Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Thursday, December 29, 2011

Kertas Kerja : Gerakan Penjajah Sekularkan Tanahair kita

Kertas Kerja : Gerakan Penjajah Sekularkan Tanahair kita

Muhammad Nuruddin Bashah & Wardah Abd Rahman

Yahudi pencetus sekular musuh Kristian

· Istilah sekularisme ( arab Al-‘Ilmaniyyah) = istilah Latin iaitu ‘saeculum’ yang mempunyai banyak pengertian. David Martin dalam bukunya The Religious and the Secular, perkataan sekular sama eerti religion. Makna merujuk kepada masa dan tempat. Masa bersifat kekinian. Tempat bermaksud keduniaan. Abad ke-19, secular diertikan sebagai bidang-bidang di mana gereja tidak berhak sama sekali ikut campur dalam bidang ekonomi, politik dan ilmu pengetahuan[1].

· Menurut pengkaji Barat, perpindahan secara besar-besaran orang-orang Yahudi dari Palestin ke Eropah adalah merupakan suatu rancangan mereka untuk menghancurkan agama Kristian.

· Sebilangan Cardinal- Cardinal di Vatikan berasal daripada keturunan Yahudi. Sebagai contoh, Saul (Paul) berbangsa Yahudi Parsi yang memeluk Kristian telah mengubah agama tersebut dari agama tauhid kepada triniti, mengiktiraf ketuhanan Isa, Ruhul Qudus dan mereka-rekakan cerita penebusan dosa kerana kesalahan manusia.

· Antara keturunan Yahudi terkenal yang telah memeluk Kristian ialah Dasraeilli, lahir pada awal abad ke-19 dan akhirnya menjadi Perdana Menteri British pada tahun 1874[2].

· Freemasonry (gerakan menyamar sebagai Kristian) berasal dari gerakan rahsia yang dibuat oleh sembilan orang Yahudi di Palestin pada tahun 37 M, usaha untuk melawan Kristian, dengan cara pembunuhan.

· Menurut buku Kabut-kabut Freemasonry, salah seorang yang disebut sebagai pendirinya adalah Herodes Agripa I (keluarga Herodes terkenal sebagai pembunuh rakyat Nasrani terkenal di Palestin, meninggal 44 M). Ia dibantu oleh dua orang Yahudi, Heram Abioud dan Moab Leomi.

· Semasa Perang Salib abad ke-12, golongan Templer (Yahudi menyamar Kristian) sertai tentera Salib akhirnya menyeleweng ajaran Yahudi, menganut Kabbalah.

· Pada tahun 1717 M gerakan rahasia ini melangsungkan seminar di London di bawah pimpinan Anderson. Beliau Protestan, namun pada hakikatnya adalah seorang Yahudi. Dalam seminar inilah gerakan rahsia tersebut memakai nama Freemasonry sebagai nama barunya.

· Peranan Martin Luther :

  • Reformasi gereja ( 1483-1546)
  • Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben, Jerman.
  • Pada tahun 1516-1517, Johann Tetzel dikirim ke Jerman untuk menjual surat pengakuan dosa guna mengumpulkan uang bagi pembangunan Basilika St. Peter di Roma. Luther menulis surat protes kepada Albrecht, Archbishop Mainz dan Magdeburg

· Peranan Rousseau :

  • Lahir di Geneva 1712
  • Membesar di paris dan menetap di Venice
  • Mempelajari banyak bahasa di Turin.
  • Kezaliman Gereja menyebabkan beliau menulis the Social Contract (1762).
  • Akibat cukai the yang Britain kenakan, Amerika mengadakan Jamuan the Boston pada 1773. Akibatnya Britain menyerang askar Amerika di Lexington pada 1775. Persaingan antara Britain dan anak watan Amerika, persaingan natara Britain dan eropah yang lain menyebabkan beliau membuat falsafah sosial dan ekonomi yang sekular (baru).

· Peranan John Locke :

  • Lahir di Wrington pada 1632.
  • Belajar di Oxford dan kerap melawat Perancis dan Jermen
  • Menulis Two Treatises Of Government (1690)
  • Persaingan antara Britain, Perancis dan Belanda terhadap tanah jajahan telah membosankan beliau. Beliau tidak bersetuju teori ekonomi melalui paksaan kerajaan sebaliknya melalui sukarela.Ini untuk mengurangkan jurang antara miskin dan kaya. Maka lahirlah fahaman kapitalisme yang pertama !!
  • Menulis fatwa kapitalisme terawal :- Some Considerations of the Consequences of the Lowering Of Interest and Rising The value Of Money ( 1691)
  • Falsafah ekonomi liberal ini telah mempengaruhi Smith yang menulis pula An Inquiry into the Nature and causes of the wealth of Nations (1776)- beliau dianggap bapa ekonomi kapitalisme. Namun ideologi ini kemudiannya merasuki KHTI dan bermulalah era penindasan kapitalisme pula.

· Peranan Rene Descartes(1598-1650).

  • Falsafah rasionalis (neo-greek) yang lebih radikal sekular nya diasaskan ( I Think therefore I exist).
  • Bukunya Discourse on the method for rightly Conducting the reason and seeking the truth in the sciences (1637) :-berasaskan asas penakulan sains yang diaplikasi hingga

· Perlu diperhatikan peranan Yahudi untuk menghancurkan agama Kristian dan menghilangkan kepercayaan terhadap ajaran Kristian.

· Gerakan pembebasan /protestant/reformation oleh penganut-penganut Kristian merupakan faktor dalaman hasil kejayaan lanjutan peranan yang dimainkan oleh Yahudi menanamkan bibit permusuhan dan perpecahan di kalangan pengikut-pengikut agama Kristian dan paderi-paderi mereka.

Penjajah membawa bagasi sekular ke Nusantara[3]

· Maryam Jameelah : tujuan penjajahan untuk westernization, modernization, secularization, capitalisme, ideology, west burden.

· Penjajahan Columbus di Amerika 1492 adalah tajaan yahudi bukan Katholik (beliau juga seorang yahudi).

· Vasco Da Gama berlayar ke Kalikat dengan bantuan Ahmad Ibnu Majid (pelayar Islam di lautan Hindi)

· Operasi penjajahan sebenarnya bermula pada 1415 M (sebelum kejatuhan Granada), iaitu Portugis mula keluar menyerang Cueta di Afrika Utara[4].

· Bermula serangan Portugis inilah bermulanya Perang Salib era nation state (Perang salib sebelum itu lebih kepada Christendom Monarchy).

