Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Monday, January 28, 2008

Terbang sayap

Tajuk: Patah Sayap Terbang Jua
Pengarang: A. Samad Ismail
terbitan: creative Enterprise
halaman: 360 mk

Sinopsis:

Tidak mudah bagi seseorang patriot menulis sebuah novel yang mengingati semula suatu pengalaman pahit yang dialami pada zaman penjajah tanpa ditenggelami oleh rasa marah dan dirasuki oleh retorik abstrak ideologi. ( Saleh Ben jorud, KL ( 1986)
Novel ini perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat.....

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...