Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Thursday, November 26, 2009

Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya.

Peranan besar blog sebagai media baru dakwah, dan implikasi negatifnya.

Dakwah melalui penulisan.

1. Bahasa samada dalam bentuk lisan atau tulisan, merupakan wadah komunikasi manusia yang paling unik, yang membezakannya dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Bahasa bukan sahaja menjadi pengucapan tamadun manusia, malah turut mempengaruhi aspek dan tahap tamadunnya sendiri. Yang dimaksudkan dengan tamadun ialah pencapaian manusia dalam semua bidang kehidupan, kerohanian dan kebendaan yang berpusat di kota. Perkembangan bahasa selari dengan perkembangan kehidupan manusia. Keduanya saling mempengaruhi dan bertindakbalas kerana bahasa, diakui menjadi saluran pemikiran dan juga turut mempengaruhi pemikiran. Dakwah adalah satu aktiviti yang menggunakan bahasa sesuatu kaum yang difahami secara jelas dan berkesan. Tulisan adalah wahana untuk penyampaian dakwah melalui bahasa yang difahami tadi.

2. Daripada Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata, Rasullullah s.a.w telah bersabda: “Sesungguhnya apabila kiamat sudah hampir tiba (1) orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenali sahaja, (2) perniagaan akan bertambah maju, sehingga orang perempuan membantu suaminya berniaga, (3) banyak orang memutuskan silaturahim (hubungan kekeluargaan), (4) banyak saksi palsu, (5) orang suka menyembunyikan penyaksian yang benar, (6) dan akan banyak kemudahan alat tulis

3. Pengaruh tulisan dalam kehidupan manusia amat besar sehinggakan ia dianggap nadi tamadun manusia itu sendiri. Menurut Edward Taylor dalam buku The First Civilization: The Archaelogy of Their Origin, tamadun sesuatu bangsa bermula dengan bermulanya penggunaan tulisan. Sementara H. Morgan pula berpendapat yang sesuatu tamadun

itu tidak mungkin lahir tanpa satu sistem tulisan, dan satu sistem tulisan pula tidak mungkin lahir melainkan di dalam suatu tamadun. Peranan tulisan ini juga telah ditegaskan lagi oleh Beatty dan Johnson dalam buku Heritage of Western Civilization dan juga Colin Renfew dalam buku Before Civilization.

4. Dakwah adalah komunikasi. Apakah isi komunikasi Islam?

a. Amar ma’ruf nahi mungkar,

b. akhlak, dakwah, tabligh, maklumbalas

c. Sebara maklumat pendidikan, hiburan

d. Pentadbiran siasah.

i. Sumber komunikasi Islam: Teks Qur’an dan Hadits, pendapat ulama dan ahli ilmu, akal yang waras.

ii. Hasil komunikasi Islam: keamanan, keadilan, nilai Islam dan akhlak dalam masyarakat.

Sejarah blog

1. Babad, buku Commonplace, buku harian, perzin and persatuan akhbar amatur boleh dilihatkan sebagai pendahulu-pendahulu blog. Sebelum blog menjadi popular, terdapat banyak bentuk komuniti-komuniti digital, termasuk:

* Usenet

* perkhidmatan komersil dalam talian, seperti GEnie, BiX, dan CompuServe yang awal;

* senarai emel;

* sistem papan buletin (BBS).

2. Istilah "weblog" dicipta oleh Jorn Barger pada 17 Disember 1997, manakala singkatannya, "blog," dicipta oleh Peter Merholz yang secara bermain-main memecahkan perkataan weblog menjadi frasa we blog di palang sisi blognya, Peterme.com pada April atau Mei 1999. Ini dengan pantasnya diterima, baik sebagai kata nama mahupun sebagai "kata kerja" dalam bahasa Inggeris ("to blog," bermaksud "mengedit weblog atau mengeposkan perutusan ke dalam weblog"). Selepas sebuah permulaan yang lambat, pemblogan dengan pantasnya mencapai kepopularan: laman web Xanga yang dilancarkan pada tahun 1996 hanya mempunyai 100 kemasukan menjelang 1997, tetapi melebihi 20 juta pada bulan Disember 2005. Penggunaan blog meledak pada tahun 1999 dan selepas nya, dipopularkan lagi ketibaan-ketibaan hampir serentak alat-alat blog pengehosan yang awal

Blog untuk dakwah dan mengapa ia tidak boleh diabaikan

1. Penulisan merupakan salah satu bentuk pengabdian manusia sebagai makhluk kepada Tuhannya yaitu Allah S.W.T., dengan tujuan untuk mencari dan menikmati keredhaan-Nya. Penulis Islam berusaha untuk melahirkan insan yang bertaqwa kepada Allah s.w.t. dan berkeperibadian Muslim. Penulisan mempunyai kaitan yang rapat dengan pembacaan. Penulisan adalah bahan bacaan yang amat berguna untuk memajukan akal fikiran manusia. Kita bersyukur kepada Allah S.W.T. karena ayat pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah s.a.w.adalah ayat mengadungi arahan untuk membaca; "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah. Yang mengajarkan (menulis) dengan pena. Yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya." (maksud ayat 1-5 s.al-Alaq)

2. Walaupun pada asasnya blog hanyalah teknologi yang berfungsi untuk menyampaikan maklumat sahaja, tetapi yang amat penting sekali adalah maklumat itu sendiri. Maklumat inilah yang amat diperlukan oleh manusia. Malah ada yang menyebut ‘maklumat adalah kuasa’. Oleh kerana maklumat adalah kuasa, maka untuk berkuasa teknologi yang merupakan wasilah untuk menyampai dan mendatangkan maklumat menjadi cukup penting dan perlu dikuasai. Kenapa maklumat mempunyai ‘kuasa’? Sebabnya mereka yang mempunyai maklumat dapat membina persepsi insan dan masyarakat keseluruhannya. Orang akan menilai sesuatu yang dilihat dan didengarnya berdasarkan kepada bagaimana maklumat tersebut tiba kepada dirinya. Orang boleh menukar persepsi dan sikapnya tentang sesuatu perkara berdasarkan kepada bagaimana maklumat yang tiba kepada dirinya yang dibentuk oleh yang menyampaikan maklumat kepadanya. Allah s.w.t menyebut di dalam al-Quran,

‘Dan sesungguhnya Kami jadikan isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati (qalb) tetapi tidak menggunanya, dan mereka yang mempunyai mata (tetapi) tidak melihat, dan mereka yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mendengar. Mereka sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orangorang yang lalai’ (Al-Qur’an 7:179)

Maknanya maklumat yang disampaikan melalui mata yang melihat dan telinga

yang mendengar, akan membolehkan diri (qalb) yang melihat dan mendengar memberi makna kepada maklumat yang diperoleh. Dengan kata lain maklumat tersebut akan membina persepsi seseorang. Maklumat juga merupakan asas kepada pembinaan ilmu. Tetapi untuk menjadikan maklumat tersebut sebagai sumber ilmu, maklumat itu mestilah benar dan bermakna kepada yang mendapat maklumat berkenaan. Dengan maklumat yang benar dan bermakna sahajalah, maka ilmu dapat dibangunkan. Pembangunan ilmu pula merupakan asas kepada pembinaan insan.