· Dendam Portugis terhadap islam di Sepanyol diluah di Goa pada 1509 M, ramai orang islam dibakar hidup-hidup.

· Hanya beberapa Raja melayu murtad, Raja Ternate (Tabarija) mengambil nama Dom manuel selepas dibuang negeri ke Goa, Raja Sulu Sultan Azimuddin selepas dipaksa Sepanyol.

· Portugis tidak berjaya murtadkan semua kepulauan Melayu kerana penentangan hebat Kesultanan Ternote, Maluku.

· Filipina hanya berjaya murtadkan utara Filipina sebaliknya gagal memusnahkan 100% kesultanan Sulu.

· Kesultanan Brunei berjaya halau Sepanyol pada 1580 M dan kekal hingga kini.

· Kristian Khatolik hadir melalui Diego Lopez De Suquiera ke Melaka (1509 M), Manuel Lopez De Legazpi ke Cebu Filipina (1561 M)

· Kristian Protestan (sekular) hadir melalui Cornelius Van Houfman ke Bentan (1596 M), Gereja Katholik Portugis bernama St Paul diubah oleh Belanda menjadi Protestan ( 1641 M), manakala 19 buah lagi diruntuhkan. Tetapi Belanda lebih berminat tanah dan perniagaan berbanding dakwah. Hingga 1712 nisbah Khatolik kepada Protestan di Melaka adalah 6 : 1. Belanda datang atas nama Syarikat dagang kapitalis. Mula sebar aliran sekular.

· Inggeris hadir ke P.POinang 1786 M, Singapura pada 1819 M, merancakkan ajaran Khatolik dan Protestan serentak.

Peranan Abdullah Musyi penyebaran Kristian

· Abdullah Mushi sertai LMS (London Missionary School) belajar bahasa Inggeris dan bantu terjemah bahan cetak Kristian ke bahasa Melayu.

· Thomsen dan Beighton yang terbit risalah kristian bahasa melayu telah berguru dengan Abdullah.

· Mereka dengan bantuan Abdullah terbitkan majalah Kristian bertulisan jawi bernama Bustan Al Arifin.

· Benjamin Peach Keasberry, paderi Singapura telah meminta bantuan Abdullah untuk buat Injil Melayu bernama Injil Al Qudus.

Proses sekularisasi Penjajah di Tanah Melayu

· Sebelum kedatangan Inggeris, agama tidak dipisahkan dari politik system politik Melayu-rujuk Undang-undang Melayu Lama atau Hukum Kanun Melaka

· Diakui eratnya Islam dengan undang-undang Melayu oleh Hakim-Hakim Lord Acton dan Thomas dalam kes Ramah vs Laton (1927)

· Selepas kedatangan Inggeris, sistem pentadbiran sekular (memisahkan agama dari pendidikan) diperkenalkan. Sekolah ‘Free’ diasaskan bermakna freedom, bebas, sama rata dan tiada kaitan dengan agama.

· Stamford Raffles[5] adalah pelopor yang mencadangkan supaya pelajaran Bahasa Melayu diasingkan dari pelajaran Al-Quran.

· Dalam tradisi Melayu, sebelum boleh belajar Bahasa Melayu, seseorang anak mesti boleh mengaji Al-Quran terlebih dahulu.

· Laporan Raffles kepada kerajaan India (1823) mengatakan 12 orang majistret yang dilantik beliau akan menggunakan undang-undang Inggeris dalam keputusan-keputusan mereka.

· Konspirasi di Perak, Perjanjian Pangkor 1874-urusan pentadbiran diserahkan kepada Residen Inggeris kecuali soal-soal agama (skopnya dikecilkan) dan adat istiasat Melayu.

· Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1895-beri kuasa yang luas kepada Residen General untuk pentadbiran. Urusan agama dan adat istiadat Melayu diserah kepada raja-raja Melayu[6].

· Perjanjian bercorak sekular dikembangkan ke Kelantan (1910), Johor (1914), Terengganu (1919), Kedah (1923) dan Perlis (1930)[7]

· Inggeris tetap campur tangan dalam soal agama.

· Langkah yang diambil Inggeris untuk men’sekular’kan Tanah Melayu:

o Mengongkong pentadbiran undang-undang Islam melalui ’nasihat’ Residen- Residen British di Majlis-Majlis Negeri.

o Melalui keputusan hakim hakim British yang menyokong dan terdidik dalam undang-undang Inggeris.

o Menguatkuasa Civil Law Enacment 1937 yang mensyaratkan Kerajaan Negeri merujuk kepada Undang-undang Awam Inggeris (Common Law England)

· Alasan British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu tanpa tumpah darah:

 • Tanah Melayu mudah mencapai kemerdekaan kerana Parti Perikatan bukan bercorak sosialis yang mengamalkan dasar nasionalisasi. Kepentingan British akan tetap terpelihara dengan dasar pro Kapitalisme yang diamalkan.- Prof Zainal Abidin Wahid.
 • Salah satu langkah British mengekalkan kepentingan ekonomi di tanah-tanah jajahannya ialah dengan cara memberi kemerdekaan tanpa tumpah darah.
 • Dengan cara ini mereka boleh menempatkan tentera mereka untuk menjamin keselamatan modal mereka di bekas-bekas tanah jajahannya.
 • Ucapan bekas PM British, Sir Harold Macmillan-The Wind of Change di Afrika Selatan
 • Lord Cromer dalam Modern Egypt, vol 11, New York, 1908) “England was prepared to grant political freedom to all her colonial possessions as soon as a generation of intellectuals and politicians imbued through English education with the ideals of English culture were ready to take over, but under no circumstances would the British Government for a single moment tolerate an independent Islamic state.”

Terjemahan: Bahawa England bersedia memberikan kemerdekaan politik sepenuhnya kepada tanah jajahannya sebaik sahaja telah wujud genersi intelek dan ahli-ahli politik yang telah dibentuk melalui pendidikan Inggeris dan mendokong nilai-nilai British untuk mengambil alih; tetapi dalam keadaan bagimana sekalipun kerajaan Inggeris tidak akan bertolak ansur walaupun sesaat untuk penubuhan sebuah negara Islam yang merdeka.

 • Menurut Arnold J. Toynbee (1961) oleh kerana Barat telah berjaya menakluki lautan, maka sebelum akhir abad ke-16 Masehi, Barat telah berhasil melemparkan jerat ke leher Islam; tetapi hanya setelah abad ke 19 Masehi sahajalah baru Barat memberanikan diri menarik jerat tersebut dengan kuatnya[8].

