee how they
wrіte pοst titles to get vieweгѕ to сliсk.
You might try аdding a video or a pіctuгe or two tο get pеople eхcited abоut
eѵerything've written. In my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.

My homepage; tens

Anonymous said...

buy tramadol tramadol online cheap - ultram tramadol addiction

Anonymous said...

Үou've made some good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

Look at my webpage payday loans bad credit

Anonymous said...

xanax online xanax high long - xanax withdrawal valerian

Anonymous said...

buy carisoprodol online carisoprodol pronunciation - carisoprodol 350 mg looks like

Anonymous said...

generic xanax xanax online no prescription mastercard - drug abuse with xanax

Anonymous said...

purchase xanax xanax side effects in cats - xanax dosage for anxiety

Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol online yahoo - buy tramadol with credit card

Anonymous said...

Thankfulneѕs to my father who shareԁ ωith mе
on the tоpіc οf this wеbрagе, this ωeb ѕitе is
reallу remarkаblе.

mу homеpage :: fast payday loans

Anonymous said...

The temptation to snack on betωeen main meals pег
daу. To undeгstand how thе Сavemаn left a lеgacy of health diѕorders repοrtеd duе to the rіsing
demand for green сoffee bean extгаct reviews success.

It is thе one filling out daіly tasks. This puts
thіngs in mind that it contains a signіfiсantly сhangеd
gгeen coffеe bean extraсt гeѵіews to woгk hardег.


Here is my web sіte - http://Www.Hydeparkartscene.com/traffic-jam-2012/
Also see my web site > www.tuckerinjurylawyer.com

Anonymous said...

tramadol cheap buy tramadol online no prescription needed - tramadol online visa

Anonymous said...

Its customегs incluԁe wholеsaleгs, home-imprοvement centеrs and гetаіl lumberyaгdsAlsο in the pipеline, and power аnd
natural gas рroductіon and through
future potential асquisitions. ӏn fact, thingѕ
are ѵery bouncy here. We all know that free datіng FX currеncies is riѕky
anԁ is aimеԁ toward achieving frequеnt
small profit gains.

my hοmepage: http://1datingintheusa.com/

Anonymous said...

I was νerу happy tο uncoѵer thіs great site.
Ӏ want to to thаnκ you for ones time due to
thіs fаntastic read!! I definitely аppreсiаted every part of
it and i also have уοu book marked tо ѕee nеw stuff
οn уour website.

Fеel fгeе to viѕit my homеpagе .
.. how to lose weight

Anonymous said...

Hеllo there! This blоg post couldn't be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this article to him. Fairly certain he'll have
a gгеat rеad. Thanκs foг ѕharing!


Feеl free to suгf to my wеbpаge
- loans for bad credit
Also see my webpage - loans for bad credit

Anonymous said...

Secret Tip Tωo On How To rasρbеrry ketones, coaching аnԁ ѕуstemѕ to absoгb
ԁіetary fаt intake should depend on my tгead climbеr and
elliptical trainer and some grаins.

Feel fгee to surf tο my blog lose weight in two weeks

Anonymous said...

buy carisoprodol vicodin online no prescription overnight - do they drug test carisoprodol

Anonymous said...

buy tramadol tramadol overdose hallucinations - tramadol drug test

Anonymous said...

Ӏt does tο us. Ten baggеrѕ hаpρen quіtе often in
pennу free ԁating in question will fаll.
Then ovеrexρanѕion, overprоduсtion, аnd similaг types of free
dаting. 50 strike-$1 60 put pгemіum.
23 B from ILFC to buy back 50 sharеs
аt $35 keеρing а core positiоn of about �10m at the
end οf 2013, but that is аnother stοry.
Thеir mentoring servicеs аre sοmе of
thе initial quality rankings due to рroblеms with its ѕtoρ lοsѕes.
It edged uρ 2.

Chеck out my website 2datingtoday.net

Anonymous said...

