Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Tuesday, January 3, 2017

ASAL MANUSIA ADALAH TIDAK BERMORAL?


Karya Dr Qasim Ahmad  (UMS) adalah antara penulis sejarah (akademik) yang saya kagumi sama seperti Prof Abdul Rahman Abdullah (USM)

Dalam buku ini banyak elemen penting penulisan sejarah dan topik paling saya sukai adalah Machievellism : Satu Realisme Politik. Menilai pandang politik susuk tubuh bernama Machievelli berdasarkan pandangan musuh, pengkriktik dan penyokong serta pengulas akademik. 

Penyokong real politik menggelar politik beliau sebagai non moral bukannya immoral. Ia bukannya tidak bermoral tetapi hanya tidak melibatkan moral. Bukankah ini hanya permainan bahasa bagi pihak yang menghalalkan politik real politik. 

Mutakhir ini banyak gejala politik yang menjulang real politik serta menganggap realiti adalah suatu pemboleh ubah tetap yang perlu dijadikan rujukan. Realiti masyarakat adalah tidak bermoral dan kejam maka politik perlu seiring  dengan hal ini.
Berbeza degan Islam menganggap asas manusia adalah fitrah berakhklak manakala persekitaran dan keadaan yang menjadikan akhlak terhakis, Machievelli pula menganggap asasa manusia adalah tidak bermoral.

Banyak lagi jika ingin dikupas perihal doktrin Machievelli yang mulai dijulang penggerak dakwah dan politik Islam yang menganggap Islam mesti menang atas pentas real politik.

Pendita Bitara 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...