3. Dianggarkan negara kini memiliki hampir 500,000 blog dan pengendali laman blog tertinggi di dunia selepas Eropah dan Indonesia. Pensyarah Jabatan Media Universiti Malaya, Dr Abu Hassan Hasbullah, berkata ini menjadikan penggunaan blog sebagai sangat berkuasa dalam mempengaruhi pemikiran rakyat negara ini terutama mengenai politik. Blog kini mempunyai jangkauan penyebaran maklumat sangat berkesan memandangkan jumlah pengguna Internet yang melayari web dan blog adalah sangat ramai setiap hari. Kajian juga mendapati 70 peratus keputusan Pilihan Raya Umum Ke-12 yang lalu dipengaruhi maklumat yang dipaparkan dalam blog. Dalam kajian Zentrum Study juga menunjukkan skala umur yang tertinggi mempercayai blog adalah sekitar umur 31-40 tahun iaitu skala umur matang.

4. Masyarakat kita telah berasimilasi dengan internet dan blog. Kadar penembusan Internet di Malaysia hanya 54 peratus tetapi pengguna sangat tinggi pengetahuan teknologi Internet. Kajian oleh Omnicom Media Group juga mendedahkan lebih 80 peratus pengguna Internet Malaysia sering bersembang secara online, menikmati hiburan (mendengar muzik, radio) dan membaca blog. Manakala 64 peratus menonton video secara online dan mengemas kini laman web jaringan sosial mereka.

5. Pengaruh blog tidak boleh dinafikan lagi sebagai satu elemen penting untuk proses membuat keputusan kepada masyarakat hari ini. Sebahagian besar khususnya golongan muda yang celik komputer akan menerima maklumat yang dipaparkan dan berusaha untuk mengesahkan maklumat berkenaan. Bagi sesebuah blog yang terkenal dan mencecah sejuta kunjungan sehari, ianya mengambil masa hampir sepuluh tahun untuk menjadi terkenal.

6. Potensi Media Baru Sebagai Medium Dakwah dan Menentang Radikalisme Dalam era teknologi yang semakin maju, masyarakat Islam mudah mendapatkan nasihat agama di mana-mana. Malah terdapat banyak laman-laman blog yang menawarkan khidmat sebegini di alam maya. Laman-laman ini kebanyakannya pula dikendalikan bukan dari mereka yang mahir dalam bidang agama yang kadang kala pula boleh menimbulkan salah faham kepada masyarakat. Terdapat ramai masyarakat Islam yang dahagakan ilmu pengetahuan agama tetapi tidak pasti ke mana harus dituju untuk disalurkan soalan-soalan atau kemusykilan agama yang berada di fikiran. Lebih-lebih lagi bagi golongan yang tidak biasa ke masjid atau mereka yang baru berjinak-jinak dengan agama atau mereka yang lebih selesa berurusan melalui telefon atau emel daripada bersemuka. Ini boleh mengakibatkan kesilapan pengaliran maklumat yang seterusnya jika kita tidak berhati-hati ia dapat melahirkan golongan self radicalization.

7. Rumusan Future Studies Pola-pola Mozaik Pemilihan Generasi Baru (21 tahun – 41 tahun) dalam PRU12 berdasarkan 1500 responden bagi setiap negeri dikaji pada 20 Februari 2008 – 05 Mac 2008 Analisis “Strata Kepercayaan Terhadap Media” oleh ZENTRUM FUTURE STUDIES MALAYSIA, seramai 1226 respondan Pulau Pinang memilih blog/media baru sebagai sumber makklumat berbanding hanya 79 menggunakan TV dan 195 menggunakan akhbar biasa. Ini bermakna di Pulau Pinang sahaja hampir 81% responden muda Pulau Pinang memilih blog/media baru.

8. Ramai respondan menyokong memilih blog individu PAS sebagai sumber kepercayaan berbanding blog rasmi parti atau lain-lain media. Lihat Rumusan Future Studies Pola-pola Mozaik Pemilihan Generasi Baru (21 tahun – 41 tahun) dalam

PRU12 berdasarkan 1500 responden yang dikaji pada 20 Februari 2008 – 05 Mac 2008 Analisis “Indeks Pengaruh Blog – Perbandingan Jumlah Blog Individual, Organisasi dan Media Baru dengan Parti Yang Disokong” secara terpilih.

Bahaya penyalahgunaan blog

1. Kebebasan bersuara dalam Islam Terdapat ayat-ayat al-Quran yang memperuntukkan hak-hak manusia yang perlu dihormati. Antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk mengumpul dan memiliki harta, hak untuk bersendirian tanpa gangguan, hak untuk bergerak, hak ke atas anak-anak, hak untuk keadilan, hak ke atas maruah dan penghormatan seseorang, persamaan di bawah undang-undang dan sebagainya. Tetapi kebebasan ini ada hadnya.

a. Prof. Hashim Kamali di dalam bukunya Freedom of Expression in Islam, menolak pemikiran orientalis yang mengatakan bahawa Islam hanyalah agama yang mementingkan perihal ritual ibadah sahaja. Terdapat banyak hak-hak asasi manusia yang dipandang tinggi dalam Islam. Menurut pendapat Prof. Hashim Kamali, hak bersuara boleh dimanifestasikan dalam beberapa keadaan.

i. Pertama hak untuk memberi nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan (Nasihah).

ii. Kedua, hak untuk berunding dan bermesyuarat (Syura).

iii. Ketiga hak untuk membuat `ijtihad.

iv. Keempat hak untuk mengkritik orang lain (Hurriyyat al Mu'aradah).

v. Kelima kebebasan pendapat (Hurriyyat al-Ra'y) dan

vi. keenam kebebasan untuk berpersatuan dan

vii. ketujuh kebebasan beragama (al-Hurriyyah al-Diniyyah). Kesemua hak ini adalah bersandarkan kepada nas-nas al-Quran yang `sarih' (nyata). Jelaslah konsep kebebasan bersuara adalah bukan suatu konsep yang ganjil dan tidak diiktiraf dalam Islam, malahan sebaliknya.

2. Islam mempunyai kaedah lebih ketat bagi memastikan kebenaran sesuatu berita supaya tidak terperangkap dengan berita berunsur fitnah. Wajib bagi Muslim menghalusi setiap berita diterima supaya tidak terbabit dalam kancah berita berunsur fitnah. Sebarang berita diterima perlu dipastikan kesahihannya. Kebijaksanaan dan kewarasan fikiran amat penting digunakan bagi memastikan tidak terpedaya dengan berita berunsur fitnah.