Pejuang jihad Melayu lawan sekular penjajah

 • Sheikh daud Al fatani beri fatwa jihad lawan penjajah (Furu’ Masail 1838 M), Muniatul Musolli (1827 M), Sheikh Abdul Samad Falimbani banyak tulis fatwa dan risalah jihad serta turun padang.
 • Kekalahan Turki di Rusi 1877, Greece 1897 dan Pertang Dunia Pertama menyebabkan raja melayu dan ulama’ bersimpati.
 • Banyak risalah jihad diterbit di Singapura agar melawan Inggeris apabila Eropah cuba menyerang jajahan Uthmaniah di Balkan pada 1867 M
 • Dato’ Bahaman pernah cuba mendapatkan bantuan Sultan Uthmaniah. Malah Uthmaniah pernah membantu Acheh dan Jambi.
 • Ibadat haji mencetuskan jihad apabila terjadi pertukaran idea, semangat, maklumat sesama jemaah dengan warga Empayar Turki. British dan Belanda hantar Duta ke Mekah.
 • 1894 di bawah pimpinan Sayyid Abdul Rahman al-Idrus (Tok Ku Paluh) dari Terengganu gerakan anti Inggeris. Beliau telah meniupkan semangat perjuangan Islam dan akhirnya berjaya menawan kubu Inggeris di Jeram Ampai, Pahang[9].
 • Perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada tahun 1909 menyebabkan Terengganu diserahkan kepada British.
 • Beliau telah mengambil tindakan dengan menggubal Perlembagaan Negari yang diberi nama Itqan al-Muluk bi-Ta'dil al-Suluk (Undang-undang Bagi Diri Negeri Terengganu) pada tahun 1911.
 • Dengan kematian beliau pada tahun 1917 dan kemangkatan Sultan Zainal Abidin pada tahun 1918, British telah bertapak secara rasmi pada tahun 1919.
 • Pada tahun 1928 gerakan Anti Inggeris kali kedua kerana kononnya pengenalan peraturan baru oleh British mengenai tanah dan hasil pertanianan.
 • Tetapi gerakan ini berlaku kerana semangat keagaamaan yang tinggi. Gerakan ini dipimpin oleh Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid (Haji Abdul Rahman Limbong ) murid Tok Ku Paloh.
 • Akhirnya dalam gerakan ini Haji Abdul Rahman Limbong telah ditangkap oleh penjajah Inggeris dan dibuang negeri ke Makkah. Tindakan ini dilakukan oleh pihak penjajah Inggeris untuk melenyapkan semangat jihad yang ditiupkan selama ini supaya berjuang menentang penjajah Inggeris.

Pensekularan pendidikan

 • Lord Macaulay ketika memperkenalkan sistem pendidikan baru di India, yang dipetik oleh Kurshid Ahmad berbunyi: "Kita harus berusaha sedapat mungkin untuk membentuk satu golongan yang dapat menjadi perantaraan antara kita dengan jutaan rakyat peribumi yang kita perintah iaitu golongan yang masih lagi India dari segi kulit dan darahnya tetapi dilnggeriskan citarasa, pemikiran, akhlak dan inteleknya"[10].
 • Sekolah Penang Free School, cuba beri pendidikan percuma dan bebas kepada kaum pendatang. Tuduh kaum melayu tiada cita-cita dan malas belajar pelajaran Inggeris sedangkan sekolah Inggeris hanya dibina di bandar tempat kebanjiran kaum pendatang. Golongan elite akan diberi pendidikan setinggi-tingginya tetapi dalam skop sekular[11].
 • Pendidikan sekular diberi dan diakui tidak lengkap kerana British takut melayu bangkit lawan penjajah[12].
 • Lihat penjelasan oleh Shaikh Andullah Basmih dalam kertas kerja bertajuk Bahasa Melayu dan Tulisan Kebangsaan, Kongres Bahasa Melayu III,

Tetapi walau bagaimapa pun di-tutup dan di-selimuti, di-da‘ayah dan dipropagandakan, kedua2 tulisan ini mempunyai hakikat dan chorak yang tersendiri; tulisan Melayu yang berhurufkan Quran ia-lah lambang kebudayaan Islam, dan sa-balek-nya tulisan Rumi ia-lah lambang kebudayaan Barat, atau lebeh tegas lambang kebudayaan Kristian. Kerana hakikat yang terang-benderang ini-lah “UNESCO” menghantarkan pakar2-nya ka-seluroh dunia, untok mengembangkan tulisan Rumi di-bawah lindongan nama; Membasmi buta huruf”.

Bukti penolakan Islam sebagai asas perundangan Tanah Melayu merdeka

 • “There has been included in the proposed Federal Constitution a declaration that Islam is the religion of the Federation. This will in no way effect the present position of the Federation as a secular state...”-Legislative Council Paper No. 42 of 1957
 • “I would like to make it clear that this country is not an Islamic state as it is generally understood, we merely provide that Islam shall be the official religion of the State.”-Tunku Abdul Rahman
 • “Penubuhan sesebuah negara yang moden hari ini adalah berpandukan kepada falsafah Eropah, yang berasaskan kepada pemisahan di antara agama dan negara.”-Tan Sri Mohd Salleh Abas

Islam dalam Perlembagaan Malaysia

Prinsip-prinsip asas:

 • Islam sebagai agama rasmi dan kebebasan agama

o Perkara 3 (1) : Agama Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan.

o Perkara 11 (1-3) –Prinsip kebebasan beragama

 • Prinsip otonomi negeri
  • Perkara 3:2 :Kuasa dalam urusan pentadbiran Islam ialah kerajaan-kerajaan negeri dengan sultan sebagai ketuanya.
  • Perkara 3:3 : Ketua agama bagi Melaka dan Pulau Pinang ialah Yang Dipertuan Agong
  • Perkara 34:1 :Yang Dipertuan Agong menjadi ketua agama bagi negerinya sendiri
  • Perkara 11(4) :Memberi kuasa kepada kerajaan negeri menyekat kegiatan pengembangan agama terhadap penganut agama Islam

 • Penyelarasan
  • Perkara 3:2, Perkara 38:2 : Bagi tujuan penyelarasan, kerajaan pusat melalui Yang Dipertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu boleh masuk campur dalam soal pentadbiran agama
  • Perkara 12:2 :Kerajaan pusat boleh mengadakan bantuan kewangan khas untuk menubuh atau menyelenggara institusi-institusi Islam atau untuk ajaran-ajaran mengenai agama Islam bagi penganutnya

 • Prinsip Otonomi yang terbatas
  • kerajaan negeri mempunyai kuasa otonomi dalam soal agama hanya pada teori, praktikalnya masih terbatas

Kelemahan tentang kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia

· Pengiktirafan Islam sebagai agama rasmi tidak mempunyai kesan dalam undang-undang.