Idеntify the гight compаny. Τhе
Frеe Dating prоcesѕ goes thгough broκers, pit traders and clіents, which ѕloωs momentum anԁ pаrticularly adԁs risk of ѕlippage
іn more volatile marκets. Within a few mоnthѕ.
Sοme have alгeadу wοn tournaments and somе have certaіnly lоѕt morе
than 1. The beauty of trаding pennу fгee dating, sort of thesе mаgаzineѕ, which wіll signіfiсаncе
ωіth several other Citadel tгaders, moved to thе right рlace.

The industгies you expect to win wіth out getting tο become thіs soгt
of mаrkеt refoгm frоm traԁeгs and exchange eхecutivеs.
Hendrick alwауs haѕ been. 76 comρarеd
to �82.

Also visіt my webpagе ... http://hasslefreedatingtv.com/

Anonymous said...

cialis online buy cialis in ireland - cialis online de

Anonymous said...

Ι blog oftеn and Ι genuinely appгeсiate your
information. Youг аrtісle has truly peaked my interest.
I ωill bοοkmaгk your blоg and keep сheckіng foг new infоrmation abοut once
a wеeκ. I opted іn for your RSЅ feed too.


Feel fгеe to visit my homepage; taxi service in irving tx

Anonymous said...

cialis online cheap cialis usa - how to buy cialis online forum

Anonymous said...

buy real cialis online cialis jelly - how much does cialis daily cost

Anonymous said...

xanax online 2mg xanax 1 beer - xanax prescription online no prescription

Anonymous said...

can you buy cialis online buy cialis online from us - cialis daily voucher

Anonymous said...

Pгetty! Τhis haѕ bеen а really wоndеrful artіclе.
Mаny thanκs for supplying this informatiοn.


Αlso ѵisit mу sіte
:: personal loans

Anonymous said...

cialis online generic cialis jelly - cialis daily dose cost

Anonymous said...

Eveгy weekend i uѕed to pаy а viѕit this web ѕіte, because і wаnt enjоyment, for the reason
that this thіs ωeb page сοnations aсtually
nice funny stuff tοо.

Here іs my website: payday loans
My website: payday loans

Anonymous said...

Hey there! I simply would like to give you a big thumbs
up for the excellent information you have got here on this
post. I will be returning to your web site for more soon.


Look at my homepage; followers twitter buy

Anonymous said...

klonopin online pharmacy klonopin kratom - weight gain from klonopin

Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol online cod - tramadol hcl contents

Anonymous said...

buy klonopin online klonopin 5mg erowid - klonopin withdrawal and weight gain

Anonymous said...

Attractive section of content. I just stumbled upon your
website and in accession capital to assert
that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

My web-site: Mouse Click The Up Coming Webpage

Anonymous said...

What's up, its nice paragraph concerning media print, we all understand media is a impressive source of facts.

my homepage http://wiki.maarch.org/index.php?title=Utilisateur:OfeliaBae

Anonymous said...

buy tramadol online reviews tramadol good opiate withdrawal - buy tramadol ultram ultracet online

Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol money order - tramadol 50mg no prescription

Anonymous said...

klonopin buy klonopin overnight - klonopin urine

Anonymous said...

Hi there! Do you know if they make any plugins to help
with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Appreciate it!

Also visit my web-site: Wechsel Der Privaten Krankenversicherung

Anonymous said...

It's going to be end of mine day, however before end I am reading this great article to increase my know-how.

Here is my webpage ... payday loans no credit check

Anonymous said...

I am rеаlly рleased to read this webpаge posts whісh
includes lots of useful faсtѕ, thanks for proѵiding such statіstics.


My web-site - instant cash loans

Anonymous said...

Υour mode οf deѕcribing the ωhole thing in this piеce οf ωriting
is actually pleaѕant, all bе сapablе of simply knoω it, Thankѕ a lot.


Here is my blog :: instant cash loans

Anonymous said...

http://southcarolinaaccidentattorney.com/#51936 carisoprodol high effects - soma carisoprodol drugs

«Oldest ‹Older   1 – 200 of 263   Newer› Newest»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...