Firman Allah bermaksud: “Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6)

3. Sebab penurunan ayat itu ada hubung kait dengan berita dibawa oleh al-Walid bin ‘Uqbah bin Abu Mu’it. Ahmad bin Hanbal, meriwayatkan bersumberkan daripada al-Harith bin Dirar al-Khuza’iy, yang berkata, “Aku bertemu Rasulullah SAW, Baginda mengajakku supaya memeluk agama Islam. Aku menerima ajakan (dakwah) Rasulullah SAW itu dengan memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengajakku supaya mengeluarkan zakat, dan aku menerima ajakan itu. Aku berkata lagi: Aku perlu pulang kepada kaumku terlebih dulu, untuk mengajak mereka supaya sama-sama memeluk Islam dan mengeluarkan zakat. Sesiapa yang menerima ajakanku itu, aku akan memungut zakat daripadanya. Wahai Rasulullah SAW apabila sudah cukup tempoh, maka hantarlah utusan untuk mengambil zakat yang telah dipungut itu.” Apabila al-Harith selesai memungut zakat dan tempoh ditetapkan sudah tiba, maka Rasulullah SAW mengutuskan al-Walid bin ‘Uqbah bin Abu Mu’it kepada kaum Bani Mustaliq untuk memungut zakat daripada mereka. Dalam perjalanan menuju perkampungan Bani Mustaliq itu, al-Walid merasa takut dan gentar. Lalu al-Walid bergegas pulang sebelum sempat sampai ke perkampungan Bani Mustaliq dan membawa berita palsu kepada Rasulullah SAW bahawa al-Harith enggan menyerahkan hasil kutipan zakat itu, malah mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan utusannya kepada al-Harith untuk memastikan kebenaran berita yang disampaikan oleh al-Walid. Dalam perjalanan, utusan Rasulullah SAW itu bertemu dengan al-Harith dan rombongannya yang sedang menuju kepada Rasulullah SAW Dalam pertemuan itu, al-Harith bertanya kepada utusan itu, “Kepada siapakah kamu semua diutuskan. Mereka menjawab: Kepadamu. Al-Harith bertanya lagi: Mengapa kamu diutuskan ke-padaku? Mereka menjawab: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutuskan al-Walid bin ‘Uqbah kepadamu untuk mengambil hasil kutipan zakat. Dia berkata bahawa kamu enggan menyerahkan zakat, bahkan bertindak akan membunuhnya. Lantas al-Harith berkata: Tidak! demi Allah yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak melihat al-Walid pun dan dia tidak datang kepadaku.” Apabila al-Harith dan rombongannya tiba di hadapan Rasulullah SAW, Baginda SAW bersabda yang bermaksud: “Kamu enggan menyerahkan hasil kutipan zakat dan cuba membunuh utusanku. Maka al-Harith berkata: Tidak! Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak berbuat demikian. Maka turunlah ayat 6, surah al-Hujurat).” (Ibn Kathir) Baginda SAW bersabda yang bermaksud: “Menyelidiki dengan tenang adalah daripada Allah dan tergopoh-gapah (itu) adalah daripada syaitan.” (Al-Tabariy).

4. Dunia siber bukan dunia tanpa undang-undang dan peraturan. Ia tidak harus menjadi dunia koboi di mana lawlessness bermaharajalela. Kebebasan itu tidak harus disalahgunakan. Tidak ada perlindungan pada pengguna internet untuk menyebarkan fitnah dan hasutan. Banyak negara tidak perlu mendaftar bloggers. Tetapi apapun peraturan yang membabitkan akta, peruntukan undang-undang mengenai fitnah atau libel boleh dikenakan pada mereka yang melanggarnya. Tidak ada sesiapa yang berada di atas undang-undang, baik pemimpin, editor, wartawan, juga bloggers. Lebih penting lagi ialah kebebasan di internet itu seharusnya menjadi titik tolak untuk menunjukkan kematangan rakyat dalam menangani kebebasan. Ini peluang terbaik untuk berdialog cerdik, untuk berhujah secara terbuka dan rasional dan untuk membuktikan bahawa kita memanfaatkan medium itu secara waras dan bijaksana. Seorang propagandis pada waktu pemerintahan Adolf Hitler di Jerman menyebutkan pembohongan diulang 10 kali akan menjadi kebenaran. Di dalam internet hari ini, prinsipnya ialah pembohongan yang muncul, disebarkan 10 kali menjadi kebenaran. Kritikan tidak banyak maknanya lagi. Apa yang muncul selalunya ialah maki hamun dan sumpah seranah dengan bahasa yang kesat dan buruk. Emosi berleluasa dan sentimen menguasai hujah. Ada kalanya pelbagai bahan yang jelas memburuk-buruk dan memfitnah orang lain tersebar secara bebas. Internet menjadi lesen untuk menyebarkan apa saja gambar, bahan dan maklumat yang belum tentu betul dan benar.

5. Gejala taksub adalah antara bencana penggunaan blog. Kini blogger yang menyokong PAS bertelagah sesama sendiri kerana mereka taksub dengan sesuatu isu, masing2 berusaha menjadi juara mendedahkan rahsia jamaah atau kononnya pejuang dalaman PAS walaupun mereka tidak berada dalam organisasi PAS. Akibat terlalu taksub dengan PAS juga mengheret sesetengah blogger menjadi pemecah dan penghancur tahalluf siasiy yang PAS bina konon atas nama hidup untuk ‘Islam’. Kini beberapa blogger terperangkap dengan isu-isu yang mereka terbitkan, hanya berjuang menepis tuduhan dan komen luar sahaja, mereka tidak lagi produktif untuk dakwah Islam.

6. Akibat terlalu ghairah populariti, blogger tertentu menggunakan ‘short cut’ untuk terkenal iaitu melalui pendedahan perkara remah, rahsia parti kenyataan yang masih sangsi lagi. Mereka tidak mempu menjadi pengkaji sumber primer seperti yang dilakukan oleh beberapa blogger seperti RPK. Sewajarnya blogger menjadi pencetus isu yang diekstrak dari statistik, indeks, kajian, deklarasi atau kenyataan media yang saban hari bertambah, bukan sekadar menghebah isu picisan untuk meraih hit yang tinggi blog mereka.

Mengapa fitnah blog berkesan terhadap rakyat?

1. Kerana blogger telah menajdi lumrah dan hampir 1/20 rakyat malaysia adalah blogger, bukan sekadar membaca blog! terdapat 13.5 juta pengguna internet di negara ini. Jumlah ini hampir separuh rakyat negara. Kita harus sedar bahawa di antara lebih lima bilion tapak web di alam siber hari ini, 70 juta adalah blog. Di Malaysia sendiri, dipercayai terdapat lebih 500,000 bloggers.

2. Berita dan idea disampaikan boleh diakses 24 jam tanpa halangan.

3. Memiliki kemampuan untuk memaparkan dokumen dan scanning dokumen melalui blog dan ia boleh mempengaruhi pembaca.

4. Kemampuan memaparkan video untuk langkah propaganda lebih jelas.

5. Tanpa menggunakan wang, kini wireless percuma berleluasa, laptop lebih murah dan mampu dibeli.

6. Blogger gemar mengupas isu spekulatif yang kelihatan kritikal walaupun sebenarnya ia adalah isu remeh.

7. Akses antara blogger cukup luas untuk membenarkan maklumat atau fitnah tersebar lebih luas lagi. Setiap kelompok blogger memiliki domain tersendiri.

Tindakan undang-undang dalam fitnah Siber

1. Walaupun Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 10 (1) (a) memberi ruang luas kepada hak dan kebebasan bersuara di negara kita sebagai satu kebebasan asasi rakyat Malaysia, pengiktirafan itu tetap ada batasan menurut fasal (2), (3) dan (4) agar ia tidak memberi kesan negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Bukanlah tujuan undang-undang fitnah melarang orang bersuara atau mengeluarkan buah fikirannya.

2. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) hanya bertanggungjawab menyelia infrastruktur sesebuah laman web dan bukan memantau laman web yang menyeleweng. Bagaimanapun, Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 membolehkan individu yang menyalahgunakan Internet bagi menyebarkan kandungan yang bersifat palsu, mengancam atau yang jelik dikenakan tindakan.