· Kerajaan negeri cuma berkuasa dalam ’personal law’ (undang-undang diri) sahaja.

· kuasa kerajaan negeri dalam ’personal law’ tidak dapat mengatasi Akta-akta kerajaan dan Mahkamah Tinggi.

Bukti pemisahan Islam dari sistem politik dan perundangan negara

 • Dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 160 (hal 186) perkataan ’Undang-undang’ (law) adalah dimaksudkan dengan undnag-undang bertulis, common law dan adat kebiasaan lain, bukannya hukum-hukum Islam.
 • Menurut Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi bagi Malaysia ialah Perlembagaan itu sendiri. Sekiranya terdapat sebarang undang-undang yang menyalahi peruntukan Perlembagaan, maka undang-undang tersebut terbatal

Agenda Islamisasi (sekular terancang)

 • Perlaksanaan dasar (kufran watafriqan) kekufuran dan pemecahan untuk melemahkan tenaga umat Islam yang berjuang bagi menegakkan agama Allah sebagai sistem hidup yang syumul. Strategi ini sedang giat dilaksanakan di seluruh dunia Islam termasuk negara kita Malaysia.
 • Islamisasi di Malaysia bertujuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran negara tanpa bermaksud melaksanakan hukum-hukumnya.
 • Nilai-nilai Islam tidak akan terbentuk tanpa perlaksanaan hukum-hukumnya.
 • Satu contoh yang amat jelas ialah slogan-slogan yang dipakai di Malaysia seperti "Kepimpinan Melalui Teladan", "Bersih, Cekap dan Amanah", semuanya menemui kegagalan apabila pegawai-pegawai kerajaan dan pihak atasan telah melakukan kegiatan pecah amanah, gejala rasuah dan seumpamanya. Nilai-nilai Islam tidak lahir jika hukum-hukum Islam dari sumbernya yang asasi iaitu al-Quran dan al-sunnah ditolak.

Deislamisasi dalam negara kita[13]

· Perkataan ‘Undang-undang’ (law) dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 160 (hal 186) tidak merangkumi undang-undang Islam, tetapi merujuk kepada undang-undang bertulis, common law dan adat-adat kebiasaan yang lain.

· Menurut Perkara 4 Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi bagi Malaysia ialah Perlembagaan itu sendiri. Jika terdapat sebarang undang-undang yang menyalahi peruntukan Perlembagaan, undang-undang tersebut akan terbatal dengan sendirinya kerana ia terkeluar daripadanya. Perkara 3(4) turut mengeaskan bahawa tiada apa-apa dalam perkara ‘agama rasmi’ yang boleh mengurangkan kuasa mana-mana peruntukan lain dalam Pelembagaan ini. Ertinya peruntukan ‘agama rasmi’ itu tidak boleh mengatasi peruntukan-peruntukan lain walaupun ia bercanggah dengan ‘agama rasmi’ itu.

· Jadual 9 Senarai 2 Seksyen 1 dalam Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa undang-undang Islam yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan negeri adalah dalam bidang ‘personal law’ seperti soal nikah-cerai dan harta warisan sahaja.

· Melalui Akta Undang-Undang Awam 1056, sebarang masalah perundangan yang timbul perlu merujuk kepada ‘Common Law England’, bukannya kepada Undang-Undang Islam.

· Dalam kajian Prof. Madya Nik Abdul Rashid, Timbalan Dekan Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya (ketika itu), terdapat banyak undang-undang yang bercanggah dengan Islam di Malaysia. Antaranya:

  • Akta Sahtaraf Anak Haram (Akta 60)
  • Akta Pajak Gadai (Akta 81)
  • Akta Lumba Kuda (Lembaga Totalisator No. 10/1961)
  • Akta Kelab Lumba Kuda (Pertaruhan Awam No. 44/1965)
  • Akta Pertaruhan Pool (No. 72/1967)
  • Enakmen Billard (Kel. No. 13/1912)
  • Ordinan Perjudian (No. 47/1953)
  • Ordinan Cukai Perjudian dan Pertaruhan (No. 6/1948)
  • Ordinan Cukai Perjudian (Akta 65)
  • Ordinan Loteri (No. 86/1952)

Kenyataan media pemimpin negara[14]

· Bekas Ketua Hakim Negara, Tun Mohammad Suffian menolak penggunaan Undang-Undang Islam. Baginya, jika dilaksanakan, akan berlaku kekacauan dan tumpah darah kerana separuh penduduk Malaysia adalah bukan Islam (Star 27 Oktober 1979).

· Datuk Hussein Onn dalam jawapannya di Dewan Rakyat menegaskan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk menggubal satu perlembagaan baru yang sesuai dengan undang-undang Islam bagi menggantikan Perlembagaan Persekutuan yang ada ketika itu (Utusan Malaysia 7 April 1978).

· Datuk Hussein Onn sekali lagi menyatakan bahawa kuasa negeri-negeri membuat undang-undang Islam adalah terhad kepada perkara-perkara dalam Jadual 9 Senarai 2 Seksyen 1 tersebut. Beliau juga dikatakan sedar bahawa sesetengah perkara dalam Perlembagaan Malaysia menyekat kerajaan-kerajaan negeri menjalankan undang-undang Islam dan agama Islam (Utusan Malaysia 17 Oktober 1979).

· Ketika mengulas kedudukan Islam di Malaysia, rencana pengarang Utusan Melayu 10 September 1980 menegaskan bahawa kerajaan yang ada ketika itu adalah sebuah kerajaan kebangsaan, dan mereka tidak pernah berjanji untuk melaksanakan pemerintahan negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Selesai 30 Disember 2011

1.06 am

Siputeh Perak[1] Che Yusoff bin Che Mamat (1988). Sekularisme Perkembangannya Dalam Masyarakat Muslim. Kuala Lumpur: al-Rahmaniah. Hlm. 7.

[2] Lihat Ahmad Shalaby. Hlm 279 yang dipetik daripada al-Jami'ah al- Israiliyyah (1907).

[3] Auni Hj Abdullah, Tradisi Pemerintahan Islam dan Kolonialisme dalam Sejarah Alam Melayu, Darul Fikir 2005.

