Read more: http://www.blogdoctor.me/2007/02/expandable-post-summaries.html#ixzz0S3251GGW

Sunday, September 2, 2007

25 tahun merdeka

Tajuk : 25 Tahun Merdeka

Pengarang : Tan Sri Datuk Abdul Samad Idris

Terbitan : Penerbitan Pustaka Budiman Kuala Lumpur

Muka surat : 552 halaman


Genre : Ilmiah


Ulasan :


Seorang tokoh pejuang tanah watan Negeri Sembilan, Abdul Samad Idris telah berjaya menulis buku yang menjadi salah satu buku wajib untuk dibaca pada saban tahun menyambut kemerdekaan. Buku yang dihasilkan ini cukup harmonis dan adil dalam menilia sejarah walaupun beliau merupakan salah seorang tokoh politik negara. Beliau sedaya upaya memberi gambaran penuih perjuangan kemerdekaan dan memberi view awal berkenaan asal usul melayu.


Beliau juga cuba menggambarkan statafikasi masyarakat melayu serta perbezaan dan kesamaan paradigma mereka. Sikap mereka yang pesimis dengan kejayaan silam, termakan gula-gila British sehingga hilang daya juang dan amanah watan dikupas oleh beliau.


Saya menyarankan agar naskhah buku ini dicetak semula secara meluas seperti percetakan buku Revolusi Minda oleh Abdul Rahman Senu dahulu. Buku ini ada nilai pertanggungjawaban dalam setiap isu yang diutarakan.

selamat Membaca.


Pendita Bitara


Pesan Pendita : Rerajin pergi ke Kedai Koperasi DBP..banyak buku bernilai yang murah. Pastiakn buku-buku tersebut menjadi sebahagian koleksi peribadi kita....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...