3. Di samping itu, Malaysia juga mempunyai akta khusus dalam menangani masalah ini iaitu Akta Fitnah 1957 di mana seseorang itu boleh dihadapkan ke muka pengadilan sekiranya didapati melakukan perbuatan yang boleh merendahkan diri seseorang pada mata masyarakat; tindakan yang boleh menyebabkan seseorang dicemuh, dihina, dibenci dan dikeji; perlakuan yang boleh merosakkan reputasi dalam jawatan, profesion dan perniagaan seseorang; dan bertujuan merosakkan kredibiliti seseorang. Dalam kes Sim lawan Stretch (1936) 2 ALL ER 1237, yang diguna pakai dalam semua kes fitnah di Malaysia yang mana mahkamah di England memutuskan bahawa perbuatan fitnah adalah sebarang bentuk penerbitan kenyataan yang menunjukkan reputasi seseorang dan kecenderungan menurunkan seseorang dalam penilaian ahli masyarakat berfikiran waras amnya, atau membuat mereka menjauhi atau mengelaknya.

Saranan untuk blogger

1. Berusaha mengkaji aspek-aspek parti yang jarang dihebahkan dalam media rasmi Harakah dan sebagainya memandangkan rakyat sukar mendapat maklumat sahih dari media perdana biasa.

2. Blogger berusaha menjadi hub penting untuk menghubungkan rakyat dengan pemimpin PAS agar sebarang keraguan rakyat terjawab dengan efektif.

3. Blogger boleh berperanan untuk menghebahkan sebarang aktiviti kebajikan ADUN di kawasan mereka, malah terdapat ramai calon PAS yang kalah kini bergiat sebagai penyelia DUN dan mereka memiliki tenaga sokongan dari blogger untuk menrbitkan buletin dan kemasini berita yang atif. (rujuk blog warta sungai rapat)

4. Blogger perlu mendalami ilmu agama dan memahami prinsip PAS dalam pelbagai isu. Blogger wajib mengikuti usrah untuk meahami konsep siir wa hazar, mahabbah, ukhuwah dan matlamat perjuangan Islam.

5. Jika ada isu yang bersifat ragu, blogger perlu memainkan peranan sebagai agen perpaduan dan penstabil keadaan untuk membantu pimpinan mengatur langkah. Inilah sikap blogger dakwah yang sebenar.

6. Blogger wajib mempelajari aspek penting penulisan menurut Islam, sejarah penulisan dan sedar diri mereka adalah mewariskan tradisi ulama’ silam yang gemar menulis sesuatu yang sarih, absah dan merungkai kekusutan berbanding tradisi sekular-liberal yang gemar menerbitkan polemik, kontroversi, populariti serta kritikan atas nama kebenaran tetapi mencetus perpecahan ukhuwah Islam.

Kajian : Muhammad Nuruddin Bashah


Tabiat membaca menyempurnakan hidup kita

Oleh: DR. SIDEK BABA

TABIAT membaca ialah suatu amalan yang baik untuk mendedahkan diri seseorang kepada ilmu pengetahuan dan peristiwa. Tabiat membaca seperti orang memakan nasi. Tanpa makanan, ibarat tidak lengkap hidup ini. Tanpa membaca ibarat tidak sempurna kehidupan hariannya. Seseorang yang mempunyai tabiat membaca yang baik bukan saja mempunyai minat yang tinggi terhadap pengetahuan, maklumat dan ilmu tetapi menyebabkan dorongan untuk membaca tidak boleh disekat. Dia akan membaca di mana saja dan kadang-kadang membaca apa saja. Tanpa bahan yang dibaca dia menjadi resah. Membaca baginya suatu kepuasan. Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan maklumat, meluaskan pengetahuan, meningkatkan penguasaan ilmu dan memahami sesuatu peristiwa yang berlaku.

Islam memang agama yang menganjurkan manusia membaca. Ayat yang pertama daripada Allah kepada Nabi kita ialah 'Iqra' atau 'Bacalah'. Al-Quran juga mengingatkan manusia tentang kepentingan akal iaitu 'Afala ya'qilun' untuk membolehkan manusia berfikir. Jalan mengembangkan pemikiran ialah menerusi membaca. Amalan membaca yang tinggi menjadikan seseorang itu mempunyai ilmu dan pengetahuan yang lebih. Allah juga memberikan pedoman bahawa tidak sama darjat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Darjat ilmu boleh didapati menerusi pembacaan. Islam juga menganjurkan umatnya bukan saja membaca sesuatu dari sudut yang tersurat tetapi mengkaji juga apa yang tersirat. Membaca apa yang tersurat saja faedah keilmuannya mungkin terbatas tetapi mendalami apa yang tersirat memberi manfaat yang besar kepada seseorang.

Banyak yang boleh kita andaikan sekiranya remaja hari ini tidak minat membaca. Pertama, remaja akan ketinggalan untuk tahu perkembangan pesat yang berlaku di dunia hari ini. Dunia hari ini berada di bawah telunjuk globalisasi yang menjadikan maklumat dan ilmu sebagai asas perkembangannya. Sekiranya remaja tidak gemar membaca dan kalau membaca pun menumpukan perhatian kepada hal-hal yang ringan dan bercorak hiburan, gosip, hal-hal picisan, tahyul, kisah-kisah artis dan penghibur semasa, dia tidak mencanai dan mengembangkan ilmu.

Kedua, tanpa bahan-bahan baik yang dibaca, remaja tidak akan melatih diri untuk berfikir dan menganalisis. Generasi yang tidak berfikir tidak akan menghasilkan idea-idea yang bermakna. Dalam buku terkandung sumber maklumat dan ilmu yang amat berguna untuk remaja. Buku merakamkan idea-idea yang berbagai-bagai, menghimpunkan analisis manusia tentang sesuatu peristiwa atau keadaan dan mencatatkan fakta dan data yang ditemui penulis dan pengkaji terhadap pelbagai perkara. Buku membantu remaja berkongsi, mengetahui dan mendapat jalan ilmu tentang

perubahan dan kemajuan.

Masyarakat Barat dan Jepun amat gemar membaca. Membaca bukan saja menjadi tabiat sebahagian masyarakat mereka di segenap peringkat tetapi juga menjadi sebati dan ketagihan. Jika tidak membaca ada semacam kekosongan dalam hidup. Apabila mendapat bahan yang hendak dibaca ibarat seseorang mendapat teman yang sangat dikasihi. Sebab itu orang Barat dan Jepun mampu menempa kemajuan dan perubahan. Mereka membaca dalam kapal terbang, dalam kereta api, sambil menunggu bas dan apabila ada masa terluang. Membaca dihubungkan rapat dengan kesempatan membaca.

Tabiat membaca mesti dipupuk dan dilatih sejak kecil lagi. Anak-anak yang masih kecil elok didedahkan dengan bahan-bahan bacaan yang memikat minat mereka membaca. Walaupun pada peringkat awal anak-anak suka melihat gambar atau cerita-cerita yang bercorak kartun, galakan harus diberi supaya anak-anak suka membaca cerita. Lepas itu galakkan anak-anak membaca cerita yang menghiburkannya dan akhirnya apabila tabiat sudah tumbuh berilah anak-anak bahan-bahan bacaan yang memberi maklumat dan menambah ilmu. Apabila anak-anak meningkat remaja, ibu bapa harus rajin membawanya ke kedai buku atau ke perpustakaan. Galakkan remaja menjadi ahli kelab-kelab buku dan sediakan peruntukan bulanan untuknya membeli majalah dan buku-buku yang berguna untuk mengembangkan minatnya membaca. Jadikan kebiasaan apabila anak-anak berjaya, buku dijadikan hadiah.