[4] Afrika Utara adalah musuh utama kaum Visogoth (Sepanyol dan Portugis) sejak kejatuhan Semenanjung Iberia ke tangan kaum Bar-bar pada 711 M.

[5] Stamford Raffles individu yang bertanggungjawab merampas Singapura dari tangan Raja Melayu adalah seorang anggota Freemason (gerakan sulit Yahudi). Lihat http://www.singapedia.com.sg/entries/f/freemasons.html , http://www.masonicclub.com/FAQ.php

[6] Tahun 1890an adalah tahun kebangkitan Zionis. Malah era ini kita melihat banyak Negara Islam tergadai tanah dan kerajaannya kepada penjajah Eropah yang berkaitan juga dengan gerakan sulit Yahudi.

[7] Era awal 1900an adalah permulaan kejatuhan Uthmaniyah. Kelemahan Sultan Turki menyebabkan bukan sahaja Turki tergadai ke tangan yahudi (Mustapha Kemal) malah banyak negeri Melayu berjaya dikuasai oleh British sekutu Yahudi di Tanah Melayu. Hal ini amat disedari oleh perjuang melayu sehingga mereka bangkit memberontak.

[8] Arnold J.Tonybee. (1961). Dunia dengan Barat. terj. Ahmad Boestaman. Kuala Lumpur Oxford University

[9] Yang Aishah Mutalib. (1972). Pemberontakan Pahang 1891-1895. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

[10] Kurshid Ahmad (1970). Islam and The West. Lahore: Islamic Publication Ltd.

[11] Ibrahim Saad, Pendidikan dan Politik di Malaysia, 1977, DBP.

[12] Wiiliam Roff, Origin Of Malay Nationalisme, 1967 Yale University Press.

[13] Abdul Rahman Abdullah, Sejarah dan Pemikiran Islam, Penerbitan Pena Sdn Bhd, 1981.

[14] Ibid

Monday, December 26, 2011

Kertas Kerja – Zulkarnain Moyang Raja Melayu, metos atau realiti

Kertas Kerja – Zulkarnain Moyang Raja Melayu, metos atau realiti

Muhammad Nuruddin Bashah

Muqaddimah

Tulisan ini bukan bermaksud mencela salasilah keturunan raja melayu. Ia hanya suatu sokongan terhadap pencerahan semula sejarah umat Islam alam melayu yang banyak digali melalui karya ulung Sulalatus Salatin. Perlu diketahui, keupayaan kaum Melayu merekod masa, tarikh dan insiden sepanjang zaman masih jauh ketinggalan berbanding kaum arab pada abad ke-15 dan ke-16. Banyak isu-isu terjawab selepas mampunya kaum melayu membaca tulisan-tulisan tafsir, karya sejarah Islam yang diterjemah daripada bahasa Arab malah melalui kajian ‘time line’ sejarah nusantara.

Usaha mengaitkan jurai keturunan raja melayu daripada salasilah Iskandar Zulkarnain (Alexander The Great) boleh dikatakan sebagai usaha yang uruf pada zaman tersebut. Bukan sahaja kaum melayu melaka, malah melayu Kedah, Palembang, Minangkabau (Iskandar dikatakan meninggalkan 3 anak), tamadun Islam serata dunia juga cuba mengaitkan raja-raja mereka dengan kehebatan Iskandar Zulkarnain.

Disebabkan orang melayu menerima riwayat-riwayat Zulkarnain melalui pembelajaran tafsir Surah Al Kahfi, menyebabkan mereka mencampur baur 2 individu berbeza iaitu Iskandar Zulkarnain (Alexender) dengan raja Zulkarnain yang soleh menurut tafsiran Islam. Kaum Melayu mendengar kisah Alexender pula melalui kesusasteraan dan hubungan mereka dengan tamadun India Selatan yang telah lama membuat hubungan dengan Yunani/Rom.

Kehilangan besar sumber sejarah Melayu

 • Masalah utama intelektual melayu adalah kehilangan sumber ilmiah mereka akibat kelicikan penjajah.
 • Portugis menyerang Melaka pada 1511 M menyebabkan Sultan Melaka berundur. Banyak khazanah perpustakaan istana musnah.
 • Hikayat Abdullah menceritakan kebakaran kapal The Fame pada 1824 M menyebabkan banyak khazanah penulisan Melayu-Hindu-Arab hilang.

dengan tangankulah menyimpan segala kitab-kitab da hikayat-hikayat dan syair, maka sehala kitab yang berjilid sahaja adalah kira-kira 300, maka yang lain bercerai berai dan ada yang bergulungan dan ada yang berhelai-helai maka penuhlah tiga buah peti kulit panjang-panjang sedepa dengan kitab-kitab melayu sahaja. Maka kemudian daripada itu, 2 peti dimuatkan surat-surat dan kitab-kitan Jawa dan Bali danBugis serta….tulisannya dalam daun lontar itu, semuanya 3-4 peti[1]

 • Semasa kebakaran kapal itu, Raffles bertarung nyawa menyelamatkan naskhah Sulatus Salatin untuk mengkaji sejarah Melayu.
 • Negara kita hanya menggunakan Sulatus Salatin edisi W.G Shellabear tahun 1896 M yang diambil daripada Munsyi Mohamad Ali (edisi sekolah, Hang kasturi dikatakan menderhaka) dan Sulalatus Salatin edisi tanpa nama yang menyebut Hang Jebat yang menderhaka.
 • Negara kita belum dapat memperoleh naskhah Sulalatus Salatin versi Raffles Malay 18 yang tersimpan di Royal Asiatic Society, London serta Sulalatus Salatin Cod Or. 1704 yang tersimpan di Universiti Leiden Belanda[2].
 • Sejarah Melayu ditulis di Melaka dan dibawa bersama semasa Sultan Mahmud Syah berundur dari Melaka pada tahun 1511. Pada tahun 1528, naskhah asal ini dibawa ke Johor dari Kampar. Portugis merampas naskhah Sejarah Melayu pada tahun 1536 semasa menyerang Johor Lama. Naskhah ini dibawa balik ke Johor oleh Orang Kaya Suguh.
 • Tahun 1612, Tun Sri Lanang menyalin semula[3].

Hubungan India dengan Rom

 • Menurut Prof Rajantheran, Alaric[4] melanggar Rom pada 408 M dan meminta 5000 paun emas, 30000 paun daun perak, 4000 pasang jubah sutera dan 3000 paun lada. Lada hanya didapati oleh Rom melalui India Selatan[5].
 • Ini membuktikan hubungan erat antara Rom dengan India Selatan terjalin sekian lama. India Selatan juga membaca banyak kisah-kisah Rom sepanjang diplomasi mereka. Maklumat-makalumat tersebut disalurkan pula kepada kaum melayu di Nusantara.