Bagi remaja, membaca buku teks kadang-kadang menjadi suatu paksaan. Kalau tidak kerana tuntutan belajar dan ingin lulus dalam peperiksaan, buku teks akan terbiar begitu saja. Sesetengah pula berpendapat bahawa setelah tamat Sijil Pelajaran Malaysia, membaca sudah tidak perlu lagi. Banyak masa remaja dihabiskan di hadapan media elektronik bagi mendapatkan bahan-bahan yang bercorak hiburan, picisan malah kadang-kadang melalaikan. Para remaja harus memupuk kecenderungan membaca bahan-bahan yang baik dan berfaedah. Apa yang remaja baca ada kesannya pada minda, pada sikap mental malah pada tanggapan dan hobi.

Sebuah negara yang sedang menuju tahap negara maju seperti Malaysia seharusnya memiliki generasi muda yang minat membaca. Ke-

kuatan bagi sesebuah negara yang bakal maju banyak bergantung kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan pemikiran rakyatnya. Ia bermula sejak zaman remaja lagi. Sekiranya para remaja hanya cenderung membaca bahan-bahan ringan semata-mata dan tidak memiliki minat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, maka globalisasi yang sedang kita tempuh bakal menyebabkan kita terpinggir daripada arus maklumat, ilmu dan juga kemajuan. Proses negara maju harus seimbang dengan darjah berfikir rakyatnya. Darjah pemikiran rakyat hanya boleh meningkat sekiranya proses mendapatkan maklumat, menguasai ilmu, membandingkan bahan-bahan kajian dan meneliti penemuan-penemuan baru menerusi pembacaan. Pembacaan boleh berlaku sama ada menerusi media cetak ataupun elektronik seperti internet.

Kekuatan tamadun dalam tradisi Islam antara lain berpunca daripada kegemaran ilmuannya membaca. Mereka membaca tidak saja apa yang tersurat di dalam al-Quran, tetapi membaca apa yang tersirat di dalamnya menerusi kaedah tafsir. Ayat-ayat al-Quran tidak saja ditafsir secara literal ataupun secara luaran tetapi didalami maksud dan hikmah di sebaliknya. Tidak saja ia dibaca untuk dapat pahala atau fadilat tetapi menjadikan intisarinya amalan dan penghayatan.

Para remaja Islam harus bersedia di samping menghafaz dan membaca al-Quran, mereka harus ada kecenderungan untuk mendalami isinya. Ayat-ayat al-Quran ada latar-turunnya (asbabun Nuzul) kerana wahyu itu sendiri tidak turun dalam bentuk tekstual saja tetapi merujuk pada konteksnya atau pada realiti semasa. Kemampuan ulama tafsir ialah menggali intisari yang amat bernilai untuk pedoman manusia. Sebab itulah ramai saintis Islam pada masa yang lalu menghafaz al-Quran pada umur yang awal dan meneliti tafsirnya sebagai pedoman melakukan kajian dan penelitian. Para remaja hari ini boleh menjadikan al-Quran dan tafsirnya yang berbagai-bagai sebagai sumber mendapatkan ilmu dan hikmah. Setiap kalimah al-Quran yang dibaca oleh para remaja akan diberikan ganjaran yang setimpal. Betapa kalau bacaan diikuti dengan memahami isinya, para remaja akan mendapat kekuatan ilmu yang luar biasa sebagai pedoman diri dan bimbingan hidup. Para remaja boleh membaca tafsir al-Quran yang diusahakan oleh Hamka, Ahmad Sanhaji, Departmen Agama Indonesia dan Jabatan Perdana Menteri Malaysia sebagai asas. Kemudian para remaja yang mampu boleh melanjutkan lagi dengan membaca tafsir tulisan Syed Qutb, Yusof Ali, Muhammad Assad, Ibn Kathir, al-Qurtubi dan banyak lagi. Membaca pelbagai tafsir tidak saja memperkayakan khazanah fikir tetapi menyuburkan lagi talian zikir.

Upaya fikir dan talian zikir para remaja harus kuat. Upaya fikir membolehkan remaja memiliki kekuatan akal untuk dikembangkan. Ilmu yang bernilai daripada al-Quran membolehkan para remaja memiliki tabiat mendapatkan ilmu yang baik, berguna dan bermanfaat yang dipimpin oleh Allah. Upaya zikir membolehkan remaja memohon petunjuk dan hidayat daripada Pencipta. Apa yang remaja fikirkan dengan kekuatan akalnya dan bentuk zikir yang menghubungkan dirinya dengan Allah, membolehkan remaja mendapat pedoman dan ilmu yang mempunyai hikmah.

Asas fikir dan zikir dalam erti kata yang luas mampu membina tradisi membaca yang tinggi di kalangan remaja kerana yang dibaca adalah sesuatu yang berguna dan sumber yang dibaca adalah saluran petunjuk yang membolehkan budaya 'iqra' menyebati dalam jiwa dan hati, dan itulah maksud membaca yang diredai Allah.

Sunday, November 8, 2009

Menganjak Sistem Pendidikan Tinggi; satu keperluan ummah

Menganjak Sistem Pendidikan Tinggi; satu keperluan ummah[1]

Muhammad Nuruddin Bin Bashah

Setiausaha TERAS Caw Perak

Tajuk menganjak pendidikan tinggi adalah satu tajuk yang cukup kompleks. Ada penilai suka menilai melalui indikator falsafah dan pegangan yang mempengaruhi fungsi dan prestasi pendidikan tinggi negara. Ada juga yang suka melihat kemandirian mahasiswa sebagai satu kayu ukur. Ada pula yang menilai aspek kognitif, akademik dan prestasi melalui gred-gred tertentu. Dalam penulisan ini kita akan lebih mendalami isu penghasilan ‘pakar’ dan individu mahir serta tahu sebagai indikator pendidikan tinggi negara.

Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan dan konsekuensi logik aktiviti manusia. Melalui kemampuan berfikirnya, manusia bukan hanya membuat kehidupannya, tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. Daya olah fikiran manusia yang dibentuk oleh persekitaran, lama kelamaan akan membentuk suatu sistem. Kristalisasi sistem itulah yang membentuk kebudayaan.

Bagi Ibn Khaldun, kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Ia merupakan alat untuk keperluan manusia. Melalui penciptaan budaya, manusia dapat meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Melalui aspek ini, pendidikan dituntut agar dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. Pendidikan dapat mengarah kepada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju.

Berkenaan dengan definasi yang disebut, terdapat pertikaian mengenai soalan universiti yang mana adalah yang tertua. Universiti Takshashila mungkin merupakan universiti tertua yang pernah tercatat dalam sejarah. Perkataan bahasa Latin asal universitas yang julung kali digunakan sewaktu kebangkitan minat terhadap tradisi Greek dan Rom Purba, cuba mencerminkan ciri-ciri Akademi Plato ini.

Istilah universiti dalam Islam ialah jaamiah yang bermaksud himpunan. Himpunan ini bererti menghimpunkan ilmuwan, pengkaji dan penuntut ilmu yang komited dengan pekerjaan ilmu sahaja. Fakulti pula disebut kulliyyah yang juga bermaksud satu kumpulan besar yang mengkaji sesuatu bidang secara spesifik.

Universiti al-Azhar al-Shareef, "Azhar yang Mulia", adalah sebuah institusi pendidikan tinggi ulung di Mesir, dan terkenal di dunia sebagai pusat kesarjanaan dan pendidikan. Mula dibina pada 969M, ia merupakan universiti yang kedua tertua ditubuhkan yang masih beroperasi selepas Universiti al-Qarawiyin di Fes, Maghribi.

Universiti al-Azhar dibina oleh kerajaan Fatimiyyah (909-1171) yang menjadikan Kaherah sebagai pusat pemerintahannya. Universiti ini asalnya dibina sebagai Masjid al-Azhar. Pada masa dulu, masjid merupakan pusat pelbagai aktiviti orang Islam termasuklah pendidikan.

Universiti al-Azhar ini diasaskan oleh dinasti Fatimiyyah di Mesir, keturunan Fatimah, anak perempuan dari Rasulullah SAW. Fatimah dikenali sebagai Az-Zahra (yang pintar), dan universiti ini mengambil nama tersebut sebagai penghormatan kepada beliau.

Pengajian bermula di Al-Azhar pada bulan Ramadan, 975 AD. (Jami'ah) Universiti memiliki fakulti dalam Undang-undang Islam dan perundangan (jurisprudence), nahu Arab (Arabic grammar), Ilmu Falak (Islamic astronomy), falsafah awal Islam, dan logik.

Pada abad ke-12, dengan kejatuhan dinasti Syiah Fatimiyyah, Sultan Salahuddin Al Ayubi menukar Al-Azhar menjadi pusat pembelajaran Sunni Shafi'y. Kehadiran Muhammad Abduh juga telah menyebabkan pembelajaran antara mazhab, antara pemikiran dan kemasukan ilmu mantik secara besar-besaran berlaku.

Pada 1961, Al-Azhar dirombak kembali di bawah kerajaan Presiden Mesir ke-2, Presiden Gamal Abdel Nasser dan beberapa fakulti sekular di tambah ke universiti tersebut, seperti perubatan, kejuruteraan, dan pertanian. Fakulti wanita Islam turut ditambah pada tahun yang sama.

Menurut QS Top Universities, Universiti Malaya hanya berjaya menduduki tangga ke-39 manakala University Of Singapore berada pada tangga ke-10 Asia. Ini hanya melibatkan senarai rangking universiti Asia sahaja.

Ranking 10 universiti terbaik dunia pada tahun 2009 (www.topuniversities.com)

1 HARVARD University (USA)

2 University of CAMBRIDGE (United Kingdom)

3 YALE University (USA)

4 UCL (University College London) (UK)

5 IMPERIAL College London (UK)

6 University of OXFORD (UK)

7 University of CHICAGO (USA)

8 PRINCETON University (USA)

9 Massachusetts Institute of Technology (USA)

10 California Institute of Technology (USA)

Berdasarkan hierarki di atas, jelas 2 buah negara hegemoni dunia menguasai kemahsyuran daripada pelbagai aspek pembangunan pendidikan tinggi. Malah ini juga menunjukkan penguasaan politik, ekonomi dan keselamatan dkuasai oleh blok barat melalui penguasaan institusi pendidikan di peringkat dunia.

Jika di Amerika Syarikat, istilah University, Institute of Technology ataupun Polytechnic Institute tidaklah memberi apa-apa makna dari segi taraf. Semuanya sama. Cuma yang membezakan mereka adalah jumlah ‘schools/faculty’ dalam institusi tadi dan bidang pengkhususan pengajian dan penyelidikan. Dalam kedudukan tahunan yang dikeluarkan agensi bebas di sini, terdapat banyak juga institusi biasa yang kedudukannya lebih baik dari universiti-universiti.

Tetapi di Malaysia, persepsi pelajar dan masyarakat terhadap kolej universiti atau kolej politeknik dilihat sebagai institusi kelas dua berbanding universiti. Lantaran itu mahasiswa dan pensyarah berbangga apabila tahap kolej universiti mereka dinaikkan ke tahap universiti walaupun kemampuan kajian, nilai keperpustakaan dan penghasilan kajian ilmiah jauh terlalu rendah.

Universiti di Malaysia juga dijadikan gula-gula politik. Pernah sebuah universiti dijanjikan akan dibina sekiranya rakyat negeri itu menyokong kerajaan. Universiti umpama komoditi dan alat pasang siap di Malaysia, seperti membina keranda mayat!

Menjadi mahir; itu matlamat utama

Amerika Syarikat masih mendahului dunia dalam bidang sains dan teknologi akan tetapi terdapat sedikit kemunduran dalam hal ini.

Di Korea, R&D bertumbuh lebih 10% setahun, pecahan perbelanjaan R&D daripada KDNK melebihi Amerika pada 2004.

China pula perbelanjaan R&D telah tumbuh 20% pada 2004 dan 25% dalam 2005; kajian asas mereka masih kecil tetapi berkembang dengan amat pesat sekali.

India tidak terlalu banyak perbelanjaan R&D nya akan tetapi berhasrat untuk mencapai kapabiliti untuk bersaing dalam industri high-tech[2].

Di sebabkan ketidakmampuan lagi umat Islam merekacipta atau menjadi perintis kepada penemuan baru, umat Islam kini lebih jelas menjadi pengikut sistem sains berfikir, sains teknologi dan sains sosial warisan barat. Lantaran itu jatuh bangunnya tamadun umat Islam kini dipegang oleh mereka.

Adakah ini bermakna umat Islam perlu beruzlah (isolisasi) dari sistem peradaban barat? Atau kita hanya bersemuka (engagement) dalam hal dharurat sahaja?

Pandangan yang kerap diperdengarkan oleh Imam Jamaluddin Al Afghani serta Syed Qutb adalah melalui penguasaan umat Islam dalam aspek keilmuan yang dirintis barat. Kita perlu mahir apa yang mereka mahir sebelum kita mencapat kemuncak; menjadi perintis semula. Kita perlu tahu apa yang mereka tahu serta bersaing melalui gelanggang yang mereka pentaskan di hadapan kita. Menghindarkan diri dari gelanggang barat adalah langkah yang tidak bijak.

Lantaran itu umat Islam lebih gemar menyambung pengajian di institu pengajian tinggi Eropah. Persoalannya sejauhmana mereka mampu membawa pulang khazanah pengetahuan ke dalam kosmo umat Islam?

Di mana bermulanya kelemahan universiti Malaysia? Ruangan ini kita tidak ingin berbahas panjang berkenaan persoalan epistemologi serta falsafah pendidikan yang sewajarnya diikuti oleh sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Adalah suatu yang mengkhuatirkan kita apabila kelemahan penghasilan tenaga pakar dalam negara oleh barisan IPT yang telah bercambah bagaikan cendawan di negara ini. Antara parameter umum untuk dinilai tahap kapabiliti dan efesiensi pusat pendidikan tinggi Malaysia ialah menilai

  1. keefektifan kajian-kajian inovasi yang dilakukan,
  2. jumlah tenaga pakar yang dihasilkan berdasarkan bilangan pakar perseribu atau persejuta rakyat.
  3. pecahan (peratusan) wang dari KDNK yang digunakan untuk mengurus pengajian tinggi serta urusan R&D.
  4. jumlah artikel ilmiah/jurnal yang disiar di peringkat antarabangsa dan dalam negara.
  5. keampuhan jurnal yang dihasilkan untuk renovasi sistem negara dan teknologi.
  6. kadar pertumbuhan ekonomi negara berasaskan pengetahuan yang terjana akibat pengurusan penyelidikan yang mantap.