Konsep asas

 • Menurut Sheikh Ahmad Al Fatani dalam Kitab Faridatul Faraid mukasurat 17, wajib kita yakini bahawa Zulkarnain adalah seorang yang soleh dan bukannya Iskandar Ar Rumi.
 • Al Quran dan Hadis Nabi tidak menyebut istilah Iskandar sebaliknya hanya istilah Zulkarnain.
 • Raja Cyrus (Parsi) digambarkan memiliki topi bertanduk (Zulkarnain).
 • Istilah Alexander dikaitkan dengan istilah iskandar dalam bahasa Arab (arabisasi istilah).
 • Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu dalam Fathul Bari yang dimaksud Al-Qur’an, Zulqarnain adalah seorang soleh yang hidup di masa Nabi Ibrahim ‘Alaihi salam.
 • Diriwayatkan dari jalan ‘Atha` dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Dzulqarnain masuk ke Masjidil Haram lalu mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim ‘alaihissalam dan menjabat tangan beliau. Dan dikatakan bahawa Zulkarnain orang yang pertama kali melakukan jabat tangan.
 • Majoriti Ulama’ ahli sunnah menolak Alexender (Iskandar) sebagai Zulkarnain contoh: Imam Fakhruzrazi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani.

Siapa Alexander The Great Yunani/Rom 356 BC-323 BC

 • Alexander Agung atau Iskandar Agung (Alexander III dari Empayar Macedonia dikenali sebagai Megas Alexandros; Julai 356 SM - 10 Jun 323 SM)
 • Selepas penyatuan kesemua negara kota Yunani di bawah pemerintahan ayahandanya, Philip II dari Macedonia, (suatu tugas yang Alexander terpaksa ulangi kerana orang Yunani selatan memberontak selepas kematian Philip), Beliau menakluk Empayar Parsi, termasuklah Anatolia, Syria, Phoenicia, Gaza, Mesir, Bactria, serta Mesopotamia, dan memperluaskan sempadan empayarnya sehingga kawasan Punjab.

Qurush/Cyrus I (576 BC – 530 BC) mungkin adalah Zulkarnain

Hasil kajian Seyyed Ahmad Khan (pentafsir Quran terkenal), Molana Abolkalam Azad (Menteri Kebudayaan India), Baha'eddin Khomrashahi dan Dr. Muhammad Ebrahim Bastabi Parizi menyangkal bahawa Zulkarnain adalah Alexander The Great.

Mereka lebih mengesyaki yang Zulkarnain adalah Cyrus Agung ( 576 BC – 530 BC) iaitu raja empayar Parsi Arkaemenia. Mereka memberikan bukti-bukti kukuh termasuk artifak tulisan dan ukiran pada batu istana dan kubur. Berikut merupakan bukti yang dinyatakan:

 • Ukiran pada batu yang masih dapat dilihat hingga kini yang memaparkan Cyrus dengan mahkotanya yang mempunyai tanduk.
 • Menurut Al-Qur'an, rahmat Tuhan diberikan bersamanya dan dengan itu, Cyrus merupakan raja pertama (beberapa ratus tahun sebelum Alexander The Great) yang menakluki sebahagian besar Eropah dan Asia.
 • Cyrus (seperti juga Zulkarnain) menyembah satu Tuhan tetapi Alexander The Great mempunyai banyak dewa-dewi.
 • Di dalam al-Qur'an tercatat perjalanan Zulkarnain iaitu bermula ke Barat lalu ke Timur sebelum ke jalan yang lain (iaitu Utara) yang bertepatan dengan ekspedisi Cyrus yang memulakan penaklukan di Barat Parsi hingga ke Lydia di Asia Kecil kemudian berpatah ke timur sehingga Makran dan Sistani (Scythian/yajuj Ma’juj) sebelum ke Timur Laut menawan Eropah berhampiran Balkan.
 • Ekspedisi Cyrus diteruskan dengan penaklukan Lycia, Cilicia dan Phoenicia, dan mereka menggunakan teknik pembinaan tembok yang belum digunakan lagi oleh orang Yunani ketika itu.
 • Menurut al-Qur'an, pengembaraan Zulkarnain dimudahkan. Cyrus, sempat menamatkan ekspedisinya kali itu pada 542 SM, sebelum pulang ke Parsi. Tetapi Alexander masih dalam misi menakluknya ketika dia mati.
 • Keperibadian Alexander juga dikatakan tidak seperti yang dikatakan mulia apabila Iskandar sendiri sering berpesta arak dan juga mempunyai seorang lelaki, Haphaeston, sebagai kekasihnya.
 • Akn tetapi jika Cyrus adalah Zulkarnain musthil ia bertemu Nabi Ibrahim yang jauh lebih awal zamannya. Mungkin riwayat Zulkarnain bertemu Nabi Ibrahim tidak benar.

Siapa Raja Qurush/Cyrus?

 • Qurush Yang Agung (c. 600 SM atau 576 – Ogos 530 SM atau 529 SM), juga dikenali sebagai Cyrus II dari Parsi dan Cyrus Orang Tua, merupakan Shāhanshāh (Maharaja) Parsi yang pertama. Baginda merupakan pengasas Empayar Parsi di bawah empayar dinasti Achaemenid sebuah empayar dunia pertama yang mempunyai sejarah penting dan mungkin yang paling kaya dan menggagumkan di dalam sejarah.
 • Tempoh pemerintahan Raja Kurus berlangsung selama 20 hingga 30 tahun menakluk Empayar Media, Empayar Lydia dan kemudian Empayar Neo-Babylon

Penindihan sempadan-sempadan negara moden, Empayar Achaemenid di bawah pemerintahan Raja Kurus terbentang dari Turki, Palestin dan Armenia di barat sehingga ke Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Sungai Indus di timur. Parsi menjadi empayar terbesar di dunia.

Alexender pernah dikalahkan oleh Raja Chola India Selatan

· Alexander the Great dari negeri Makedonia Yunani. Baginda pernah menakluk seluruh Asia Tengah dan Timur Tengah hingga menganjur ke Utara India.

· Dalam Sejarah melayu tiada langsung nama Raja Chola disebut sedangkan Alexender The Great dikalahkan oleh Raja Chola.