Bagaimana hal ini boleh terhasil jika korupsi dan salah laku masih berlaku?

Beberapa kelemahan dikesan dalam pengurusan Program Pembangunan Modal Insan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) mengakibatkan objektif program tidak dapat dicapai sepenuhnya.

Menurut Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Pengurusan Program Pembangunan Modal Insan Dalam Bidang Sains, Teknologi dan Inovasi Tahun 2008, antara masalah lain termasuklah pembiayaan kepada penerima tidak mematuhi syarat kelayakan, kelemahan dalam kontrak perjanjian, kelewatan mengagihkan peruntukan, kegagalan mematuhi syarat perjanjian serta kelemahan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program.

"Kementerian memperuntukkan RM500 juta untuk melaksanakan Program Pembangunan Modal Insan bagi membiayai latihan serta penyelidikan seramai 6,230 pelajar dan pegawai sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (2006 hingga 2010). "Bagaimanapun, semakan audit mendapati setakat 31 Dis 2008, seramai tidak kurang daripada 7,010 orang menerima pembiayaan daripada program ini melibatkan perbelanjaan RM153.73 juta iaitu 30.8 peratus daripada peruntukan keseluruhan dan ini menyebabkan sasaran mengikut skim tidak dapat dicapai," menurut laporan itu[3].

Menurut Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) bagi 2009-2010, untuk kekalkan prestasi Malaysia pada tangga ke-24 dunia ini, Malaysia perlu menyediakan prestasi produktiviti berasaskan ‘knowledge-based’ serta ekonomi berpandukan inovatif. Malaysia juga perlu meningkatkan prestasi pendidikan tinggi dalam bentuk kuantiti mahupun kualiti. Pendidikan tinggi Malaysia kini berada di tangga ke-41. Malaysia juga perlu mempertingkatkan tahap teknologi yang peka dengan perkembangan dunia di mana kini Malaysia berada pada tangga ke-37 disamping terus meningkatkan tahap ICT negara. Malaysia kini berada pada tangga ke 2 ranking dunia iaitu rangking negara membangun di bawah stage2-3 dan stage 3.. Dalam laporan yang sama, Singapura dilaporkan berada pada tangga pertama dunia dalam sub pillar pengurusan sistem pendidikan tinggi! Manakala kemudahan untuk kajian dan penyelidikan adalah pada tahap ke-14 dunia. Secara keseluruhan Singapura berada di tangga ke-5 pendidikan tingginya!

Antara punca kemunduran pendidikan tinggi: bajet penyelidikan yang rendah

Menurut Profesor Ekonomi Universiti Malaya, Prof Rajah Rasiah, perbelanjaan untuk R&D dari pecahan KDNK Malaysia hanya 0.64% berbanding Korea Selatan dan Taiwan lebih dari 3% manakala China pula 1.3%[4]. Pada tahun 2002, sebanyak 0.69% perbelanjaan R7D malaysia daripada KDNK, namun lebih separuhnya (0.3+5) adalah diperuntukkan untuk sektor swasta. Bagaimana mungkin graduan dan saintis yang bertugas untuk pembangunan negara boleh diperluaskan potensi jika bajet untuk sektor swasta sama banyak dengan kerajaan, amalah bajet untuk sektor pendidikan awam lebih rendah daripada institut penyelidikan kerajaan. Sudahlah bajet pendidikan tinggi awam berkongsi dengan bajet penyelidikan kerajaan.

Pada 2002 juga Perbelanjaan bagi R&D bagi Korea Selatan adalah 2.53%, Taiwan 2.3%, Singapura 2.15, India 0.78%, Amerika Syarikat 2.72%, Finland 3.42%. sasaran dasar sains dan Teknologi II ialah mencapai 1.5% daripada KDNK menjelang 2010[5].

Dasar Sains dan Teknologi II bertujuan meningkatkan perbelanjaan P&P (penyelidikan dan Pembangunan/ R&D) negara mencapai sekurang-kurangnya 1.5 peratus daripada Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) menjelang 2010 melalui tujuh teras strategik. Teras tersebut bertujuan untuk:

• Memperkukuhkan keupayaan dan kebolehan dalam penyelidikan dan teknologi;

• Mengutamakan pengkomersilan usaha-usaha penyelidikan;

• Membangunkan keupayaan dan kebolehan sumber manusia;

• Mempromosikan budaya sains, inovasi dan teknokeusahawanan;

• Mewujudkan rangka kerja institusi dan pengurusan S&T serta melaksanakan dasar S&T yang memenuhi permintaan pasaran;

• Mempercepatkan penyebaran dan aplikasi teknologi secara meluas yang akan menghasilkan aktiviti P&P yang didorong oleh faktor komersil; dan

• Membina kepakaran dalam teknologi utama yang baru muncul.

Bagi saintis dan jurutera, hanya 367 orang daripada 1 juta penduduk. Manakala Korea Selatan lebih 4000 per sejuta, Singapura dan China lebih daripada 1500 orang per sejuta.

Universiti umpama komoditi

Kini dalam pembentangan Bajet 2010, kerajaan berniat untuk membenarkan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menjana hasil pendapatan sendiri agar dapat mengurangkan kebergantungan kewangan IPTA kepada kerajaan.

Apa yang dibimbangkan ujarnya, kebebasan yang diberikan kepada IPTA untuk menjana pendapatan sendiri itu akan menjejaskan fungsi IPTA untuk membangunkan modal insan. Universiti akan menjadi pusat trader, perlaburan sehingga mengasyikkan tenaga akadimik untuk mendapat ‘share’.

Jauh lebih awal sebelum diisytiharkan IPTA perlu jana ekonomi sendiri, mahasisaw telah telah terasa nilai komersial IPTA yag telah diterapkan. Yuran dan pinjaman yang tinggi perlu dilakukan oleh pelajar jika ingin belajar.

AUKU yang bermula sejak tahun 1960an lagi telah menjebak mahasiswa ke lembah malap hingga tidak lagi mampu berdikari belajar menganjur program mega atau bertaraf dunia. Yang ada hanya program skema yang ditetapkan oleh universiti.

Universiti diberikan semacam satu kebebasan untuk menjana pendapatan, tetapi tidak disentuh dalam pembentangan bajet 2010 mengenai peluang-peluang yang harus diberikan kepada universiti untuk benar-benar membangunkan modal insan.

Kelemahan ekonomi negara jangan sehingga menjadikan kampus sebagai pintu keluar untuk selamatkan bajet negara, kerana pembinaan modal insan adalah antara syarat-syarat pillar utama di dala penilaian prestasi negara seperti mana di dalam laporan WEF dan IMD.