· Sebaliknya Sejarah Melayu nyatakan Raja Chola sebagai Raja Suran cucu-cicit Iskandar Rom (Alexender) Kehebatan Raja Chola menyebabkan penglipurlara melayu mengaitkannya dengan kehebatan Zulkarnain dalam cerita Islam dan dikaitkan pula dengan Alexander Rom kerana hubungan erat India-Rom menghasilkan berita bahawa Raja iskandar ialah Alexender The Great Yunani (Tamadun sebelum Rom).

· Raja Chola pernah menakluk beberapa daerah di pesisir pantai Semenanjung Tanah Melayu hingga keselatan ke arah Genggayu ( hulu Sungai Johor sekarang) dan mengalahkan Empayar Srivijaya di sekitar abad ke-11 dan 12 Masihi.

· Alexander gagal memasuki India setelah angkatannya musnah di tangan Raja Chola. Kehebatan Raja Chola bukan sahaja menggerunkan Raja Melayu malah pernah mengalahkan Alexender suatu ketika dahulu.

Jalur keturunan Raja Melayu berdasarkan Buku Sejarah Melayu

Perhatikan 90% perbahasan keturunan Iskandar dikatakan berada di benua India. Ternyata pengaruh maklumat dan sastera India dalam penulisan sejarah Melayu cukup kuat.

· Raja Iskandar

Anak Raja Darab

Berbangsa Rom

Berasal dari negeri Makaduniah

Diberi gelaran Zul-Karnain

Berkahwin dengan Puteri Syahrul-Bariyah (anak Raja Kida Hindi di tanah Hindi) dan mendapat seorang anak lelaki

· Nabi Khidir (sepatutnya hidup zaman Nabi Musa)

Wali Puteri Syahrul-Bariyah dan orang tengah yang menyampaikan hajat Raja Kida Hindi untuk mengahwinkan anaknya dengan Raja Iskandar

· Raja Aristun Syah waladul-malikul-mukarram

Anak Raja Iskandar

Hidup 355 tahun

Mewarisi kerajaan negeri Hindi

Berkahwin dengan anak raja Turkistan

· Raja Aftus

Anak Raja Aristun Syah

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selama 120 tahun

Hilang

Mempunyai seorang anak lelaki-Raja Sabur

· Raja Aska’inat

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Aftus selama 3 tahun

Hilang

· Raja Kasdas

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Aska’inat selama 12 tahun

Hilang

· Raja Amtabus

Anak Raja Sabur

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Kasdas selama 13 tahun

Hilang

Mempunyai seorang anak lelaki-Raja Kudar Zakuhun

· Raja Zaman Yus

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Amtabus selama 7 tahun

Hilang

· Raja Kharu Seka’inat

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Zaman Yus selama 30 tahun

Hilang

· Raja Arkhad Seka’inat

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Kharu Seka’inat selama 9 tahun

Hilang

· Raja Kudar Zakuhun

Anak Raja Amtabus

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Arkhad Seka’inat selama 70 tahun

Hilang

Mempunyai seorang anak lelaki-Raja Ardis Mikan

· Raja Nabtayusar

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Kudar Zukuhan selama 40 tahun

Hilang

· Raja Ardis Mikan

Mewarisi kerajaan negeri Hindi selepas Raja Nabtayusar

Berkahwin dengan anak Raja Nusyirwan Adil (raja Masyrik dan Maghrib) dan mendapat seorang anak lelaki-Raja Darmanus

Kerajaan diturunkan turun temurun kepada anak cucu hingga Tersi Berderas

· Tersi Berderas

Anak Raja Zaman, cucu Syah Tersi, cicit raja Dermanus

Berkahwin dengan anak Raja Sulan (raja di negeri Amdan Negara) dan mendapat 3 orang anak lelaki

Menurut sesetengah riwayat, Raja Sulan adalah daripada anak cucu Raja Nusyirwan Adil, anak Kobat Syahriar (raja Maghrib dan Masyrik)

Anak pertama bernama Raja Hiran memerintah kerajaan di benua Hindi

Anak kedua bernama Raja Suran diambil oleh datuknya, Raja Sulan

Anak ketiga bernama Raja Fandin memerintah kerajaan di benua Turkistan

· Raja Suran

Mengganti Raja Sulan yang mangkat, memerintah negeri Amdan Negara (mungkin Hamdan di Uzbekistan)

Dalam perjalanan hendak menyerang China, Raja Suran serang negeri Gangga Negara yang diperintah Raja Gangga Syah Johan (Beruas)

Raja Suran memenggal kepala Raja Gangga Syah Johan

Menurut fakta di Muzium Beruas, Gangga Negara diserang Raja Rajendra I (1086M)

Berkahwin dengan saudara Raja Gangga Syah Johan bernama Puteri Dara Segangga dan mendapat 3 orang anak lelaki-Citram Syah, Paladu Tani dan Nila Manam

Citram Syah menjadi raja di negeri Candu Kani tetapi membuang diri selepas diberi negeri kecil sedangkan beliau anak yang tua

Paladu Tani menjadi raja di negeri Amdan Negara

Nila Manam menjadi raja di Bijaya Negara

Selepas mengalahkan Gangga Negara, Raja Suran menyerang negeri Langgiu di hulu Sungai Johor yang diperintah oleh Raja Chulan

Raja Suran berjaya memanah Raja Chulan di dadanya

Berkahwin dengan anak Raja Chulan bernama Tuan Puteri Onang Kiu dan mendapat seorang anak perempuan-Tuan Puteri Cendani Wasis

Tuan Puteri Cendani Wasis berkahwin dengan Raja Cu Lan (anak raja China)

Raja Suran turun ke laut dan jatuh ke dalam bumi bernama Dika yang diperintah Raja Aktabu’l-Ard, kaum Bu Sum

Berkahwin dengan Tuan Puteri Mahtabu’l-Bahri, anak Raja Aktabu’l-Ard dan mendapat 3 orang anak lelaki bernama Nila Pahlawan, Krisyna Pandita dan Nila Utama

Raja Suran minta raja jin Asmaghiah Peri membuat 3 biji mahkota untuk anak-anaknya supaya ada tanda Raja Iskandar Zulkarnain pada mereka

Raja jin ambil 3 buah mahkota dari perbendaharaan Raja Sulaiman a.s.

Sebelum naik semula ke darat, Raja Suran berpesan kepada Raja Aktabu’l-Ard supaya hantar anak ke 3 ke dunia bila sudah besar supaya mahkota kerajaan Iskandar Zul-Karnain tidak putus

Setelah anak-anak Raja Suran besar, mereka diberi alat kerajaan dan pakaina lengkap anak raja dan mahkota serta seekeor lembu yang amat putih

3 anak raja naik lembu dan berjalan keluar ke darat (Bukit Si Guntang)

Mereka dipelihara Wan Empuk dan Wan Malini

Demang Lebar Daun dengar berita Wan Empuk dan Wan Malini dapat anak raja dari anak cucu Iskandar Zul-Karnain, ambil 3 beradik tersebut ke negeri Palembang dengan menaiki lembu putih

Nila Utama / Pahlawan digelar Sang SaPurba

Lembu yang dinaiki muntah buih, darinya keluar seorang lelaki dan dinamakan Batala (maksudnya orang yang membaca ciri)

Demang Lebar Daun beri Sang SaPurba kepada Patih Suatang, raja Minangkabau untuk dijadikan raja di alam Minangkabau

Demang Lebar Daun beri Krisyna Pandita untuk dijadikan raja di Tanjung Pura

Siapa Raja Suran?

· Raja Suran juga sering dikaitkan sebagai Rajendra 1, pemerintah Kerajaan Chola di India Barat[6].

· Raja Gangga Shah Johan Raja Beruas (Gangga Negara) telah diserang oleh Rajendren Raja Chola I pada 1025 hingga 1026 M. Dalam Sejarah Melayu disebut raja Suranlah yang menyerang Gangga Negara.

· Sebutan Melayunya ‘Suran’, sebutan asal mungkin Suryavarman, Saravanan, Surya, Survan, Sooria.

· Kaitan dengan ‘suria’ iaitu matahari. Maksudnya dia ialah Raja Matahari. Dinasti Matahari ini dipercaya diasaskan oleh Manu di India. Lagenda Hindu menganggap Manu sebagai raja pertama di dunia. Manu ialah anak dewa Surya (Dewa Matahari). Manu mengasaskan kerajaan pertama di India iaitu kerajaan Kosala.

· Rajendran 1 pemerintah kerajaan Chola itu ternyata bukan salah seorang raja Dinasti Matahari kerana Dinasti Matahari ini tamat pada abad ke-4 Sebelum Masihi sedangkan Rajendran 1 menyerang Asia Tenggara sekitar 1000 M.

Kaitkan Raja Melayu dengan Sejarah Zulkarnain; suatu unsur retorik sastera

· Kedah juga mendakwa diasaskan oleh Raja yang berketurunan Iskandar Zulkarnain sedangkan raja tersebut belum menganut Islam (sedangkan Alexander Rom/Yunani yang dianggap moyang raja melayu dianggap Sejarah Melayu sebagai Muslim berimamkan Nabi Ibrahim)

· Merong Mahawangsa, yang didakwa sebagai keturunan Iskandar Agung dari Macedonia sehingga ketibaan Islam pada abad ke-12 M.

· Kisah Raja Suran masuk ke dasar laut dengan peti kaca sama seperti epik Alexander The Great yang mengatakan Alexender pernah masuk ke dasar laut juga. Pengaitan ini cuba menguatkan keistimewaan Raja melayu.

Pandangan HAMKA Tafsir Al Azhar[7]

· Nama Aristun diambil dari nama Aristotle iaitu guru Alexander The Great

· Riwayat Raja Iskandar Zulkarnain Rom dikaitkan dengan nabi Khidir yang sezaman dengan Nabi Musa sedangkan Iskandar Zulkarnain Rom didakwa bertawaf bersama Nabi Ibrahim di Kaabah. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang Nabi Musa!

· Yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani sebagai sezaman dengan nabi Ibrahim adalah Zulkarnain yanhg soleh.

· Sejarah Melayu disalin semula oleh Bendahara paduka Raja Tun Sri Lanang setelah kembali daripada tawanan di Acheh setelah Johor menggantikan Melaka. Beliau susun naskhah yang diperolehi dari Goa pada 1612 M dan tiudak mustahil pelbagai unsur tidak sahih berada dalamnya.

· Ada pengaruh Kitrab Al Insan Al Kamil karangan Sheikh Abdul Karim Al Jaili kitab tasawuf berpengaruh di istana melayu. Sheikh Al Jaili meninggal tahun 1365 M. Kitab ini ada sebut kisah Air Kehidupan (maaul hayat), kisah raja dalam lautan dan sebagainya.

· Kemasukan epik dan cerita Iskandar hanya untuk menaikkan darjat Raja Melayu.

Wilayah Kerajaan Chola[1] Abdullah Abdul Kadir Munsyi Hikayat Abdullah cetakan 1949 (m/s 203)

[2] Raffles 18, dianggap versi yang pertama diterjemahkan (terjemahan bebas) ke dalam Bahasa Inggeris dan diberi judul Malay Annals. Walau versi yang pertama kali dicetak adalah hasil suntingan Abdullah bin Abdulkadir Munsyi di Singapura tahun 1831, kemudian disusul versi William Shellabear, Namun dari dari versi-versi yang berbahasa Inggeris inilah kembali diterjemahkan, dan lebih dikenal dengan judul Sejarah Melayu. Sementara naskah yang diterjemahkan ke Bahasa Belanda masih tetap menggunakan judul sebagaimana yang ditulis oleh pengarang sebelumnya. Sekitar tahun 1979, judul Sulalatus Salatin kembali digunakan oleh Abdul Samad Ahmad pada versi kompilasinya, yang kemudian diikuti oleh beberapa peneliti berikutnya.

[3] Yang diPertuan Raja di Hilir Sultan Abdullah Mu'ayat Syah ibni'l Sultan Abdul Jalil Syah telah mengutuskan Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintah Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad@Mahmud (Tun Sri Lanang) pada hari Khamis, 12 Rabiul Awal 1021 bersamaan 13 Mei 1612 agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh Orang Kaya Suguh dari Goa India atau Gowa Sulewesi.

[4] Raja barbarian King Alaric I, penguasa kaum Visigoths, tawan Rom barat pada 24 Ogos 410 M.

[5] M. Rajantheran Sejarah Melayu Kesan Hubungan Kebudayaan Melayu dan India, DBP.1999. (m/s 39)

[6] Diasaskan 300-an SM dan tamat 1279. Dinasti Chola sebuah dinasti Tamil Dravidia yang memerintah wilayah di India Selatan sehingga abad ke-13 Masihi. Dinasti tersebut berasal dari lembah subur Sungai Kaveri. Karikala Chola.

[7] Tafsir Al Azhar Jilid 6 Tafsir Surah Kahfi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...