Hubungan erat antara ekonomi dan pengetahuan

Ekonomi Malaysia bukan berasaskan pengetahuan sepertimana yang dijadikan piawaian oleh badan-badan antarabangsa seperti IMD, WEF dan sebagainya. Ekonomi Malaysia masih kuat berpegang kepada bahan mentah atau dalam ertikata lain memanipulasikan bahan mentah untuk menonjolkan kekayaan. Singapura adalah contoh terbaik sebuah negara yang berasaskan pengetahuan dalam aspek ekonominya tanpa bergantung kepada sumber. CIA menyatakan Singapura memiliki ekonomi inovatif yang bergantung kepada eksport, penghasilan industri (terutama elektronik), IT, perubatan dan sektor servis seperti pengangkutan dan sebagainya. Peratusan sektor yang menyumbang kepada KDNK Singapura ialah Pertanian: 0%, Industri: 33.2%, Perkhidmatan: 66.8% (2008 est.) Manakala CIA menunjukkan Malaysia masih banyak bergantung dengan sumber alam untuk KDNK, Pertanian: 9.7%, Industri: 44.6%, Perkhidmatan.: 45.7% (2008 est.)[6]

Indeks Inovasi Global 2008-2009 menunjukkan malaysia berada pada tangga ke 25 dunia pada indeks 4.06. malaysia gagal bersaing dengan Singapura yang berada pada tangga ke-5 dengan indeks sebanyak 4.81. Di atas Malaysia adalah Qatar pada tangga ke-24 dan Israel pada tangga ke-23. Akan tetapi Israel boleh berbangga dengan inovasi mereka sendiri kerana teknologi Yahudi telah sekian lama menguasai dunia terutama Amerika Syarikat yang kekal pada tangga pertama .

Indeks yang sama juga menunjukkan dari segi ‘pengetahuan’ (knowledge), Malaysia berada pada tangga 17 dunia di mana Singapura pula berada pada tangga 11. Indeks ‘pengetahuan’ ini menilai tahap sesebuah negara dalam mencipta nilai tambah bagi sesuatu keluaran atau produk serta berpotensi meningkat hasil berdasarkan tahap ekonomi. Indeks ini menunjukkan Malaysia ketinggalan berbanding Singapura yang amat terhad sumber alamnya.

Human Capacity juga diukur oleh Indeks Inovasi Global 2008-2009 dan menunjukkan Malaysia berada pada tangga ke-18 manakala Singapura pada tangga ke-7! Indeks Human Capacity mengukur peningkatan modal insan yang kompeten, berilmu serta mampu menjalankan kerja R&D secara tersusun untuk peningkatan negara.

Jurnal Malaysia terpinggir

Nilai jurnal Malaysia juga dinilai sebagai tidak mesra-pembaca. Pengamat jurnal antarabangsa menyatakan terlalu sukar mendapati jurnal ekonomi atau sains sosial yang dipapar melalui online-atau plugged dalam jaringan jurnal antarabangsa. Sebagai contoh, Malaysian Journal of Economic Studies, yang diterbit oleh UM hanya disiarkan abstraknya sahaja melalui online. Ini menunjukkan betapa elitnya jurnal malaysia sehingga sukar didapati intipatinya secara mudah apatahlagi jika ingin membaca tulisan yang dicetak. Adakah ini menunjukkan intelegensia malaysia risau nilai tulisan mereka turun apabila ia dibaca secara meluas seluruh dunia?

Jika kita menekan journal malaysia di dalam google, pertamanya kita akan menjumpai 'Electronic Journal of University of Malaya' (EJUM). Ia memiliki 5 jurnal yang isolisasi dari himpunan jurnal antarabangsa. Ia sukar dicari secara rawak di dalam internet[7].

Penyelidikan di Singapura: satu perbandingan dekat

Kajian dan penyelidikan (R&D) di Singapura sedang berkembang pesat. Bidang ini menjadi berkembang melalui peruntukan wang yang besar serta individu yang terlibat juga ramai. $6 billion telah dibelanjakan untuk R&D pada 2007. Ini melibatkan 2.61% daripada KDNK Singapura dan matlamat mereka adalah mencapai 3% pada 2010[8].

Jika dibanding keluasan negara, Singapura hanya seluas 697 km2, manakala malaysia ialah 329,847 km2. Malaysia seluas 400 kali ganda berbanding Singapura. Namun dalam hal kajian dan pembangunan, Singapura mempu berbelanja 2 kali ganda daripada peruntukan peratusan Malaysia.

Lihat rajah di bawah

http://www.aaas.org/spp/rd/world06se.pdf

http://www.aaas.org/spp/rd/world07.pdf

Teladan untuk Malaysia; umat Islam

Laporan kajian Bank Dunia 2007 menunjukkan sistem pendidikan tinggi universiti-universiti negara kita berada pada tahap memalukan dan semakin ketinggalan berbanding negara jiran. Dalam buku laporan setebal 258 muka surat itu jelas membayangkan bahawa tanpa satu daya usaha yang besar untuk memulihkan kelemahan tersebut sistem pendidikan tinggi di Malaysia mungkin akan jauh ketinggalan berbanding negaranegara jiran yang giat membangunkan universiti masing-masing.

Menurut laporan Bank Dunia itu, sistem pendidikan tinggi di negara ini perlu mempunyai fokus dan strategi pembaharuan. Yang jelas jika mahu bersaing di peringkat antarabangsa.Saranan Bank Dunia dalam Laporan bertajuk Malaysia dan Ekonomi Berasaskan Pengetahuan: Membina Sistem Pendidikan Bertaraf Dunia, antara lain mengariskan beberapa perubahan yang perlu dibuat termasuk:-

* Memilih model tadbir urus dan kewangan yang lebih efektif.

* Meningkatkan keseluruhan kualiti universiti dengan memberi fokus kepada program akademi, pengurusan fakulti, dan pembelajaran.

* Melengkapkan graduan dengan ilmu ekonomi berasaskan pengetahuan.

* Mengukuhkan sistem inovasi kebangsaan dengan mewujudkan rangkaian kukuh antara firma-firma di Malaysia dan universiti-universiti.

Ibn Khaldun menjelaskan ;

Manusia sebagaimana makhluk haiwani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa), al-harakat (gerak), memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. Dengan potensinya, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. Juga dengan potensinya, manusia dapat menerima ajaran-ajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya[9].

Justeru pembinaan pakar dan tenaga mahir umat Islam perlu melalui teras-teras yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun antaranya.

Pendidikan tinggi perlu mengambilkira fungsi dan aspek berikut dalam pembinaan modal insan berteraskan rohani:-

  1. Rasa dan perasaan
  2. Pergerakan dan jasmani
  3. Aspek makanan dan sumber
  4. Prasarana dan tempat pembelajaran

Mari bersama meneliti faktor utama perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah;

a. Kreativiti para ulamak

b. Usaha dan galakan para khalifah

c. Aktiviti penterjemahan pelbagai ilmu

d. Kestabilan politik dan kewangan kerajaan Abbasaiyah

e. Dasar kerajaan abbasiyah yang memberi keutamaan kepada ilmu pengetahuan

f. Kewujudan prasarana pendidikan yang baik

g. Islam menggalakkan umatnya sepaya mengkaji alam sekitar

h. Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar

i. Kedudukan Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan perdagangan antara bangsa.[1] Kertas kerja ini dibentang di Institut Perguruan Pulau Pinang 8 November 2009

[2] AAAS R&D Budget and Policy Program

[4] Konsep Era Pakatan 1-15 November 2009

[5] Ariffin Samsuri, Persidangan Kebangsaan Penerbitan Ilmiah 2006 Johor Baharu

[6] http://www.theodora.com/wfb/

[7] http://educationmalaysia.blogspot.com/2006/11/knowledge-management-and-dissemination.html

[8] http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/Singapore/Story/STIStory_291619.html

[9] Ibn Khaldun. (1930), Muqaddimah, m s : 34

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...